Zagadnienia do kolokwium z Diagnozy psychologicznej Kontakt

advertisement
Zagadnienia do kolokwium z Diagnozy psychologicznej
1. Kontakt diagnostyczny- specyfika, wskaźniki, dynamika, rola.
2. Technika nawiązywania i podtrzymywania kontaktu diagnostycznego.
3. Czynniki utrudniające nawiązanie kontaktu diagnostycznego.
4. Kontakt pozorny- wskaźniki, przyczyny.
5. Opór- przejawy, przyczyny, sposoby radzenia sobie z oporem.
6. Problem anonimowości diagnosty.
7. Osobowość diagnosty i jej wpływ na wywiad/ Typowe błędy diagnosty.
8. Problemy etyczne w diagnozie.
9. Rodzaje pytań w wywiadzie (przykłady).
10. Sekwencja pytań i tematów w wywiadzie.
11. Rozumienie zjawisk: recypatia, reaktancja, hallo efekt, foot in the door.
12. Negatywizm, sugestywność u dziecka.
13. Komunikacja niewerbalna (ogólna orientacja – 4 aspekty: mimika, proksemika…).
14. Metody diagnostyczne.
15. Etapy postępowania diagnostycznego (problem, hipotezy itd.).
16. Specyfika diagnozy i terapii u dzieci:

Bogdanowicz,
M.
(1985).
Psychologia
kliniczna
dziecka
w
wieku
przedszkolnym. Warszawa: WSiP. Rozdział II.3 – Problemy diagnozy,
terapii i profilaktyki w psychologii klinicznej dziecka.
Owocnej nauki i powodzenia!   
Download