Uploaded by beatamarcinek74

Najważniejsze osiągnięcia Renesansu

advertisement
Najważniejsze osiągnięcia twórców Renesansu
1. Zapoczątkowany został przez włoskich twórców, gdyż tam
przetrwały dzieła kultury starożytnych Rzymian a także tutaj
schroniło się wielu uczonych z Bizancjum
2. Podstawową cechą Renesansu był powrót do kultury antycznej.
Nie chodziło tylko o naśladownictwo kultury starożytnej lecz na
ulepszeniu świata dzięki nauce.
3. To czas odkryć geograficznych i podróży naukowych, odrodzenia
nauki i sztuki.
4. Pojawił się druk, odtąd książki stały się dostępne a myśli i idee
szybciej się przenosiły.
5. Odrodzenie to czas ludzi wszechstronnie uzdolnionych.
Najlepszym przykładem jest Leonardo da Vinci i Michał Anioł
którzy interesowali się nauką, techniką, filozofią, malarstwem,
rzeźbą.
6. Twórcy nie odwracali się od Boga i religii. Powstało wiele
wspaniałych dzieł np. Bazylika św. Piotra w Watykanie której
kopułę zaprojektował Michał Anioł (półokrągła kopuła typowa dla
renesansu). Kaplicę Sykstyńską ozdobił słynnymi do dziś freskami
m.in. „Stworzenie Adama”, „Sąd Ostateczny”. Michał Anioł był
również rzeźbiarzem, jego dzieła zachwycają realizmem np.
„Dawid”.
7. Leonardo da Vinci to największy geniusz epoki. Był wszechstronnie
utalentowany tzw. „człowiek renesansu”. Wymyślił wiele
wynalazków, niektóre z nich ze względu na wys. poziom
techniczny zrealizowano dopiero współcześnie m.in. spadochron,
łódź podwodna, czołg, śmigłowiec, budzik. Najsławniejszy portret
namalowany przez Leonarda to „Mona Lisa”.
8. Trzecim wielkim artystą był Rafael Santi który zasłynął z malowideł
Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz malowideł w pomieszczeniach
papieskich m.in. „Szkoła ateńska”
9. Wielu biskupów, ludzi zamożnych stało się mecenasami czyli
opiekunami artystów i uczonych.
Download