Specyfika usług teleinformatycznych

advertisement
Specyfika usług
teleinformatycznych
Specyfika usług teleinformatycznych
1 / 47
Pojęcie usługi
• „Usługa stanowi przedmiot całościowej oferty
komercyjnej, cechującej się jedną lub więcej
podstawowymi funkcjami usługowymi, która może
być opcjonalnie wzbogacona o inne funkcje.”
• „Funkcja usługowa stanowi specyficzny składnik
usługi, który może być również wykorzystywany
przez wiele usług, jako część oferty komercyjnej.
Funkcje usługowe stanowią główny składnik usługi
lub składnik pomocniczy, wykorzystywany jako
rozszerzenie.”
Specyfika usług teleinformatycznych
2 / 47
Cechy charakterystyczne usług
telekomunikacyjnych:
• mała elastyczność popytu,
• utrudniona możliwość dochodzenia
roszczeń wynikających z jakości,
• znaczne zmonopolizowanie rynku
Specyfika usług teleinformatycznych
3 / 47
Usługa - klasyfikacja ofert
• Usługa - „dowolne działanie, jakie jedna strona może
zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie
prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja
może być związana lub nie z produktem fizycznym”
• Kategorie ofert:
– czysty produkt - aparat telefoniczny, karta magnetyczna
– produkt z usługami towarzyszącymi - naprawa telefonu,
instalacja oprogramowania w centrali
– hybryda - linia firmowa + centralka PABX
– usługa podstawowa z towarzyszącymi jej produktami i
usługami o mniejszym znaczeniu - centrala PABX + telefony
systemowe + instalacja + dostęp do sieci publicznej
– czysta usługa - usługa telefoniczna
Usługa - główne cechy (1)
• Nienamacalność – niemożliwość określenia jakości
usługi, zanim się jej nie wykona
• zadanie: urealnić rzecz nienamacalną,:
– miejsce - dobra lokalizacja działu obsługi klienta, wystawa najnowszego
sprzętu i opisu usług
– ludzie - zawsze uśmiechnięci agenci, zajęci, ale znajdujący czas na obsługę
każdego, krótkie oczekiwanie w kolejce call-centre
– wyposażenie - nowoczesny sprzęt, nowe usługi, mnogość nowoczesnych
usług (ISDN, Internet, wideokonferencje)
– materiały informacyjne - ulotki, plakaty sugerujące bezproblemową
możliwość telefonowania dla każdego
– cena - każde pierwsze 2 minuty za darmo, abonament dla pierwszych 100
klientów gratis
Usługa - główne cechy (2)
• Nierozłączność – usługa jest wykonywana i
konsumowana równocześnie (w ogromnej większości
przypadków sprzętowo – bez udziału pracowników)
• zadanie:
umożliwić klientom wybór naszej firmy przed dokonaniem usługi,
zwłaszcza takiej, która może być wykonana (świadczona)
jednorazowo
Usługa - główne cechy (3)
• Różnorodność – możliwość wykonania tej samej
usługi przez różnych operatorów
• U jednego operatora bardzo często sieć jest zajęta, w sieci
drugiego można się dodzwonić za każdym razem - kontrola
jakości
– szkolenia dla personelu
– procedury wykonywania usługi - równy standard w różnych
miejscach
– kontrola zadowolenia klienta, np. badanie reklamacji,
sugestii, ankiet
Specyfika usług teleinformatycznych
7 / 47
Usługa - główne cechy (4)
• Brak możliwości przechowywania
–
• nie stanowi problemu, gdy popyt jest stały, w innym razie
pojawiają się problemy, np. w godzinach szczytu sieć jest
przeciążona i pojawia się więcej reklamacji -> potrzeba większej
ilości agentów do działu obsługi klienta
Specyfika usług teleinformatycznych
8 / 47
Usługa - główne cechy (5)
• Utrudniona
możliwość
dochodzenia
wynikających ze złej jakości usługi
roszczeń
• zadanie:
dostarczenie klientowi jak najmniej powodów do powstania
jakichkolwiek roszczeń
Specyfika usług teleinformatycznych
9 / 47
Specyfika usług teleinformatycznych
• brak materialnego charakteru usług,
• nierozdzielność usługi z osobą jej wykonawcy,
• jednoczesność produkcji i konsumpcji,
• nietrwałość usługi oraz niemożność jej produkcji „na zapas”
• duża wrażliwość popytu na zmiany otoczenia.
