OZE

advertisement
Szanse i zagrożenia
rozwoju energetyki odnawialnej
w Polsce
Dr Jan Rączka
Prezes Zarządu NFOŚiGW
Dlaczego ważna jest rozbudowa OZE?
•
•
•
•
Ekologia – zmniejszenie presji na środowisko
Zasoby energetyczne / fuel mix.
Bezpieczeństwo energetyczne
Bilansowanie rynku lokalnego
– Niskie koszty przesyłu energii
– Lepsze parametry zasilania lokalnego
• Korzyści społeczne
OZE – cele i potencjał
Cele:
Potencjał:
• Krajowe
• Jaki?
• Gdzie?
• Zależność od
dostępnych
technologii
15% OZE do 2020 r.
• NFOŚiGW
OZE - instrumenty
• Dostęp do rynku
 zagwarantowany odbiór energii z OZE
• Zielone certyfikaty
• 50% kosztów przyłącza  dystrybutor
• Dotacje/preferencyjne pożyczki
(obniżenie kosztów kapitałowych)
Konkluzja: silne wsparcie państwa
OZE – dotychczasowe efekty
• Dane historyczne
• Dlaczego taki wolny rozwój przy tak silnym
wsparciu państwa?
OZE – bariery
• Przyłącza – niewykorzystane możliwości
• Niedopasowanie podaży do popytu
(geograficzne, czasowe)
• Obawy dużej energetyki
• Złożone procedury
(budowlane, OOŚ, koncesje)
• Finansowe
Project finance
OZE – ryzyka
•
•
•
•
technologiczne
regulacyjne
kontraktowe
biznesowe
Zmienne ryzyko w odniesieniu do różnych
sektorów OZE
OZE – ile to kosztuje?
Wiatr
Biogaz
320
170
(dane z 6 farm wiatrowych)
(dane z 24 biogazowni)
zł / MWh
Długookresowy średni koszt produkcji MWh uwzględniający:
• Nakłady inwestycyjne
• Koszty eksploatacyjne
• Czas życia inwestycji
• Nakłady odtworzeniowe
OZE – wyzwania
• Energetyka rozproszona oparta na OZE
• Gromadzenie/retencja elektryczności
• Zarządzanie elektrycznością w szczycie
Download