Techniki wspomaganego rozrodu – medycyna, etyka i Kościół

advertisement
Corpore et anima unus
Techniki wspomaganego
rozrodu –
medycyna, etyka i Kościół
Karina Maria Sasin
Otwock, 18 X 2007
• Podstawowe definicje i rys historyczny
• Aspekty medyczne wspomaganego
rozrodu i niepłodności
kobiecej
męskiej
małżeńskiej
• Dylematy etyczne w leczeniu
niepłodności
• Nauka Kościoła Katolickiego o
wspomaganym rozrodzie
Bezpłodność – trwała niezdolność do
zajścia w ciążę i/lub spłodzenia
potomstwa.
Niepłodność – na ogół odwracalna
niemożność zajścia w ciążę i/lub
zapłodnienia komórki jajowej.
Zgodnie z definicją, o niepłodności
mówimy wtedy, kiedy w ciągu 12
miesięcy regularnego współżycia, bez
zastosowania antykoncepcji, nie
dochodzi do poczęcia dziecka.
Techniki wspomaganego rozrodu (ang.
Assisted Reproductive Technics, ART) –
kliniczne i laboratoryjne metody
diagnostyczne i lecznicze używane do
leczenia niepłodności
Przełomy w medycynie rozrodu
• John Hunter 1870r., 1886r. Sims –
początki sztucznej inseminizacji
• 1978r. – pierwsze „dziecko z probówki”
Louisa Brown
• 1987r. – narodziny pierwszego w Polsce
dziecka poczętego w laboratorium
• 6.04.2000r. - pierwszy w świecie
przeszczep macicy
• 2001r. - przeszczep jajników
Inne
przyczyny
Niepłodność
męska
Choroby
ogólnoustrojowe
Choroby
jąder
Choroby ogólnoustrojowe
•
•
•
•
•
•
•
•
cukrzyca
mukowiscydoza
choroby tarczycy
niedoczynność przysadki mózgowej
hiperprolaktynemia
czynniki psychologiczne
impotencja
narkotyki, alkohol, niektóre leki
spironolakton
ketokonazol
cymetydyna
guanetydyna
• leki przeciwnowotworowe
Choroby jąder
• zaburzenia genetyczne (np. zespół
Klinefeltera)
• nowotwory jądra
• niedoczynność idiopatyczna
• wnętrostwo
• żylaki powrózka nasiennego
• wodniak jądra
• uraz jąder
• uszkodzenie jąder w przebiegu chorób
wirusowych typu świnka
Inne przyczyny
• zapalenie gruczołu krokowego
• ejakulacja wsteczna
• spodziectwo
Czynnik
jajowodowy
Czynnik
genetyczny
Czynnik
maciczny
Przyczyny
niepłodności
żeńskiej
Czynnik
ogólnoustrojowy
Czynnik
jajnikowy i
hormonalny
Czynnik genetyczny
45, X0
Czynnik ogólnoustrojowy
•
•
•
•
•
•
•
cukrzyca
choroby tarczycy
choroby nadnerczy
poważne schorzenia nerek i wątroby
przyczyny psychogenne
alkoholizm
otyłość lub nadmierna chudość
Czynnik jajnikowy i hormonalny
•
•
•
•
•
•
•
zespół Kallmanna
hyperprolaktynemia
niedoczynność przysadki mózgowej
zespół policystycznych jajników
rak jajnika
przedwczesna menopauza
nieprawidłowa budowa jajnika (np. zespół
Turnera)
• zaburzenia ciałka żółtego
Czynnik jajowodowy, maciczny i
pochwowy
• endometrioza
• choroby zapalne miednicy małej (zwłaszcza
wywoływane przez Chlamydia trachomatis)
• zrosty otrzewnowe w miednicy małej
• zaburzenia rozwojowe macicy
• mięśniaki macicy
• zespół Ashermana (zrosty wewnątrzmaciczne)
• zwężenie szyjki macicy
• przeciwciała przeciwspermowe
• nieprawidłowości śluzu szyjkowego (brak transportu
nasienia do światła macicy)
• wszystkie choroby prowadzące do zwężenia światła
pochwy
Wady przewodów Mullera
Mięśniaki macicy
Diagnostyka niepłodności
kobiecej
•
•
•
•
Obrazowanie: USG, HSG, MRI, CT
Endoskopia: histeroskopia, laparoskopia
Badania hormonalne
Badania immunologiczne
histerosalpingografia
MRI miednicy mniejszej
histeroskopia
Wybrane metody leczenia
niepłodności
• Sztuczna inseminacja nasieniem
partnera/ anonimowego dawcy (IUI)
• Zapłodnienie pozaustrojowe (IVF, IFVET, ICSI)
• Przeszczepianie narządów rozrodczych
IUI ang. intrauterine insemination
IVF ang. in vitro fertilization
ICSI ang. Intracytoplasmic Sperm Injection
Transplantacje narządów rozrodczych
Kościół
Etyka
Tymczasem... Kościół definitywnie i
jednoznacznie odrzuca wszelkie metody
sztucznego zapłodnienia.