Specyfika usług teleinformatycznych
10 / 47
Osiąganie większej zgodności pomiędzy
popytem a podażą
• Od strony popytu:
– zróżnicowanie cen - niższe taryfy za połączenia w
godzinach poza szczytem, w nocy i w niedziele
– pobudzanie popytu poza szczytem - specjalna oferta
połączeń z Internetem w godzinach nocnych
– usługi komplementarne - w czasie oczekiwania na
połączenie z agentem klient zapoznaje się propozycjami
nowych ofert
Specyfika usług teleinformatycznych
11 / 47
Osiąganie większej zgodności pomiędzy
popytem a podażą
Od strony podaży
– zastosowanie procesów poprawiających wydajność w
okresach nasilonego popytu - w ciągu dnia w dziale obsługi
klienta pracuje trzykrotnie więcej ludzi niż nocą
– zwiększony udział konsumentów - klient dzwoniący do
operatora jest prowadzony przez system ACD i zapowiedzi
słowne tak, żeby sam wybrał, o jakie informacje mu chodzi i
został skierowany do odpowiedniego pracownika
– stworzenie warunków dla przyszłej ekspansji
Specyfika usług teleinformatycznych
12 / 47
Rodzaje marketingu w usługach
Przedsiębiorstwo
Marketing zewnętrzny
Marketing wewnętrzny
Klienci
Pracownicy
Marketing interakcyjny
• Marketing zewnętrzny - określenie usługi, cena, dystrybucja, promocja
• Marketing wewnętrzny - przeszkolenie i motywowanie pracowników (np.
agenci infolinii)
• Marketing interakcyjny - określa kwalifikacje pracowników w obsłudze,
np. czy klient był odpowiednio obsłużony
Specyfika usług teleinformatycznych
13 / 47
Różnicowanie usług
•
Przeciwko konkurencji cenowej można wykorzystać np. zróżnicowaną ofertę,
image firmy
•
Innowacje ofertowe - możliwość dzwonienia z komórki bez wykupywania
abonamentu, np. kupony TAK TAK
•
Problem łatwości kopiowania oferty (POP firmy Idea, SIM PLUS firmy Plus)
•
Konieczność monitorowania rynku - być zawsze o krok do przodu
•
Różna możliwość dostawy usług - np. agent sieci telewizji kablowej przyjdzie
do Państwa na bezpłatną rozmowę, nie trzeba nigdzie chodzić
•
Budowanie silnej marki i image’u firmy - np. Alcatel - lider pośród dostawców
sprzętu SDH i światłowodów
Specyfika usług teleinformatycznych
14 / 47
Zarządzanie jakością usług
Elementy determinujące jakość usług
– niezawodność (zdolność firmy do dokładnej realizacji
oferowanych usług)
– szybkość reakcji (zarówno w świadczeniu usługi jak i w
przypadku potrzebnej pomocy)
– pewność (fachowość pracowników jest najbardziej
bezpośrednim elementem styku z klientem)
– empatia (każdy klient traktowany indywidualnie)
– namacalność (zapewnienie cech realności usługi poprzez
zastosowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów)
Specyfika usług teleinformatycznych
15 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luki powodujące dostarczanie usługi o złej jakości:
– luka pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a percepcją
kierownictwa
– luka pomiędzy percepcją kierownictwa a określeniem jakości
usług
– luka pomiędzy określeniem jakości usług a poziomem
dostarczanych usług
– luka pomiędzy poziomem dostarczanych usług a formami
zewnętrznej komunikacji
– luka pomiędzy usługą otrzymaną a oczekiwaną
Specyfika usług teleinformatycznych
16 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luka pomiędzy oczekiwaniami
konsumenta a percepcją kierownictwa:
Oznacza to, że kierownictwo firmy nie zawsze dokładnie orientuje
się w potrzebach klienta. Np. kierownictwo firmy operatorskiej
może sądzić, że klient bardziej potrzebuje dobrze wykonanej
technicznie usługi połączenia (co jest oczywiste) niż dokładnej
faktury, czy możliwości zmiany numeru.
