uaktulanione na dzie_ 31 - giełda psychiki - oshumerus

advertisement
uaktulanione na dzie_ 31.doc
(32 KB) Pobierz
uaktulanione na dzień 31.03.2011
1. Dysfunkcje seksualne.
2. Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
3. Podział leków psychotropowych.
4. Społeczno-ekonomiczne aspekty schizofrenii.
5. Zaburzenia woli.
6. Rola biegłego psychiatry w sprawach zawarcia związku małżeńskiego.
7. Leki normotymiczne w profilaktyce i leczenie CHAD.
8. Ostre psychozy alkoholowe.
9. Art. 31 KK.
10. Zaburzenia adaptacyjne.
11. Problemy w wojsku w czasie pokoju. (chodziło o falę, narkomanię i alkoholizm)
12. interwencje kryzysowe
13. profilaktyka i leczenie CHAD
14. przewlekłe i ostre psychozy poalkoholowe
15. rola biegłego psychiatry w orzekaniu spraw z osobami pod wpływem alkoholu
16. zaburzenia emocji
17. problemy żołnierza w czasie pokoju
18. PTSD
19. problemy żołnierza na polu walki (zasady Salmona)
20. zespół abstynencyjny
21. wskazania i p/wskazania do elektorowstrzÄ…sĂłw
22. skala PANNS
23. skala Becka
24. problemy etyczne w psychiatrii
25. agomelatyna
26. tianeptyna
27. wskazania i p/wskazania do stosowania olanzapiny
28. leczenie uzaleĹĽnienia od alkoholu
29. problem uzależnienia od środków psychoaktywnych
30. dewiacje seksualne
31. podział leków psychotropowych
32. cyklotymia i dystymia
33. leczenie depresji nawracajÄ…cej
34. zespĂłl depresyjny (czym siÄ™ rĂłzni od epizodu depresji)
35. nietypowe reakcje na alkohol
36. leczenie ChAD
37. zaburzenia adaptacyjne
38. nowoczesny trend w rozwoju depresji
39. epidemiologia zaburzeń psychicznych
40. epidemiologia schizofrenii
41. wskazania i p/wskazania do stosowania neuroleptykĂłw w formie depot
42. przymus bezpośredni-skład
43. badanie psychiatryczne
44. klasyfikacja ICD-10
45. receptory, na które działają neuroleptyki
46. SSRI
47. inhibitory monoaminooksydazy MAO
48. paragnomen
49. dysmorfofobia
50. maski depresji
51. depresja agitowana
52. anhedonia plus podział
53. depresja poschizofreniczna
54. kryteria depresji i schizofrenii wg ICD-10
55. zaburzenia świadomości
56. zaburzenia uczuciowości wyższej
57. depresja psychotyczna
58. depresja sezonowa
59. choroby psychosomatyczne w związku z zaburzeniami w układzie pokarmowym i
wydzielania wewnętrznego
60. TLPD - wymienić plus p/wskazania
61. działania niepożądane neuroleptyków
62. leczenie depresji nawracajÄ…cej
63. zaburzenia zachowania
64. osobowość dyssocjalna
65. zespół parafreniczny, paranoiczny, paranoidalny
66. czynniki środowiskowe, które wpływają na zaburzenia psychiczne
67. opis konkretnych ustaw
68. zaburzenia poznawcze
69. rola biegłego w orzekaniu u sprawców czynów przestępczych w stanie
nietrzeźwości
70. alkoholowy zespół abstynencyjny
71. zespół neurasteniczny
72. klasyfikacja DSM-IV
73. zaburzenia intelektu
74. ogĂłlne zasady leczenia schizofrenii
75. schizofrenia katatoniczna
76. schizofrenia paranoidalna
77. depresja jako problem kliniczny i społeczny
78. różnice w przebiegu depresji i CHAD
79. niefarmakologiczne metody leczenia depresji
80. rola czynnikow srodowiskowych w ksztaltowaniu psychiki
81. choroby somatyczne a choroby psychiczne
82. zaburzenia zachowania
83. leczenie zaburzen lekowych
84. zmiany neuroaatomiczne w ch. Depresyjnych
85. objawy ogniskowe -afazja, apraksja agnozja
86. rĂłznicowanie CHAJ i CHAD
87. depresja poschizofreniczna
88. tymoleptyki -mechanizm
89. skala Montgomery
90. zespół serotoninergiczny
91. ZZPN
92. biologiczne i endokrynologiczne podstawy schizofrenii
93. skala PANSS
94. zab. Spostrzegania
95. epizod maniakalny -leczenie
96. Ciężki epizod depresji -obraz
97. Ustawa o zdrowiu psychicznym
98. Z. splÄ…taniowy
99. somatyczne przyczyny ch. Psychicznych
100. urojenia w schizofrenii
101. Normotymiczne w CHAD
102. tymoleptyki w leczeniu depresji
103. zasady farmakoterapii z schizofrenii
104. zespół posuicydalny (chyba miało być presuicydalny?)
105. depresja endogenna
106. psychoedukacja
107. grupy zwiększonego ryzyka występowania ch. Psychicznych
108. jakościowe zab. Myślenia (?)
109. pierwszy epizod psychotyczny
110. błedy w leczeniu depresji
111. zaburzenia emocjonalne
112. CHNS a depresja
113. zab. Uczuciowości wyższej
114. fluoksetyna
115. klasyfikacja schizofrenii
116. osobowość przedchorobowa w schizofrenii
117. podłoże genetyczne schizofrenii
118. zasady dobory leku p/depresyjnego
119. neologizmy
120. tymoleptyki -podział
121. schizofrenia hebefreniczna
122. koncepcje przyczyn ch. Afektywnych
123. postępowanie z pacjentem agresywnym
124. bóle  i zab. W depresji
125. przyczyny depresji
126. genetyczne aspekty CHAD
127. Neuroleptyki w formie depot
128. psychiatria w średniowieczu
129. epidemiologia ch. Psych. Na świecie
130. objawy manii i hipomanii
131. inne zastosowania sertraliny
132. anhedonia
133. objawy wytwĂłrcze w ch. Somatycznych
134. zaburzenia psychiatryczne występujące tylko u kobiet
135. klasyczne neuroleptyki
136. jak wpływa wydzielanie nadnerczy na stres
137. ch. Psychosomatyczne
138. leczenie depresji
139. objawy niepoĹĽÄ…dane LPD
140. CHAD
141. schizosfrenia katatoniczna
142. cylkotymia
142. orzecznictwo sądowo-lekarskie w sprawach o ubezwłasnowolnienie
143. depresja sezonowa
Plik z chomika:
oshumerus
Inne pliki z tego folderu:


2013giełda całościowa z psychiatrii na ustny - wersja sformatowana.pdf (3705 KB)
2013giełda całościowa z psychiatrii na ustny - wersja sformatowana.doc (2792 KB)
 CAM00123.jpg (700 KB)
 Forum 2011-2012.docx (12 KB)
 Psychiatria - test.docx (148 KB)
Inne foldery tego chomika:

historie
leki
 literatura dodatkowa
 organizacyjne
 pptx

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie

Regulamin serwisu

Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download