?
„Od momentu, w którym jajo zostaje zapłodnione,
rozpoczyna się nowe życie, które nie jest życiem ojca
lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijającej się
niezależnie od nich. Nie stałaby się ona nigdy istotą
ludzką, jeśliby nią nie była od samego początku. Teza ta,
oczywista i zawsze akceptowana, znajduje cenne
potwierdzenie we współczesnej genetyce. Od momentu
zapłodnienia rozpoczyna się historia życia ludzkiego, w
którym każda z różnych zdolności wymaga czasu dla
swego rozwoju i działania (ontogeneza)”
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży
Macierzyństwo zastępcze (czyli noszenie w ciąży
genetycznie całkowicie lub w połowie nie swojego
dziecka) jest niedopuszczalne z tych samych
względów co zapłodnienie heterologiczne, ponieważ
sprzeciwia się jedności małżeństwa i godności
prokreacji osoby ludzkiej. Jest obiektywnie niepełne
wobec obowiązków wynikających z miłości
macierzyńskiej, wierności małżeńskiej i
odpowiedzialnego macierzyństwa. Obraża ono godność
i prawo dziecka do poczęcia się, do okresu ciąży i
wychowania przez własnych rodziców oraz, ze szkodą
dla rodzin, wprowadza podział między czynnikami
fizycznymi, psychicznymi i moralnymi, które je
konstytuują.
Jan Paweł II Donum Vitae
„Dziecko ma prawo do tego, by
zostać poczętym, by być noszonym w
łonie, narodzonym i wychowywanym w
małżeństwie. Przez bezpieczne i uznane
odniesienie do własnych rodziców może
ono odkrywać własną tożsamość i czynić
dojrzalszą swoją ludzką formację"
Jan Paweł II Donum Vitae
„Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego
rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu,
eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek
narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury
zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu
psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak
nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania,
deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i
młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których
traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie
jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym
podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając
cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich
dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”
Sobór Watykański II
Także różne techniki sztucznej
reprodukcji, które wydają się służyć
życiu i często są stosowane z tą
intencją, w rzeczywistości stwarzają
możliwość nowych zamachów na życie.
Są one nie do przyjęcia z punktu
widzenia moralnego, ponieważ oddzielają
prokreację od prawdziwie ludzkiego
kontekstu aktu małżeńskiego.
Jan Paweł II Evangelium Vitae
Nawet medycyna, która z tytułu
swego powołania ma służyć obronie życia
ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych
dziedzinach staje się coraz częściej
narzędziem czynów wymierzonych
przeciw człowiekowi i tym samym
zniekształca swoje oblicze, zaprzecza
samej sobie i uwłacza godności tych,
którzy ją uprawiają.
Jan Paweł II Evangelium Vitae
Podsumowanie
• W Polsce problem niepłodności dotyka ok. 1 mln
par, z czego ponad 90% jest zdeklarowanymi
katolikami
• Stanowisko Kościoła jest jednoznaczne i
zabrania ART – poddanie się którejś z technik
to śmiertelny grzech przeciwko życiu i godności
człowieka
• Istnieje konieczność badań nad wspomaganiem
rozrodu w kwestiach zgodności moralnych z
nauką Kościoła
• Należy poszerzyć społeczną świadomość nt.
niepłodności
• Ważną rolę odgrywa rozwój ART by były
zgodne z nauką Kościoła
Dziękuję za uwagę 
Więcej informacji
www.nieplodnosc.pl
Download