Specyfika usług teleinformatycznych
17 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luka pomiędzy percepcją kierownictwa a
określeniem jakości usług:
Oznacza to, że kierownictwo wie, co klient chciałby otrzymać, ale
nie potrafi tak ustawić mechanizmów wewnątrz firmy tak, aby to
umożliwiały
Specyfika usług teleinformatycznych
18 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luka pomiędzy określeniem jakości usług
a poziomem dostarczanych usług
występuje wtedy, gdy personel nie może (zbyt słabo
przeszkolony) lub nie chce świadczyć usług o określonym
standardzie (np. działy obsługi klientów)
Specyfika usług teleinformatycznych
19 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luka pomiędzy poziomem dostarczanych
usług a formami zewnętrznej komunikacji
np. jeżeli firma w prospekcie reklamowym informuje, że centrala z
jej oferty umożliwia funkcje poczty głosowej, a okazuje się, że
dana funkcja nie działa
Specyfika usług teleinformatycznych
20 / 47
Zarządzanie jakością usług
Luka pomiędzy usługą otrzymaną
a oczekiwaną
występuje wtedy, gdy klient stosuje inne kryteria lub sposoby
określania jakości usługi
Specyfika usług teleinformatycznych
21 / 47
Model jakości usług
Przekazustny
ustny
Przekaz
Potrzebyosobiste
osobiste
Potrzeby
Doświadczenia
Doświadczenia
Usługaoczekiwana
oczekiwana
Usługa
LUKA 5
Usługaotrzymana
otrzymana
Usługa
Konsument
Dostawca
Dostawausługi
usługi(włącznie
(włączniezzwcześniejszymi
wcześniejszymii i
Dostawa
późniejszymikontaktami)
kontaktami)
późniejszymi
LUKA 3
LUKA 1
Przetworzeniepercepcji
percepcjina
nawymagania
wymagania
Przetworzenie
dotyczącejakości
jakościusług
usług
dotyczące
LUKA 2
Percepcjakierownictwa
kierownictwaodnośnie
odnośnieoczekiwań
oczekiwań
Percepcja
konsumenta
konsumenta
LUKA 4
Zewnętrzneformy
formy
Zewnętrzne
komunikacjizzklientem
klientem
komunikacji
Zarządzanie wydajnością
Sposoby:
– Bardziej wydajna (?) i bardziej fachowa praca - szkolenie
personelu - szczególnie odpowiedzialnego za kontakt z
klientem
– Wzrost ilości usług - dużo abonentów, z jakością trochę
gorzej
– Industrializacja usługi
– Ograniczenie potrzeby danej usługi
– Opracowanie skuteczniejszej usługi
– Zachęcenie klienta do samodzielnego wykonania części
pracy
Specyfika usług teleinformatycznych
23 / 47
Usługi wspierające produkt
• Określenie i utrzymywanie bezawaryjnego
czasu pracy
lub możliwości awarii na przestrzeni czasu pozwala określić
niezawodność produktu i ilość napraw
Specyfika usług teleinformatycznych
24 / 47
Usługi wspierające produkt
• Gwarantowany czas reakcji na uszkodzenie
dla niektórych klientów może być krótszy niż dla innych
(„zwykłych”). Do grupy klientów oczekujących natychmiastowej
reakcji na uszkodzenia należą ci, dla których przepływ
informacji to gwarancja własnych usług dla klientów – np..
banki
Specyfika usług teleinformatycznych
25 / 47
Usługi wspierające produkt
• Obecność serwisu w wielu miejscach
nie trzeba czekać aż fachowcy przyjadą z centrali firmy gdyż
dawca usługi utrzymuje dodatkowe punkty naprawy.
Utrzymywanie takich punktów pochłania jednak dodatkowe
środki finansowe, co odbija się na cenie takiej usługi.
Specyfika usług teleinformatycznych
26 / 47
Usługi wspierające produkt
• Upusty cenowe przy zakupie całych zestawów
–
centrala PBX + 100 sztuk telefonów + system Mail + taryfikacja
kosztuje 20% mniej niż wszystkie te elementy osobno
Specyfika usług teleinformatycznych
27 / 47
Usługi wspierające produkt
• Zróżnicowanie
operator sieci publicznej kupujący sprzęt od dostawcy żąda
porządnego serwisu i konserwacji sprzętu oraz czasu reakcji
rzędu godziny, Kowalski kupując telefon nie może liczyć na
naprawę w ciągu kilku godzin
Specyfika usług teleinformatycznych
28 / 47
Usługi wspierające produkt
• Konieczne prace konserwacyjne i naprawa
powinny być również traktowane jako usługi wspierające
produkt. Część napraw może być całkowicie konieczna ze
względu na fakt, że firma nie będzie dawała gwarancji na
działanie sprzętu, który nie był odpowiedni konserwowany.
