Epoka

advertisement
Prezentacja multimedialna
Renesans w malarstwie i
architekturze
Malarstwo
Zarys epoki
Narodziny Wenus
Renesans jest ogólnie przyjętą nazwą
na określenie epoki wielkich zmian
w kulturze i sztuce, jakie miały miejsce
w XV i XVI – wiecznych Włoszech,
a następnie odcisnęły swoje piętno
na życiu całej Europy.
W okresie renesansu nastąpiło przesunięcie
w systemie wartości. Zaczęto dostrzegać
i doceniać możliwości twórcze człowieka.
Twórczość renesansowa sławiła
człowieczeństwo i piękno świata,
a także ponownie odkrywała klasyczną kulturę
Grecji i Rzymu.
Sandro Botticelli
RAFAEL SANTI
(1483-1520)
Syn malarza nadwornego rodziny Montefeltro.
Początkowo uczył się malarstwa w warsztacie ojca.
Wszechstronne wykształcenie zdobył na dworze w Urbino.
Przed 1500 rokiem przeniósł się do Perugii do słynnej pracowni Pietra Vannucciego.
Od 1504 roku mieszkał we Florencji, gdzie zetknął się z najsłynniejszymi malarzami,
Leonardem da Vinci i Michałem Aniołem.
Madonny Rafaela
Madonna z Dzieciątkiem
Madonna z Dzieciątkiem
i Janem Chrzcicielem
Madonna della Sedia
Michał Anioł
(1475-1564)
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
malarz
rzeźbiarz
architekt
poeta.
Stworzenie Adama
Fresk
Kaplica sykstyńska
Pieta
Bazylika św. Piotra
w Rzymie
Leonardo da Vinci
(1452–1519)
genialny malarz włoski, inżynier, uczony,
jeden z wielkich przedstawicieli nauki i sztuki okresu
odrodzenia.
Dzieła Leonardo da Vinci
Święta Anna Samotrzecia
Mona Lisa
Piero della Francesca
Biczowanie
Chrystusa
Martwy Chrystus
Andrea Mantegna
Boguszyce
Kościół parafialny
pw. Św. Stanisława
biskupa. Znakomicie
zachowany przykład
renesansowej
drewnianej architektury
sakralnej, o bogatej
polichromii ściennej.
Florencja
Katedra
Santa Maria Del
Fiore
Kamieniec Podolski
Twierdza
cenny zespół dzieł
architektury militarnej
z XV–XVII w
Zamość – perła renesansu
Opracowanie:
Lucyna Kawęcka
Download