Sztuka arabska

advertisement
SZTUKA ARABSKA
Tytuł projektu : " Islam religią światową"
Nauczyciel: Irena Lisowska – Krypciak
Uczniowie: Kuba Kulik, Damian
Truszkiewicz, Patryk Zima, Jarek
Michalik
Szkoła: Gimnazjum
Miejscowość: Wojkowice
Meczety
Podstawowym celem istnienia meczetów
jest umożliwienie Muzułmanom wspólnej
rytualnej modlitwy. Meczety są
wykorzystywane także w innych celach jako miejsca spotkań, czy ośrodki
edukacyjne. Pierwsze meczety - meczet
Kuba, powstał w VII wieku i stanowił
wyznaczone miejsce pod gołym niebem.
Dziś, większość meczetów posiada
wyrafinowane kopuły i minarety.
Błękitny meczet
Hagia Sophia
Minarety
 Minaret – wieża ustawiona przy meczetach z której
muezzin, pięć razy dziennie, zwołuje wiernych na
modlitwę. Zwyczaj ten wprowadzony został w czasach
Mahometa. Forma wołania wiernych na modlitwę miała
odróżnić Muzułmanów od Żydów.
Minarety Błękitnego Meczetu w Turcji
Minarety Wielkiego Meczetu w Tunezji
Minarety Starego Miasta w Kairze
Arabeski
Arabeska - ornament wywodzący się ze
starożytnej sztuki hellenistyczno-rzymskiej. Jest
to ornament roślinny, w formie stylizowanej wici
roślinnej.
Arabeska występuje w architekturze, rzemiośle,
rzadziej w malarstwie i używana jest głównie do
wypełniania płaszczyzn. Z Europy trafiła do
świata islamu.
Ceramika turecka
Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym
tworzywa/wyroby otrzymywane w wyniku
wypalenia odpowiednio uformowanej gliny.
Miniatury tureckie – Okładka Koranu
Tureckie dywany
Turecka biżuteria
Broszka
Kolczyki tureckie
Download