Specyfika usług teleinformatycznych
29 / 47
Dział obsługi klienta
• Bezpłatna infolinia (z jednej strony jako oferta firmy, z drugiej
usługa, jaką świadczą obecnie operatorzy telekomunikacyjni 0800)
• Systemy ACD i budowane na ich bazie Call-Centre pozwalają
na stały kontakt z klientem, jednocześnie pozwalając na
efektywne zarządzanie zasobami agentów działu obsługi klienta
(system zapowiedzi słownych i menu prowadzi klienta, punkt po
punkcie, do informacji - może się okazać, że klient wcale nie
musi rozmawiać z agentem)
• Systemy baz danych pozwalają na dostępność danych klienta w
dowolnym momencie i przez wszystkie oddziały firmy, co
pozwala na szybszą i wydajniejszą obsługę
• Czynnik ludzki powinien nadążać za techniką
Specyfika usług teleinformatycznych
30 / 47
• Konsumentem usług teleinformatycznych
jest klient zbiorowy, jednak docelowym
segmentem rynku są klienci biznesowi,
korzystający z usług w sposób masowy i
przynoszący naszej firmie przeważającą
część wpływów.
Specyfika usług teleinformatycznych
31 / 47
• Podstawowe wymagania klientów mają
charakter jakościowy i dotyczą
ciągłej gotowości świadczenia usług
teleinformacyjnych oraz dostępności do
nich (w aspekcie przestrzennym,
czasowym i cenowym).
Specyfika usług teleinformatycznych
32 / 47
Strategia cenowa
jako element marketingu
Specyfika usług teleinformatycznych
33 / 47
Ceny i taryfy
•
•
•
•
•
•
Prawidłowa struktura taryf
Błędne struktury taryf
Subsydiowanie skrośne
Kto kontroluje opłaty ?
Ograniczenia
Struktura opłat
Specyfika usług teleinformatycznych
34 / 47
Prawidłowa struktura taryf
… powinna:
• Zachęcić klientów do korzystania z telefonu
• Uczynić popularne usługi bardziej zyskownymi
• Finansować inwestycje w przyszłe usługi
• Dać klientom wartość w zamian za ich pieniądze
• Odciągnąć od usług niedochodowych
• Minimalizować możliwość powstania konkurencji
Specyfika usług teleinformatycznych
35 / 47
Błędne struktury taryf
• Przeciążenie sieci
• Nisko dochodowe usługi blokują wysoko
dochodowe
• Subsydiowanie niedochodowych usług
• Zachęcanie konkurencji do wejścia na rynek
• Poczucie niezadowolenia wśród klientów
• Nie zgromadzenie funduszy na rozwój
Specyfika usług teleinformatycznych
36 / 47
Subsydiowanie skrośne
•
•
•
•
•
•
Firmy a użytkownicy prywatni
Użytkownik aktywny a użytkownik pasywny
Miasto a wieś
Linie stałe a linie wynajmowane
Opłata za podłączenie - abonament - połączenie
Lokalne - krajowe - międzynarodowe
• Konsekwentne niskie ceny a oferty rabatowe
• Opłaty za połączenia z innymi operatorami a deficyt
dostępu
Specyfika usług teleinformatycznych
37 / 47
Cele strategii cenowej
• Przetrwanie
– chęć pozostania na rynku za wszelką cenę, cel krótkoterminowy,
który pozwoli firmie „odetchnąć” i pozostać na rynku do momentu
zaoferowania lepszego produktu
• Maksymalny zysk bieżący
– krótkoterminowe wyniki finansowe, brak zwracania uwagi na
uwarunkowania prawne (przyszła rola URT) oraz zachowanie
konkurencji
• Maksymalny przychód bieżący
– wymaga oszacowania popytu
• Maksymalny wzrost sprzedaży
– wysokie obroty doprowadzają do obniżki kosztów, co pozwala z
czasem jeszcze obniżać cenę; pobudzanie rynku do szybszego
wzrostu poprzez niskie ceny, zniechęcanie konkurencji; duża ilość
abonentów nie generuje równolegle wysoko rosnących kosztów
Specyfika usług teleinformatycznych
38 / 47
Cele strategii cenowej cd.
• Zbieranie śmietanki „Skimming”
– oferowanie drogiego modelu telefonu (abonamentu) komórkowego
tylko dla biznesmenów za wysoką cenę (strategia Centertela),
następnie wprowadzanie innych tańszych modeli i abonamentów
dla „mniej zasobnych biznesmenów”, ale również za maksymalną
możliwą cenę w danej grupie, itd.
• Strategia najwyższej jakości
– najwyższej jakości drogi sprzęt, np. sprzęt firm IBM, HP, czy
routery Cisco; płacisz dużo, ale nie będziesz musiał nigdy
naprawiać; podobnie wysokiej jakości usługa telekomunikacyjna, w
Polsce jeszcze niedostępna (płacisz dużo i nie wiadomo, czy
zadziała)
• Inne cele
– zastosowanie w instytucjach non-profit, np. szpital, w firmach
nastawionych tylko i wyłącznie na zwrot kosztów, np. fundacja
zakładania telefonów na wsi
Specyfika usług teleinformatycznych
39 / 47
Metody ustalania ceny
• Metoda narzutu na koszty
– popularna i łatwa metoda, stosowana zwykle tam, gdzie nie
zachodzi potrzeba badania popytu, np.. dawna PPiTT mogła
stosować taką metodę, ponieważ była sama na rynku; narzuty są
zwykle różne dla różnych produktów
• Metoda docelowego zysku
– cena pozwala uzyskać założoną stopę zwrotu od inwestycji, np..
operator telekomunikacyjny chce wejść na rynek z nową usługą, na
rozbudowę sieci potrzebuje kredytu, który będzie spłacał w
określonym okresie czasu, a zakłada, że wie, ilu klientów będzie
chętnych na tę usługę
• Metoda postrzeganej wartości
– wycena produktu zgodnie z wartością, jaką przypisuje mu kupujący;
przecenianie wartości własnej firmy prowadzi do zbyt wysokich cen
za produkt
Specyfika usług teleinformatycznych
40 / 47
Metody ustalania ceny, cd.
• Metoda ustalania cen według wartości
– ustalanie ceny na takim poziomie, przy którym klient ma wrażenie
zrobienia idealnego interesu; „więcej za tyle samo” i „więcej za mniej”;
kwestia przebudowy firmy tak, aby obniżyć koszty, lecz nie obniżać
jakości
• Metoda naśladownictwa
– ustalenie cen na bazie cen konkurencji, metoda widoczna na rynkach
oligopolistycznych, harmonia branży; rynek central telekomunikacyjnych
jest takim przykładem
• Metoda przetargu utajnionego
– jest to powszechne w sytuacjach, w których firma ubiega się o kontrakt,
np. przetargi publiczne na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego, gdzie
kupujący ma określone środki i nie może zapłacić trochę więcej za
lepszą jakość; czasem firmie opłaca się zaproponować taką cenę, która
nie daje dużego zysku, ale pozwala zaistnieć u klienta strategicznego,
np. w szpitalach, hotelach, agendach rządowych
Specyfika usług teleinformatycznych
41 / 47
Ustalenie ceny końcowej
• Aspekty psychologiczne ustalania cen
– trzeba wziąć pod uwagę, jak dana cena będzie postrzegana przez
nabywców; jeżeli firmie zależy na prestiżu nie powinna zbytnio obniżyć
ceny, bo straci klientelę; nie ma to odniesienia do operatorów oferujących
usługę podstawową
• Wpływ innych elementów marketingu
– ilość i forma reklamy - ludzie są w stanie zapłacić więcej za produkt znany
niż nieznany, np. reklama telefonu Nokia 8110 jako telefonu dla ludzi z
klasą pozwala na ustalenie jego wyższej ceny niż to wynika z kosztów jego
wyprodukowania
• Polityka cenowa firmy
• Wpływ ceny na konkurencję i innych uczestników
– sprzedawca usługi musi mieć uczucie, że nie sprzedaje ludziom tandety,
bo będzie się często spotykał z takimi zarzutami ze strony nabywców;
reakcja konkurencji, narzucone odgórnie regulacje - rola przyszłego URT
Specyfika usług teleinformatycznych
42 / 47
Dostosowywanie ceny
• Zróżnicowanie geograficzne cen
– np. połączenia pomiędzy Przemyślem i Szczecinem będą droższe niż
połączenia pomiędzy Warszawą i Poznaniem, ten sam telefon w
Warszawie jest droższy niż w Kraśniku
• Rabaty i upusty cenowe
– Rabat - opłata trzech abonamentów z góry powoduje, że cena
jednostkowa jest niższa niż opłata comiesięczna
– Rabaty ilościowe - np. firma dostaje zniżkę u operatora jeżeli zakupi
transmisję danych, mowy i dostęp do Internetu, gdyby kupiła tylko usługi
transmisji danych zniżka jej nie przysługuje
– Rabaty funkcjonalne - agenci operatora mają zniżki w zamian za to, że
oni zajmują się załatwieniem formalności związanych z przyjęciem
nowego abonenta
– Rabaty sezonowe - np. TP S.A. obniżyła ceny połączeń
międzymiastowych w okresie Świąt Wielkanocnych
– Upusty - np. przy wymianie starego sprzętu na nowy u tego samego
dostawcy klient otrzymuje rabat
Specyfika usług teleinformatycznych
43 / 47
Ceny promocyjne, dyskryminacja cenowa
• Specjalne okazje
– tylko do końca maja telefon z aktywacją za jedyne ??? zł
• Sprzedaż ratalna na niski procent
– 3 pierwsze raty za darmo, oprocentowanie przez pierwszy rok o
połowę niższe, itd..
