Czy wiesz, co hormon miłości zmienia w Twoim zdrowiu

advertisement
Czy wiesz, co hormon miłości zmienia
w Twoim zdrowiu psychicznym?
11 marca 2014 08:24
Miłość pojawia się już na samym początku ludzkiego
życia - pomiędzy matką i noworodkiem powstaje mocna,
trudna do rozerwania więź. Wszystko to dzięki
oksytocynie, mającej już przydomek hormonu miłości
i zaufania. Jak się okazuje, jej działanie ma zbawienny
wpływ na równowagę psychiczną, łagodząc objawy
schizofrenii.
Wpływem oksytocyny na ludzką psychikę zainteresowali się
amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San
Diego. Wyniki swoich badań, pokazujących prozdrowotne działanie oksytocyny, umieścili w serwisie
internetowym „New Scientist”.
Przebadali oni 15 osób chorych na schizofrenię, podając im specjalny spray do nosa, w którym albo
znajdowała się oksytocyna, albo placebo. Po trzech tygodniach używania preparatu pacjenci
wymienili się między sobą. Jak się okazało, przy zastosowaniu leku z oksytocyną objawy schizofrenii
łagodziły się o ok. 8% po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia leczenia. Czas działania jest zatem
bardzo podobny do powszechnych w leczeniu schizofrenii neuroleptyków.
Badania nadzorował specjalista, David Feifel, który przyczyn takiego stanu rzeczy szuka we wpływie
oksytocyny na produkcję dopaminy. Oksytocyna tłumi ten proces, dzięki czemu ograniczone zostają
takie objawy wytwórcze jak halucynacje. W przypadku schizofrenii paranoidalnej oksytocyna
wzbudza większą ufność do świata i ogranicza zaburzenia urojeniowe, które wynikają przede
wszystkim z nadmiernej i subiektywnej podejrzliwości.
Schizofrenia, przez wzgląd na bogactwo i różnorodność objawów, nazywana jest chorobą królewską.
Jest to jedna z najczęściej występujących, poważnych chorób psychicznych, z którą obecnie w Polsce
zmaga się około 150 000 osób. Każda informacja i środek łagodzący jej objawy jest dla chorych
szansą na lepsze życie, obecnie mocno zniekształcone przez chorobę. Borykają się oni z urojeniami,
halucynacjami słuchowymi i wzrokowymi, zaburzeniami myślenia, problemami z koncentracją uwagi.
Neuroleptyki, czyli leki przeciwpsychotyczne, prócz łagodzenia objawów wytwórczych, wywołują
spore zamieszanie w organizmie i dużą ilość ciążących skutków ubocznych. Najczęściej chory jest
spowolniony, przybiera na wadze, staje się senny, traci wigor i energię. Połączenie oksytocyny
z lekami najnowszej generacji może wielu pacjentom pomóc w prowadzeniu normalnego życia
i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Nie bez powodu oksytocyna nazywana jest także hormonem
miłości - wydziela się bowiem również podczas zwykłego przytulania się z drugim człowiekiem!
Pobrano z: http://www.treco.pl/aktualnosci/szczegoly/id/7513/czy-wiesz-co-hormon-milosci-zmienia-w-twoim-zdrowiu-psychicznym-/
Pozdrawiam,
Anna Rzońca
Zespół Treco
źródło:
prozdrowie.pl
Pobrano z: http://www.treco.pl/aktualnosci/szczegoly/id/7513/czy-wiesz-co-hormon-milosci-zmienia-w-twoim-zdrowiu-psychicznym-/
Download