Cięcie cesarskie

advertisement
Cięcie cesarskie
Wskazania ze strony matki
Przedciążowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rak szyjki macicy
infekcja wirusem Herpes typ 2
zmiany w budowie kanału rodnego (wskazania ortopedyczne)
cukrzyca kl. RF
wskazania okulistyczne: zmiany na dnie oka (odklejanie siatkówki,
retinopatia proliferacyjna)
wskazania neurologiczne
stan po 2 x lub więcej c.c.
wady macicy i pochwy
stan po operacjach macicy
przeszkody porodowe: mięśniaki macicy, guzy miednicy mniejszej
wskazania kardiologiczne: koarktacja aorty
pheochromocytoma
obciążony wywiad położniczy (wskazanie względne)
Powstające w przebiegu ciąży
i porodu
• brak postępu porodu
• stan przedrzucawkowy, rzucawka
Poród po cięciu cesarskim
• kontrola dolnego odcinka
• wskazania do kolejnego c.c (nacięcie
trzonu macicy, docinanie macicy w
kształcie litery T, stan po > 2 x c.c.)
Techniki cięcia cesarskiego
• Otwarcie jamy brzusznej sposobem
Pfannenstiela lub w linii pośrodkowej
• Cięcie cesarskie przezotrzewnowe
nadłonowe poprzeczne
Download