Pytania konkursowe etap II

advertisement
ETAP 2
1. Jan Paweł II trzykrotnie zabierał głos na forum ONZ w Nowym Jorku. Wymień imiona pozostałych
papieży, którzy również tam przemawiali.
2.
Podczas Światowego Spotkania Rodzin w Manili Papież zachęcał do modlitwy różańcowej.
Dlaczego zalecił tę formę pobożności maryjnej jako wyjątkową dla rodzin?
3. Pod koniec homilii na Mszy św. beatyfikacyjnej pastuszków z Fatimy Jan Paweł II zwrócił się do
dzieci, tłumacząc że Matka Boża bardzo ich potrzebuje - dlaczego?
4. Jakie były polskie akcenty podczas Mszy św.
odprawionej 1 maja 1989r. przez papieża na
Madagaskarze?
5. Jaki kraj w pobliżu Australii - położony, wg Wikipedii, na ponad 332 wyspach i 500 wysepkach odwiedził Papież podczas swojej 32 podróży apostolskiej?
6. W roku 2000 z okazji jubileuszu chrześcijaństwa Papież odwiedził Ziemię Świętą. Na fotografii
znajduje się miejsce w Jerozolimie, w którym Jan Paweł II odprawił Mszę św. Podaj nazwę tego
wyjątkowego obiektu.
7. Jakie jeszcze ważne miejsca związane z życiem Pana Jezusa odwiedził Papież w czasie tej
pielgrzymki? Wymień przynajmniej cztery z nich.
8. W czasie której pielgrzymki do Polski Papież wygłosił do młodzieży słynne słowa
o Westerplatte? Zacytuj je.
9. Papież w tym przemówieniu zadał ważne pytania. Spróbuj na nie krótko odpowiedzieć:
"Czy już wiesz co jest Twoim Westerplatte, którego masz bronić? Jaka wartość w Twoim życiu
zasługuje na to najbardziej?"
10. Jak rozumiesz słowa Papieża skierowane do młodzieży na Fidżi w listopadzie 1986r.:
"Wierzyć w Chrystusa to więcej aniżeli słowa." Napisz krótką wypowiedź.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards