opis warsztatów

advertisement
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
NIC O NAS BEZ NAS
FORUM UCZESTNICZEK
Bezpłatne warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i
wzroku z Małopolski
26-30 czerwca 2013 roku
Jeśli chcesz:

Spotkać kobiety z podobnym doświadczeniem do Twojego

Poczuć siłę i energię płynącą z takiego spotkania

Spróbować czegoś nowego

„Naładować akumulatory”

Mieć czas i przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń

Odnaleźć
sposoby
reagowania
w
sytuacjach
niesprawiedliwego,
nierównego traktowania

Rozmawiać w niekonwencjonalny sposób używając metod teatru

Móc wyrazić i wspólnie wypracować postulaty zmian, które są konieczne,
żeby sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami się poprawiła
Zapisz się na warsztaty! Bardzo zależy nam na Twoim udziale!
O WARSZTATACH
Jak będziemy pracować na warsztatach?
Warsztaty będą trwały 5 pełnych dni i będziemy pracować około 8 godzin
dziennie z przerwami na posiłki. Warsztaty będą bazować na metodzie Teatru
1
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
Forum, czyli będziemy posługiwać się językiem teatru, aby poznać się, wyrazić
swoją
sytuację,
rozmawiać
o
stereotypach
dotyczących
kobiet
z
niepełnosprawnościami. Naszym celem będzie stworzenie kilku sytuacji/etiud
teatralnych, które dobrze oddają trudności, z którymi uczestniczki spotykają się
w codziennym życiu. Potem na podstawie przygotowanych sytuacji będziemy
próbować znaleźć ich możliwe rozwiązania. Na tej podstawie sformułujemy
rekomendacje odnośnie kierunków zmian. Nie trzeba mieć żadnego
wcześniejszego doświadczenia w pracy teatralnej, a najważniejsze jest to co
mamy do powiedzenia. Metody teatralne posłużą nam jedynie do tego, aby
wyrazić to, co ważne, na nasz własny sposób.
Więcej informacji o Teatrze Forum można znaleźć w pod adresem:
http://issuu.com/teatrforum/docs/teatrforumprzewodnik/
Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń, wsparcie uczestniczek w
budowaniu własnej autonomii/niezależności oraz uwzględnienie ich głosu,
potrzeb i perspektywy w rozwiązywaniu problemów stojących na drodze do
pełnego i równego uczestnictwa w życiu społecznym, które są efektem
przekonań społecznych, stereotypów, dyskryminacji, istniejących rozwiązań
prawnych i praktycznych.
Tematyka
Wykluczenie
i
dyskryminacja
wielokrotna
(ze
względu
na
płeć
i
niepełnosprawność) powodują, że w instytucjach publicznych, w życiu
2
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
politycznym, wszędzie tam gdzie podejmuje się decyzje dotyczące sposobów
rozwiązywania
wszelkich
spraw
społecznych,
nie
ma
kobiet
z
niepełnosprawnościami. To sprawia, że potrzeby i doświadczenie kobiet z
niepełnosprawnościami nie są brane pod uwagę, wtedy kiedy dochodzi do
podejmowania decyzji mających wpływ na ich sytuację życiową, społeczną,
ekonomiczną i prawną.
Brakuje tej perspektywy zarówno na poziomie polityki krajowej i lokalnej, jaki i
w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
oraz organizacji kobiecych. Choć pojawiają się opracowania na temat
wykluczenia/dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, to brakuje w nich
informacji na temat różnic między sytuacją kobiet i mężczyzn i wynikających z
tego konsekwencji. Choć pojawiają się informacje na temat dyskryminacji
kobiet, brakuje w nich odniesień do tego, jak różni się sytuacja kobiet z
niepełnosprawnościami i bez.
Dzieje się tak, między innymi dlatego, że zbyt mało jest sytuacji, w których
kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności spotykają się, wymieniają
swoimi uwagami, refleksjami na temat zmian, które są konieczne, po to aby
mogły doświadczać równości i nie być dyskryminowanymi. Brakuje sytuacji, w
których kobiety z niepełnosprawnościami formułują swoje interesy i postulaty
zmian. Chcemy by planowane szkolenia, warsztaty, wywiady i wypracowane
rekomendacje były początkiem zmiany.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
