Pobierz ankietę

advertisement
ANKIETA: ZASTOSOWANIE LENALIDOMIDU W LECZENIU ZESPOŁU del 5q-
Data wypełnienia......................................
Lekarz wypełniający……………………………………, e-mail:………………………….tel………………..
Ośrodek……………………………………………………………………………………
Inicjały pacjenta……………………………………………………… Płeć……................
Data urodzenia………………………………………………………………………………
Data rozpoznania zespołu del5q-……………………………………………………………
IPSS………………………………………………………………………………………….
Wynik badania cytogenetycznego w momencie rozpoznania………………………………
Dotychczasowe leczenie przed lenalidomidem (ilość linii, leki)……………………………
Transfuzjozależność: TAK/NIE…………. od kiedy……………… ………………………
Ilość jednostek masy erytrocytarnej przetaczanej na miesiąc………………………………
Okresy (odstępy czasowe) między transfuzjami……………………………………………
Badania laboratoryjne w momencie rozpoznania:
WBC……….G/l
ANC………..G/l,
HGB………..g%
PLT…………G/l
LDH………U/l (norma……………)
Poziom żelaza…………….. (norma…………)
Ferrytyna …………………..(norma…………)
Erytropoetyna…………………
Mielogram
bogatokomórkowy, ubogokomórkowy…………………………………..
Odsetek blastów…………………………………………………………..
Dysplazja w linii: erytroidalnej TAK/NIE…., granulocytarnej TAK/NIE…., megakariocytowej TAK/NIE……
Osoby kontaktowe: dr n med. Aleksandra Butrym, tel 502 657 840, e-mail: [email protected]
dr hab. Grzegorz Mazur, prof. nadzw, tel 501 140 483, e-mail: [email protected]
LECZENIE LENALIDOMIDEM
Data rozpoczęcia……………………..
Dawka LEN……………………………….
Ilość cykli……………………………..
Czy było jednocześnie inne leczenie towarzyszące czy monoterapia LEN……………………………..
Czy była redukcja dawki (przyczyna), który cykl………………………………………………………
Toksyczność leczenia
Stopień nasilenia (CTC)
cykl
Granulocytopenia
Małopłytkowość
Niedokrwistość
Zakażenia
Nudności
Zmęczenie
Wymioty
Biegunka
Inne:
Data i powód zakończenia leczenia………………………………………………………………………………
Progresja do MDS wysokiego ryzyka w trakcie leczenia TAK/NIE…………. kiedy…………………….
Transformacja do AML w trakcie leczenia TAK/NIE…………. kiedy…………………………………..
Badania laboratoryjne w momencie rozpoczęcia leczenia LEN
WBC……….G/l,
ANC ………G/l
HGB………..g%
PLT…………G/l
LDH………U/l
Mielogram bogatokomórkowy, ubogokomórkowy…………………………………..
Odsetek blastów…………………………………………………………..
Wynik badania cytogenetycznego w momencie rozpoczęcia leczenia………………………………
Osoby kontaktowe: dr n med. Aleksandra Butrym, tel 502 657 840, e-mail: [email protected]
dr hab. Grzegorz Mazur, prof. nadzw, tel 501 140 483, e-mail: [email protected]
Najlepsza odpowiedź na leczenie:
CR, PR, NR, PD……………….
Uzyskanie transfuzjoniezalezności (jeśli dotyczy) TAK/NIE……………… od kiedy .....................................
po którym cyklu……………………
Wydłużenie okresu między transfuzjami (jeśli dotyczy) TAK/NIE………… jakie odstępy……………………
Badania laboratoryjne w momencie najlepszej odpowiedzi na leczenie LEN
WBC……….G/l,
ANC ………G/l
HGB………..g%
PLT…………G/l
LDH………U/l
Mielogram
bogatokomórkowy, ubogokomórkowy…………………………………..
Odsetek blastów…………………………………………………………..
Wynik badania cytogenetycznego ………………..………………………………
Badania laboratoryjne w momencie zakończenia leczenia LEN
WBC……….G/l,
ANC ………G/l
HGB………..g%
PLT…………G/l
LDH………U/l (norma……………)
Mielogram
bogatokomórkowy, ubogokomórkowy…………………………………..
Odsetek blastów…………………………………………………………..
Wynik badania cytogenetycznego ……………………….………………………………
PRZEŻYCIE
Data ostatniej obserwacji……………………………………………………………………..
Obecnie leczony (tak/nie, jakie leczenie po LEN)……………………………………………
ZGON (tak/nie)…………………… data…………………………………………………….
Przyczyna zgonu………………………………………………………………………………
Osoby kontaktowe: dr n med. Aleksandra Butrym, tel 502 657 840, e-mail: [email protected]
dr hab. Grzegorz Mazur, prof. nadzw, tel 501 140 483, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards