Depresja - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

advertisement
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Narutowicza 2
www.pbwnowysacz.pl
Depresja : zestawienie bibliograficzne
Książki:
1.Baranowska Aneta, Kościńska Elżbieta, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna. Red.
Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit, 2013
Sygn. 68059
2.Carr Alan
Depresja i próby samobójcze młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Sygn. 67419
3.Frazer Alan. Red.
Biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
1982 Sygn. 35575
4.Górska Teresa . Red.
Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Sygn. 71360
5. Grochmal-Bach Bożena. Red.
Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów. Kraków: Wydawnictwo
Naukowe WSP, 1996 Sygn. 70165
6.Hart Archibald D.
Jak pokonać depresję. Warszawa: Wydawnictwo "Rodzinny Krąg", 1994
Sygn. cz54923
7.Hayes Steven C.
W pułapce myśli: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Sopot: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 Sygn. 68635
8.Kendall Philip C.
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców.
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Sygn. 71507
9.Kępiński Antoni
Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004
Sygn. 61896, 59953
10.Kramer Peter D.
Wsłuchując się w Prozac. Warszawa: Wydaw.Jacek Santorski i CO, 1995 Sygn. 59999
11.Kutscher Martin L.
Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: Wydawnictwo K.E. LIBER, 2007
Sygn. 63807, 68193
12.Lemańska Wanda
O sile emocji pozytywnych: zapobieganie depresji dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP, 2005
Sygn. cz62264,62265
13.Łosiak Władysław
1
Psychologia emocji. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007 Sygn. 64151
14.Marino, Artur
Widziałem ciemne słońce: doświadczenie depresji. Warszawa: J.Santorski&CO , 1995
Sygn. 59798
15.Neumann Bernd
Depresja nie jest przeznaczeniem. Kraków: WAM, 2007
Sygn. 63903
16.Pużyński Stanisław
Depresje. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988
Sygn. 48298
17.Radziwiłłowicz Wioletta
Depresja u dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010 Sygn. cz66502/XX,
66503
18.Rola Jarosław
Depresja u dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001 Sygn. 60017, 70130, 70334
19.Rowe Dorothy
Depresja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014 Sygn. 71278
20.Sutherland Stuart
Pokonać depresję. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001
Sygn. 59886
21.Turno Monika
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
Sygn. 9216-17Br, 9238Br
22.Vanier Jean
Depresja - dlaczego? Katowice: Wydaw."KOS", 2001 Sygn. 60638
23.Yapko Michael
Kiedy życie boli: zalecenia w leczeniu depresji. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999
Sygn. 58462
Artykuły z czasopism:
24.Andrzejczak Agnieszka
Zaprzyjaźnić się z depresją? BIBLIOTERAPEUTA 2015, nr 2, s. 11-21
25.Arska-Karyłowska Barbara: Choroba czy złe samopoczucie? GŁOS PEDAGOGICZNY 2012, nr 11,
s. 9-11
26.Baalen Daan van
Psychoterapia Gestalt i dwubiegunowe zaburzenie afektywne. GESTALT 2006, nr 2, s. 12-20
27.Bomba Jacek
Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii. PSYCHOTERAPIA 2009, nr 1, s. 35-42
28.Brytek Anna
Objawy depresji i lęku u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się. PSYCHOTERAPIA 2006, nr 3, s.
2
43-53
29.Cedro Artur
Gdy światło nie rozjaśnia, a świat nie ma barw. CHARAKTERY 2002, nr 11, s. 15-17
30.Cedro Artur
Leczenie depresji. CHARAKTERY 2003, nr 1, s. 40
31.Czapiński Janusz
Czy ciastko truje duszę. CHARAKTERY 2002, nr 11, s. 10-14
32.Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Zbaralski Krzysztof
Zaburzenia depresyjne u pacjentów z zależnością alkoholową. PROBLEMY ALKOHOLIZMU 2002, nr
1, s. 13-14
33.Garstka Tomasz
Jak chronić uczniów przed depresją? DYREKTOR SZKOŁY 2013, nr 10, s. 48-52
34.Garstka Tomasz
Przemęczenie, chandra...depresja. EMOCJE 2012, nr 5, s. 10-14
35.Gmitrowicz Agnieszka
Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić zanim będzie za późno. PSYCHOLOGIA W SZKOLE
2004, nr 4, s. 3-13
36.Gustaw Grzegorz
Smutni od zawsze. CHARAKTERY 2012, nr 11, s. 50-55
37.Jałocho Małgorzata
Jak pokonać depresję. REMEDIUM 2004, nr 1, s. 14-15
38.Jędryszek-Geisler Aleksandra
Depresja nastolatków. PRZEGLĄD OŚWIATOWY 2010, nr 14, s. 13-14
39.Juroszek Weronika
Depresja a emocjonalne konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji. HORYZONTY
WYCHOWANIA 2013, nr 24, s. 197-218
40.Habrat Ewa, Święcicki Łukasz
Czy zimą musi być smutno? CHARAKTERY 2001, nr 11, s. 55-56
41.Iniewicz Grzegorz
Depresja u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną. PSYCHOTERAPIA 2004, nr 1, s. 5-12
42.Kawalec Julia
Obserwuję, nazywam, uprawomocniam: o profilaktyce depresji wśród dzieci i młodzieży. EDUKACJA i
DIALOG 2015, nr 3/4, s. 48-50
43.Kluczyńska Sylwia
Oblicza depresji. NIEBIESKA LINIA 2007, nr 4, s. 5-8
44.Kołodziejek Małgorzata
Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna.
