Zadania „Szkoły Rodzenia”

advertisement
Zadania „Szkoły Rodzenia”
„Szkoła Rodzenia” jest kursem przygotowującym kobietę ciężarną i jej partnera do
świadomego, aktywnego i sprawnego porodu oraz podjęcia opieki nad noworodkiem.
Jest to kurs przygotowujący teoretycznie, fizycznie oraz psychicznie do porodu i
macierzyństwa.
Podstawowe zadania przygotowania teoretycznego i psychicznego m.in.:
 zdobycie wiedzy o przebiegu ciąży, porodu i połogu, z uwzględnieniem:
 poznanie metod łagodzenia bólu porodowego,
 zaznajomienie z korzyściami naturalnego karmienia,
 przygotowanie do pielęgnacji i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
 oswojenie z tematem trudności emocjonalnych okresu okołoporodowego,
 zaznajomienie się z zagadnieniami prawnymi i przywilejami kobiet ciężarnych,
 poznanie znaczenia aktywnej roli pary rodzicielskiej.
Podstawowe zadania przygotowania fizycznego:
 nauka właściwego oddychania w zależności od etapu porodu,
 nauka rozluźniania się, panowania nad własnym ciałem,
 poznanie ćwiczeń kondycyjnych i rozciągających dla ciężarnych, korygujących postawę,
wzmacniających i uelastyczniających mięśnie brzucha, kręgosłupa, dna miednicy,
 nauka zachowania się podczas porodu - pozycje porodowe.
Na zajęciach można nauczyć się panowania nad własnym ciałem, i właściwie przygotować na
przeżycie porodu poprzez zaznajomienie z sensem i celem bólu porodowego, ze sposobami
jego łagodzenia oraz zapoznać z czynnościami medycznymi czekającymi w szpitalu.
Rodząca przygotowana do porodu, wiedząca jak ma sobie pomóc, w momencie skurczu
koncentruje się na wyuczonych umiejętnościach, dzięki czemu odczuwalność siły skurczu jest
fizjologiczna, energia nie jest marnowana, mięśnie i dziecko są odpowiednio dotlenione, a
poród jest krótszy, bezpieczny i mniej męczący. Wtedy Cud Narodzin jest wyjątkowym,
rodzinnym i niezwykłym wydarzeniem, wspominanym jako cudowne pierwsze spotkanie z
maleństwem.
Anna Różycka – Misiak
Położna
Download