ZAKAŻENIA WRODZONE I OKOŁOPORODOWE

advertisement
ZAKAŻENIA WRODZONE I OKOŁOPORODOWE
POWIKŁANIA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ:
- zapalenie spojówek noworodków- zakażenie okołoporodowe
-gonokokowe – 3-7 dni po urodzeniu, ropa, obustronnie
- jaglica - wywołana przez serotypy A, B, Ba i C Chlamydia trachomatis.
- opryszczkowe zapalenie spojówek
- zapalenie płuc u noworodków – C. trachomatis
- kiła wrodzona – przez łożysko, zakażenie po 16tyg. Ciąży
-wrodzona wczesna płodowa- matka w fazie I rzędowej lub wczesnej IIrzęd., martwy
płód
- wrodzona wczesna niemowląt – matka w IIrzed późnej, dziecko- sapka kiłowa,
nacieki kilakowi na skórze, wysypka na dłoniach i podeszwach, obrzmienie węzłów i
śledziony, porażenie Parrota
- wrodzona późna- matka w IIrzed schyłkowej, dziecko zdrowe, a potem w 14rż.
kilaki, szablowata kość piszczelowa, triada Hutchinsona (zapal. Rogówki, zęby,
głuchota)
- opryszczka u noworodków (postac uogólniona- śmiertelność 80% lub zlokalizowana- skóra,
oun, oczy), zakażenie przy przejściu przez kanał rodny, zdiagnozowana jest wskazaniem do
cesarki
POWIKŁANIA INNYCH ZAKAŻEŃ
- zakażenie HIV – zakażenie przez łożyska/w trakcie porodu/z mlekiem matki, z biegiem
czasu rozwija sie AIDS, śmierć
- Wirus różyczki – skutek zakażenia pierwotnego matki do 16 tyg ciąży. Wady OUN,
sercowo-naczyniowego, zaćma, jaskra, głuchota
- Wirus cytomegalii – płód z ciężkimi wdami wrodzonymi umiera / ostra choroba
cytomegaliczna obejmująca wszystkie układy / wady słuchu i upośledzenie umysłowe
ujawniające się później / zakażenia bezobjawowe
- VZV – zakażenie matki w pierwszym trymestrze: wodogłowie, blizny i inne wady
- Enterowirusy – objawy zakażenia jak u dorosłych, do zakażenia dochodzi najczęściej w
trakcie porodu
- HBV – np. zakażenie przez mleko matki
- HPV 6 i 11 – łagodne brodawczaki krtani
- Toksoplazmoza wrodzona - znacznego stopnia opóźnienie rozwoju umysłowego. Innymi
objawami wrodzonej toksoplazmozy są: hipotrofia, hepatomegalia, splenomegalia,
małopłytkowość, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie mięśnia sercowego, małoocze,
agenezja gałki ocznej.
Download