• Gwarancje i kontrakty
– jeżeli w ciągu roku od momentu sprzedaży twój telefon zostanie
skradziony, to dostaniesz nowy lub zwrot pieniędzy
• Obniżki psychologiczne
– teraz tylko 299 zł, 21,95 itp. ceny oddziałują na nabywcę
• Różnicowanie cen względem
–
–
–
–
segmentu rynku - inne ceny dla studentów,
form produktu - bez opakowania i instrukcji kosztuje mniej,
położenia geograficznego - abonenci z miast płacą więcej,
czasu - w weekendy taryfa zamiejscowa niższa
Specyfika usług teleinformatycznych
44 / 47
Zmiany cen - inicjowanie i reagowanie
• Obniżki cen
– jeżeli firma chce zwiększyć udział w rynku i utrudnić życie konkurencji;
np. TP S.A. obniżyła ceny na połączenia long-distance tuż przed
rozpoczęciem przetargu na nowych operatorów
– pułapka niskiej jakości - w przypadku zwykłego abonenta standardowej
usługi w Polsce jest to niegroźne
– obniżanie cen w momencie recesji na rynku
• Podwyżki cen
– podwyżki spowodowane inflacją kosztów
– zmniejszanie rabatów
– cena za produkt podstawowy, np. abonament, pozostaje bez zmian, ale
maleje liczba darmowych minut będących uprzednio w abonamencie
(np. TP S.A.)
– obrona przed podnoszeniem ceny: wyprodukowanie telefonu, który
wykonuje usługę podstawową, ale np. nie ma budzika i jest cięższy,
zmniejszenie liczby oferowanych produktów
Specyfika usług teleinformatycznych
45 / 47
Reakcje klientów i konkurencji na zmiany ceny
• Obniżka cen
– powoduje, że klient spodziewa się zmiany produktu na nowy, kiepskiej
jakości produktu, podejrzewa, że firma od początku miała za wysokie ceny i
musi się dostosować do konkurencji (TP S.A.), lub myśli „wreszcie obniżyli
ceny” - dawni monopoliści (TP S.A., GSM)
• Podwyżka cen
– powoduje, że klienci są niezadowoleni (szczególnie jeśli chodzi o
usługę telekomunikacyjną); może oznaczać, że firma ma kłopoty
• Konkurencja
– na rynku, jakim jest polski rynek telekomunikacyjny (szczególnie w
zakresie świadczenia usług), mamy do czynienia z liderem, który
kształtuje ceny pozostałych graczy i do momentu większej
liberalizacji rynku zmiany cen operatorów lokalnych nie będą w
stanie wpłynąć na monopolistę
Specyfika usług teleinformatycznych
46 / 47
Postępy liberalizacji rynku usług
Przykład polityki cenowej
Rząd zamierza
przydzielić
koncesje dla
operatorów
lokalnych w kilku
województwach.
1996
Nowi operatorzy
muszą oferować
TP S.A. wprowadza ceny na granicy
opłacalności.
niższe ceny za
połączenia lokalne
w tych regionach.
1997
Specyfika usług teleinformatycznych
Rząd zamierza
wydać koncesje na
operatorstwo longdistance.
1998
TP S.A. obniża
ceny na połączenia
międzymiastowe.
1999
47 / 47
Download