KOSZTORYSOWANIE - ĆWICZENIA LABORATORYJNE imię i

advertisement
KOSZTORYSOWANIE - ĆWICZENIA LABORATORYJNE
KOSZTORYSOWANIE - ĆWICZENIA LABORATORYJNE
imię i nazwisko.......................................................
imię i nazwisko.......................................................
nazwisko...................................................
grupa............. rok ak. ..............
grupa............. rok ak. ..............
ĆWICZENIE NR 1:
Zakres ćwiczenia:
a) kalkulacja metodą szczegółową wg formuły I,
b) kalkulacja metodą szczegółową wg formuły II,
c) kalkulacja metodą uproszczoną.
ĆWICZENIE NR 1:
Zakres ćwiczenia:
a) kalkulacja metodą szczegółową wg formuły I,
b) kalkulacja metodą szczegółową wg formuły II,
c) kalkulacja metodą uproszczoną.
uproszczoną
Robota budowlana: ............................................................................................
.......................................................................
Ilość jednostek przedmiarowych: ………………………………………………..
Robota budowlana: ............................................................................................
.......................................................................
Ilość jednostek przedmiarowych: ………………………………………………..
………………
Dane wyjściowe do kosztorysowania:
- koszty materiałów pomocniczych naliczanie wskaźnikowo,
- koszty zakupu materiałów naliczane wskaźnikowo,
- koszty jednorazowe sprzętu ujęte w cenie pracy sprzętu,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny naliczane wskaźnikowo.
Dane wyjściowe
ciowe do kosztorysowania:
- koszty materiałów pomocniczych naliczanie wskaźnikowo
wska
- koszty zakupu materiałów naliczane wskaźnikowo,
wska
- koszty jednorazowe sprzętu ujęte
ęte w cenie pracy sprzętu,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny naliczane wskaźnikowo.
wska
Stawka robocizny [zł/godz]: 14,50 ; 15,00 ; 15,50 ; 16,00 ; 16,50 ; 117,00 ; 17,50
Stawka robocizny [zł/godz]: 14,50 ; 15,00 ; 15,50 ; 16,00 ; 16,50 ; 17,00 ; 17,50
Wskaźnik kosztów materiałów pomocniczych [%]: 1,5 ; 2,0
Wskaźnik
nik kosztów materiałów pomocniczych [%]: 1,5 ; 2,0
Wskaźnik kosztów zakupu materiałów [%]: 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 ; 11,0 ; 12,0
Wskaźnik
nik kosztów zakupu materiałów [%]: 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 ; 11,0 ; 12,0
Wskaźnik kosztów pośrednich [%]: 45,0 ; 50,0 ; 55,0 ; 60,0 ; 65,0
,0 ; 70,0
Wskaźnik kosztów pośrednich [%]: 45,0
45 ; 50,0 ; 55,0 ; 60,0 ; 65,0 ; 70,0
Wskaźnik zysku [%]: 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0
Wskaźnik zysku [%]: 4,0 ; 5,0 ; 6,0
,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0
Stawka podatku VAT [%]: 8 ; 23
Stawka podatku VAT [%]: 8 ; 23
Uwagi: ………………………………………………………………………………….
Uwagi: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….
Download