Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. 1, Od

advertisement
Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. 1,
Od staroŜytności do renesansu / Anna Mitkowska ; [współpr.
merytoryczna: Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy]
Spis treści
Słowo wstępne
5
Zarys historii ogrodów (nurty geometryczne i swobodne)
Uwagi wstępne
Europejskie ogrody geometryczne
Europejskie ogrody swobodne (krajobrazowe)
7
7
8
12
Wykład 1: Specyficzna problematyka ogrodów rozpatrywanych jako dzieła
sztuki, w ich ujęciu historycznym (w przekrojach historycznych)
Wykład 2: Ogrody Mezopotamii (staroŜytność wczesna i rozwinięta)
Wykład 3: Ogrody Egiptu (staroŜytność wczesna i rozwinięta)
Wykład 4: Ogrody greckiego kręgu kulturowego
Wykład 5: Ogrody Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Indie)
Wykład 6: Ogrody Imperium Rzymskiego
Wykład 7: Ogrody średniowiecza - charakterystyka zbiorcza
Wykład 8: Wirydarze klasztorne, motywy wirydarzowe, giardino segreto
Wykład 9: Monastycyzm europejski
Wykład 10: Ogrody islamu
Wykład 11: Ogrody europejskie między średniowieczem a renesansem
Wykład 12: Ogrody włoskie (ogrody renesansu, cz. 1 - Quattrocento,
koncepcje modelowe)
Wykład 13: Ogrody włoskie (ogrody renesansu, cz. 2 - Cinquecento.
ZałoŜenia kompozycyjne ogrodów dojrzałego renesansu,
wybrane ogrody średniowieczno-renesansowej Florencji,
ogrody botaniczne i ich przykłady)
Wykład 14: Ogrody tarasowe epoki Cinquecento, prezentacja wybranych
obiektów: Belweder Watykański (Bramante), willa Madama
w Rzymie (Rafael Santi), ogrody Boboli we Florencji
(Tribolo, Buontalenti)
Wykład 15: Ogrody rezydencjonalne w kulturze Europy Zachodniej
(zbiorczy przegląd historyczny)
Wykład 16: Wille Medyceuszy (villa suburbana)
Wykład 17: Charakterystyczne elementy kompozycyjne epoki
Cinquecento
Wykład 18: Ogrody renesansu w Europie i w Polsce
19
31
35
39
43
51
59
67
73
79
83
89
93
99
107
115
121
131
Bibliografia (wybór)
137
Spis ilustracji
139
oprac. BPK
Download