Poród przedłużony

advertisement
Poród przedłużony
Prawidłowy czas trwania porodu
• Pierwiastka
I okres: 9-18 godz
II okres: 2 godz
III okres: 30 min
• Wieloródka
I okres: 6-12 godz
II okres: 2 godz
III okres: 30 min
Krzywa rozwierania części
pochwowej
• faza utajona – od rozpoczęcia czynności
skurczowej do całkowitego zgładzenia części
pochwowej
• faza przyspieszenia
• faza maksymalnego wzrostu
• faza zahamowania
• Pierwiastka 1,2 cm/h
• Wieloródka 1,5 cm/h
Brak postępu porodu
w I okresie
Definicja
Brak postępu stwierdzany w dwóch
kolejnych badaniach
Przyczyny
• Wypełniony pęcherz moczowy i / lub odbytnica
• Zaburzenia czynności skurczowej (słaba lub
nieskoordynowana czynność skurczowa  stymulacja
czynności skurczowej (wlew kroplowy z OXT)
• Dystocja szyjkowa (we wczesnej lub aktywnej fazie
porodu  spazmolityki, zzo)
• Niewspółmierność porodowa:
 duży płód, wady płodu, wodogłowie,
 nieprawidłowości w budowie kanału rodnego
 ułożenia odgięciowe, nieosiowość tylna, niekorzysty
zwrot w ułożeniach odgięciowych
• Brak kontaktu części przodującej z szyjką
Postępowanie
• Cięcie cesarskie
Brak postępu porodu
w II okresie
Definicja
Przedłużanie się II okresu powyżej 2 godzin
Przyczyny
• Wypełniony pęcherz moczowy i / lub odbytnica
• Zaburzenia czynności skurczowej (słaba lub
nieskoordynowana czynność skurczowa  stymulacja
czynności skurczowej (wlew kroplowy z OXT)
• Niewspółmierność porodowa:
 duży płód, wady płodu, wodogłowie,
 nieprawidłowości w budowie kanału rodnego
 ułożenia odgięciowe, nieosiowość tylna, niekorzysty
zwrot w ułożeniach odgięciowych, wysokie proste
stanie główki, niskie poprzeczne stanie główki
• Brak współpracy z pacjentką (np. w przypadku zzo)
Postępowanie
• Poród zabiegowy drogą pochwową
• Cięcie cesarskie
Powikłania porodu
przedłużonego
• Płód: niedotlenienie okołoporodowe,
zakażenie wewnątrzmaciczne, urazy
• Matka: atonia macicy w III i IV okresie
porodu, urazy, zakażenie
Przedłużony III okres porodu
• Przyczyny czynnościowe:
Atonia macicy
Pozostawienie resztek popłodu
• Przyczyny anatomopatologiczne:
Zaburzenia w oddzielaniu się łożyska
Nieprawidłowe formy łożyska
Nieprawidłowe przyleganie łożyska
Nieprawidłowa anatomia macicy
Poród zakażony
• Objawy: ↑ HR, ↑ FHR, ↑ temperatury
ciała, ↑ leukocytozy oraz ↑ poziomu białka
CRP, tkliwość macicy, skurcze macicy,
cuchnąca wydzieliny z szyjki bądź pochwy
• Postępowanie: próba porodu drogami
natury, jeśli istnieje szansa na ukończenie
porodu w ciągu najbliższych 2 h, jeśli nie
rozwiązanie c.c.
y
Download