Renata Ziemińska, Filozofia umysłu wykład 15 godz. 1. Historia

advertisement
Renata Ziemińska, Filozofia umysłu wykład 15 godz.
1. Historia pojęcia umysłu (Platon, Arystoteles, Kartezjusz, Kant, Brentano, Husserl, Freud)
2. Świadomość fenomenalna: metafora strumienia, struktura aktu świadomości (intencja,
treść, modalność, egotyczna orientacja, retencja i protencja), nieaktowe postacie świadomości
(nastroje, doznania, tło); świadomość dostępu (zombi), teorie wyższego rzędu.
3. Formy świadomości naoczne i intencjonalne: percepcje, wyobrażenia, przypomnienia,
pojęcia, przekonania, emocje, decyzje i wolna wola; podmiot: moje ciało, strumień
świadomości, ja transcendentalne jako centrum strumienia, ja jako efekt narracji;
4. Rodzaje samoświadomości i samowiedzy (intuicja przeżywania, introspekcja,
niekonceptualna samoświadomość ciała Bermudeza; logiczne własności zaimka ja, zjawisko
samooszukiwania się)
5. Podejście naturalistyczne i relacja umysł-ciało. A. Dualizm, B. monizm/fizykalizm, C.
misterianizm/agnostycyzm.
6. Teorie identyczności typów i egzemplarzy, nieredukcjonistyczny monizm anomalny
Davidsona, niesubstancjalny funkcjonalizm Putnama i krytyka ze strony Searle’a,
eliminatywizm Churchlandów.
7. Nagel: nieredukowalność świadomości, panpsychizm, dualizm dwu aspektów. Dualizm
własności: teorie superweniencji i emergencji.
8. Teoria umysłu ucieleśnionego i rozszerzonego przez technologię i sieć relacji społecznych
(Andy Clark i David Chalmers). Umysł peryferyjny - Istvan Aranyosi.
Literatura:
Obowiązkowa:
T. Nagel, Jak to jest być nietoperzem, w: tenże, Pytania ostateczne, Warszawa 1997.
A. Klawiter, Świadomość, w: Miłkowski, Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii umysłu,
Kraków 2012, s.353-394.
R. Ziemińska, Samoświadomość i samowiedza w: Miłkowski, Poczobut (red.) Przewodnik po
filozofii umysłu, Kraków 2012, s.395-426.
Uzupełniająca:
J. Bremer, Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych
podstaw świadomości, Warszawa 2005.
U. Żegleń, Filozofia umysłu, Toruń 2007.
Download