W szkoleniu mogą wziąć udział kobiety z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i
ruchu powyżej 18 roku życia mieszkające w województwie małopolskim.
3
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
Ile kosztuje udział w warsztatach?
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Uczestniczkom zapewniamy wyżywienie,
nocleg podczas warsztatów oraz zwrot kosztów podróży spoza Krakowa.
Gdzie odbędą się warsztaty?
Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA, ul. Kolna 2; 30-381 Kraków
http://www.kolna.pl/osrodekolimijski.html. Jest to obiekt przystosowany dla
osób z niepełnosprawnością.
W jaki sposób w organizacji szkolenia i jego przebiegu zostaną uwzględnione
moje potrzeby wynikające z niepełnosprawności?
W trakcie zajęć będzie dostępna tłumaczka języka migowego, audiodeskrypcja
oraz asystentki mogące pomóc w konkretnych sytuacjach. W razie potrzeby
możemy również pomóc w zorganizowaniu dojazdu na miejsce warsztatów.
Żeby
móc
odpowiedzieć
na
indywidualne
potrzeby,
w
formularzu
zgłoszeniowym umieszczone zostały pytania szczegółowe.
Do kiedy muszę się zgłosić?
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2013. Informację wynikach rekrutacji
przyślemy do 30 maja 2013.
Jak się zgłosić?
Każda chętna osoba musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/. Można to zrobić na komputerze i przesłać e4
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
mailem na adres [email protected], można też zadzwonić
pod numer 504454176 i podyktować odpowiedzi do formularza przez telefon.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
Pod numerem telefonu: 504454176
e-mailem: [email protected]
Kim są osoby prowadzące szkolenie?
Agnieszka Król – doktorantka w Instytucie Socjologii UJ, metodami Teatru
Forum pracuje od 4 lat z różnymi grupami m.in. współpracując z Teatrem Łaźnia
Nowa (Teatr Zgromadzenie: Wszyscy jesteśmy adoptowani, Nowi bezrobotni),
Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Prawa człowieka
zaczynają się od praw dzieci i młodzieży), Fundacją Dobra Wola (Zareaguj –
Teatr Forum przeciwko przemocy w szkole). Uczestniczka Międzynarodowego
Festiwalu Teatru Uciśnionych w Kalkucie, absolwentka kursów Adriana Jacksona
Teatr Forum oraz Johna Sommersa Teatr ze społecznością, a także wielu innych
metod. Współautorka raportu „Diagnoza i dobre praktyki dotyczące polityk
włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z
niepełnosprawnościami. Doświadczenia międzynarodowe.”
Dominika Akuszewska - absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Spatial
Design na Univeristy of the Arts London. Swoje doświadczenie Teatru
Uciśnionych, Teatru Forum zdobywała u boku twórcy metody - Augusto
Boala, oraz Juliana Boala, Cardboard Citizens, Formaat, En Vie, Jana
Sanskriti; założycielka i koordynatorka grupy teatralnej „The One In Four”
5
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
przy organizacji MIND Better Mental Health w Oxfordzie. Współzałożycielka
„Przestrzeni” - serwisu wspierającego emigrantów z Europy Środkowej i
Wschodniej w Wielkiej Brytanii. Zaangażowana w wiele projektów teatralnych
oraz filmowych. Obecnie mieszka i pracuje w Londynie.
Kto organizuje warszaty?
Szkolenia są organizowane w ramach projektu realizowanego przez Wydział
Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej „Od kompleksowej diagnozy
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki
społecznej wobec niepełnosprawności” finansowanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Część tego projektu, pod nazwą “Genderowy wymiar niepełnosprawności” ma
na celu poznanie doświadczeń, potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się w
życiu codziennym kobiety z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i
słuchową oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki społecznej
wobec niepełnosprawności w Polsce.
Realizacja projektu:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej
Finansowanie:
6
Download