list do dyrektora szkoły

advertisement
Sz. P. Dyrektor …………………………….
Szkoła…………………………………………..
Ul………………………………………………….
Szanowna Dyrekcjo!
Zwracam się z pytaniem o sposób postępowania przyjęty w szkole, by
ograniczyć negatywne skutki niedożywienia uczniów.
1. Czy i ilu pracowników szkoły zostało przeszkolonych z
diagnozowania i wsparcia psychologicznego ucznia
doświadczającego niedożywienia?
2. W jaki sposób szkoła finansuje obiady dla dzieci dotkniętych
ubóstwem lub niedożywionych z innych przyczyn?
3. W jaki sposób szkoła radzi sobie z zapewnieniem posiłków dla
dzieci w sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego?
4. W jaki sposób szkoła wspiera rozwój naukowy i sportowy dzieci,
u których stwierdzono niedożywienie?
Wszyscy chcemy mieć pewność, że uczniowie nie pozostają bez pomocy.
Dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
Z poważaniem,
Imię i nazwisko
Kontakt: telefon i/lub
e-mail
Download