Egzogenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega

advertisement
PUBLIKACJA W PRZYGOTOWANIU
Egzogenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w profilaktyce wtórnej
Schizofrenii: wyniki badania EKTOPS
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow, Magdalena Kotlicka-Antczak, Agnieszka Pawełczyk
WPROWADZENIE
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (WKT-n3), stanowią główny składnik błon komórkowych
neuronów. WKT n-3 uczestniczą w wielu procesach neuronalnych, m.in. w modulacji i kontroli czynności
błonowych kanałów jonowych, neurotransmisji, uwalniania neuroprzekaźników, procesów plastyczności
neuronalnej, wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych oraz regulacji ekspresji genów komórek
nerwowych. Badania in vitro oraz in vivo wskazują na możliwość istnienia związków pomiędzy niedoborem
WKT-n3 a etiologią schizofrenii. Wyniki badań klinicznych nad skutecznością suplementacji WKT-n3 w zakresie
redukcji nasilenia objawów zaostrzenia w schizofrenii przewlekłej oraz w pierwszym epizodzie tej choroby
są zachęcające, choć niespójne. Wykazano, że WKT-n3 mogą zapobiegać rozwojowi schizofrenii w populacji
osób obarczonych wysokim ryzykiem rozwoju tej choroby.
CEL BADANIA
Ocena skuteczności suplementacji WKT-n3 jako leczenia uzupełniającego w zapobieganiu nawrotom
u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii.
METODY
Przeprowadzono jednoośrodkowe badanie randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą,
w grupach równoległych oceniające skuteczność sześciomiesięcznej suplementacji 2,2 g WKT-n3 dziennie
albo placebo uzupełniających terapię lekami przeciwpsychotycznymi u chorych z pierwszym epizodem
schizofrenii. Zastosowano interwencję złożoną z kwasu eikozapentaenowego (EPA) - 1320 mg/dzień oraz kwasu
dokozaheksaenowego (DHA) - 880 mg/dzień albo placebo zawierającego oliwę z oliwek. Częstość nawrotów
oceniano w okresie 12-miesięcznej obserwacji.
WYNIKI
71 pacjentów ukończyło badanie (41% płci żeńskiej). U 4 chorych (11,4%) w grupie suplementacji WKT-n3
oraz u 12 pacjentów (33,3%) z grupy placebo obserwowano nawroty schizofrenii w okresie 12 miesięcznej
obserwacji. Różnica częstości nawrotów w grupach była istotna statystycznie (test log-rank, p = 0,0225).
WNIOSKI
Uzyskane wyniki wskazują, że sześciomiesięczna suplementacja WKT-n3 może zmniejszać częstość nawrotów
schizofrenii u pacjentów z pierwszym epizodem tej choroby.
Download