3
PSYCHOTERAPIA 2008, nr 2, s. 15-33
45.Komorowska Marta
Depresja u dzieci i młodzieży. REMEDIUM 2010, nr 6, s. 5-6
46.Krzyżanowska-Zbucka Joanna
Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy. NIEBIESKA LINIA 2007, nr 4, s. 8-9
47.Lozano Andreas M., Helen S. Mayberg
Leczenie depresji u źródeł. ŚWIAT NAUKI 2015, nr 4, s. 54-59
48.Łoskot Małgorzata
Depresja dziecięco-młodzieżowa: kryteria diagnostyczne. GŁOS PEDAGOGICZNY 2012, nr 11, s. 2425
49.Marszał-Wiśniewska Magdalena
Poznawcze strategie regulacji emocji w trudnych sytuacjach życiowych: modyfikująca rola właściwości
temperamentalnych i depresyjnych. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2006, T. 49, nr 3, s. 323-340
50.Mielczarek Andrzej
Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? PRACA SOCJALNA 2007, nr 2, s. 68-78
51.Mielnik Justyna
Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. REMEDIUM 2013, nr 11, s. 22-23
52.Mielnik Justyna
Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły. REMEDIUM 2014, nr 1, s. 17-18
53.Mielnik Justyna
Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów. REMEDIUM 2013, nr 12, s. 26-27
54.Moszczyński Paulin
Depresja i jej skutki. LIDER 2005, nr 10, s. 3-5
55.Nadolski Kamil
Miejski obłęd. WIEDZA I ŻYCIE 2014, nr 1, s. 50-53
56.Obuchowski Kazimierz
Nadzieja matką mocy, depresja zapadliskiem nieszczęść. CHARAKTERY 2002, nr 11, s. 23-27
57.Parnowski Tadeusz
Depresje schyłku życia. CHARAKTERY 2002, nr 11, s. 20-22
58.Pawłowska Małgorzata, Sadłowska Anna
Ciemny świat depresji. PSYCHOLOGIA W SZKOLE 2005, nr 4, s. 131-140
59.Pilarska Aleksandra
Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców. PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 2010, nr
2, s. 36-43
60.Pilarska Aleksandra
Właściwości struktury tożsamości a nasilenie symptomów depresyjnych. PRZEGLĄD
PSYCHOLOGICZNY 2008, nr 3, s. 369-386
4
61.Prajsner Mira
Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków. REMEDIUM 2009, nr 9, s. 24-25
62.Rancew-Sikora Dorota
W poszukiwaniu społecznej koncepcji depresji. STUDIA SOCJOLOGICZNE 2012, nr 3, s. 81-104
63.Rzeszutek Marcin, Schier Katarzyna
Tak bolesne, że aż obce?związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych.
PSYCHOTERAPIA 2008, nr 4, s. 5-16
64.Siwy-Hudowska Anna, Wiewiórska Anna
Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików. ALKOHOLIZM
i NARKOMANIA 2010, nr 2, s. 127-143
65.Sikorski Wiesław
Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne. EDUKACJA 2001, nr 3, s. 49-63
66.Sikorski Wiesław
Smutny uczeń. PSYCHOLOGIA W SZKOLE 2012, nr 2, s. 126-134
67.Strzelecka-Lemiech Alicja
Podejrzenie depresji: rozmowa z uczniem. GŁOS PEDAGOGICZNY 2012, nr 11, s. 26-27
68.Strzelecka-Lemiech Alicja
Uczeń w depresji. GŁOS PEDAGOGICZNY 2012, nr 11, s. 4-8
69.Tadych, Natalia, Hanć Tomasz
Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? REMEDIUM 2011, nr 4, s. 4-5
70.Tadych, Natalia, Hanć Tomasz
Skąd się bierze zimowy smutek? REMEDIUM 2011, nr 3, s. 26-27
71.Tyra, Tomasz
Depresyjni rodzice i ich dzieci. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2000, T.43 nr 3, s.323-339
72.Włodarczyk, Marta
W skrajnych sidłach emocji. REMEDIUM 2013, nr 7/8, s. 25-27
73.Zawadzki, Patryk
Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
2007, nr 12, s. 10-13
74.Zdunek, Aneta
Od smutku do depresji. ŚWIAT PROBLEMÓW 2010, nr 5, s. 21-23
75.Zwierzyńska, Bożena
Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2007.
NOWA SZKOŁA 2008, nr 7, s. 47-53, nr 8 s. 50-52
Oprac.D.Lenar 29.10.2015
5
Download