Document

advertisement
3. DANE O PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH NAUKOWYCH
Wykazy publikacji w czasopismach naukowych
a) publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1:
Liczba: 0
Wykaz: / Wykaz; ISSN; Nazwa czasopisma; Tytuł publikacji; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza
jednostki; Autorzy spoza jednostki; Rok; Tom; Strony; Język; Numer DOI; Adres internetowy; /
b) publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH) i wymienionych w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia:
Liczba: 0
Wykaz: / Wykaz; ISSN; Nazwa czasopisma; Tytuł publikacji; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza
jednostki; Autorzy spoza jednostki; Rok; Tom; Strony; Język; Numer DOI; Adres internetowy; /
c) publikacji w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra, o której
mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia:
Liczba: 0
Wykaz: / Wykaz; ISSN; Nazwa czasopisma; Tytuł publikacji; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza
jednostki; Autorzy spoza jednostki; Rok; Tom; Strony; Język; Numer DOI; Adres internetowy; /
d) publikacji w czasopismach zagranicznych, o których mowa w § 14 ust. 5 rozporządzenia
(dotyczy grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości
artystycznej):
Liczba: 0
Wykaz: / Nazwa czasopisma; Tytuł publikacji; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki;
Autorzy spoza jednostki; Rok; Tom; Strony; Język; Objętość; Numer DOI; Adres internetowy; /
e) publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w Web of Science (dotyczy grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o
życiu):
Liczba: 0
Wykaz: / Nazwa czasopisma; Tytuł publikacji; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki;
Autorzy spoza jednostki; Rok; Tom; Strony; Język; Numer DOI; Adres internetowy; /
4. DANE O PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH NAUKOWYCH
Wykazy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych
a) wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim:
Liczba: 0
Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Rok wydania; ISBN; /
b) wykaz monografii naukowych w języku polskim:
Liczba: 0
Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Rok wydania; ISBN; /
c) wykaz monografii naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański, rosyjski lub włoski:
Liczba: 0
Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Rok wydania; ISBN; /
wykaz redagowanych monografii wieloautorskich, w których zamieszczono rozdziały podane
w punktach 3.2 d)-f) oraz monografii redagowanych przez pracowników jednostki:
Liczba: 0
Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Redaktorzy z jednostki; Rok wydania; ISBN; /
d) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim:
Liczba: 0
Wykaz: / Monografia; Tytuł rozdziału; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Objętość rozdziału; /
e) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim:
Liczba: 0
Wykaz: / Monografia; Tytuł rozdziału; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Objętość rozdziału; /
f) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski:
Liczba: 0
Wykaz: / Monografia; Tytuł rozdziału; Autorzy z jednostki; Liczba autorów spoza jednostki; Autorzy spoza
jednostki; Język; Objętość rozdziału; /
Download