pytania CHIRURGIA - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

advertisement
pytania CHIRURGIA.doc
(75 KB) Pobierz
Egzamin licencjacki dla kierunku: Pielęgniarstwo, część teoretyczna
Pytania testowe z PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (wersja dla studentów)
1. Płukanie zgłębnika do żywienia dojelitowego powinno być wykonywane:
A. Raz na dobę
B. Po każdej porcji diety
C. Co 6 godzin w przypadku stosowania wlewu ciągłego
D. Prawidłowe są odpowiedzi B i C
2. Jak często należy wymieniać zestawy do podawania diety w żywieniu dojelitowym?
A. Co 12 godzin
B. Co 24 godziny
C. Co 48 godzin
D. Co 72 godziny
3. Po zabiegu operacyjnym u osób starszych, usprawnianie ruchowe należy podejmować:
A. Przynajmniej 1 dobę później niż u pozostałych chorych
B. Nie później niż w czwartej dobie po zabiegu
C. Możliwie jak najszybciej
D. Możliwie jak najpóźniej
4. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn dolnych przeciwwskazane jest:
A. Układanie kończyn w uniesieniu
B. Motywowanie chorego do zaprzestania palenia tytoniu
C. Oklepywanie klatki piersiowej
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i B
5. Które z wymienionych zasad stosuje się podczas zakładania bandaża kompresyjnego w
niewydolności żylnej?
A. Zwoje bandaża zakłada się tak ściśle, aby tętno na tętnicach stopy było niewyczuwalne
B. Pierwsze zwoje bandaża zakłada się na wysokości kostki
C. Bandaż zakłada się wieczorem, by ułatwić wchłanianie obrzęku w pozycji leżącej
D. Nachodzące na siebie dachówkowato zwoje, nakłada się na kończynę rozpoczynając od
stopy
6. Heparyny drobnocząsteczkowe podajemy w okresie okołooperacyjnym w celu:
A. Przywrócenia prawidłowego ukrwienia kończyn
B. Zapobiegania powikłaniom zakrzepowo - zatorowym
C. Ułatwienia penetracji tkankowej antybiotyku
D. Żadne z powyższych
7. U chorych z bólem spoczynkowym w przebiegu miażdżycy kończyn dolnych, ulgę przyniesie
choremu:
A. Uniesienie niedokrwionej kończyny powyżej poziomu serca
B. Założenie opaski uciskowej na kończynę
C. Przyjęcie pozycji stojącej lub opuszczenie nóg poniżej poziomu serca
D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8. Przygotowanie chorego do badania ERCP (wsteczna endoskopowa cholangiopankreatografia)
obejmuje:
A. Zaprzestanie przyjmowania posiłków i napojów ok. 6 godzin przed badaniem
B. Kaniulację żył obwodowych
C. Podanie leków sedatywnych wg zlecenia lekarskiego, a u dzieci przygotowanie do
znieczulenia ogólnego
D. Wszystkie powyższe
9. W opiece nad chorym po arteriografii naczyń kończyn dolnych:
A. Chorego należy aktywizować bezpośrednio po zabiegu arteriografii – zachęcać do
wstania z łóżka i spacerów
B. Należy wstrzymać podaż płynów drogą doustną i dożylną do 12 godzin po badaniu
C. Obserwować opatrunek uciskowy, prowadzić kontrolę parametrów życiowych
D. W celu zatrzymania krwawienia badaną kończynę należy zgiąć w stawie biodrowym na
ok. 2 godziny
10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w okresie okołooperacyjnym nie obejmuje:
A. Stosowania bandażowania kończyn dolnych u chorych z grupy zwiększonego ryzyka
B. Wczesnej aktywizacji chorych
C. Stosowania antybiotykoterapii przedoperacyjnej
D. Podawania leków przeciwzakrzepowych na zlecenie lekarza
11. Działania edukacyjne wobec chorego z ileostomią obejmują:
A. Naukę zmiany sprzętu stomijnego
B. Naukę techniki karmienia
C. Naukę wykonywania irygacji stomii
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
12. W wyniku pielęgniarskiej edukacji pooperacyjnej chory z kolostomią nabywa umiejętności:
A. Samodzielnego pielęgnowania skóry wokół stomii
B. Wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha
C. Samoobserwacji i zapobiegania występowaniu niektórych powikłań pooperacyjnych
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
13. Wyznaczanie miejsca stomii przez pielęgniarkę nie jest wymagane u chorego:
A. Z niedrożnością jelit, operowanego w trybie nagłym
B. Z rakiem odbytnicy i ze współwystępującym znacznym upośledzeniem wzroku
C. Samotnego, który po operacji wyłonienia stomii będzie przebywał w ośrodku
opiekuńczo-pielęgnacyjnym
D. Wszystkie odpowiedzi są błędne
14. Charakterystycznym i powtarzalnym objawem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
jest:
A. Obecność cukrzycy
B. Owrzodzenie goleni
C. Chromanie przestankowe
D. Nadciśnienie tętnicze
15. Appendectomia oznacza:
A. Zapalenie wyrostka robaczkowego
B. Badanie radiologiczne wyrostka robaczkowego
C. Usunięcie wyrostka robaczkowego
D. Nacięcie wyrostka robaczkowego
16. Przeprowadzając wywiad z chorym z krwawieniem z górnego odcinka przewodu
pokarmowego szczególną uwagę zwrócisz na:
A. Warunki mieszkaniowe chorego
B. Ocenę ryzyka niedożywienia
C. Przyjmowane dawki insuliny
D. Przyjmowane przez chorego leki przeciwzapalne, przeciwkrzepliwe i przeciwbólowe
17. Zapobiegając powikłaniom pooperacyjnym po zabiegu na żylakach kończyn dolnych
zastosujesz:
A. Unieruchomienie chorego w łóżku przez dwa dni po zabiegu
B....
Plik z chomika:
ewaaaa6754
Inne pliki z tego folderu:





Pytania otwarte z odpowiedziami z chirurgii (21).jpg (1397 KB)
Pytania otwarte z odpowiedziami z chirurgii (24).jpg (1058 KB)
Pytania otwarte z odpowiedziami z chirurgii (25).jpg (957 KB)
Pytania otwarte z odpowiedziami z chirurgii (22).jpg (751 KB)
Pytania otwarte z odpowiedziami z chirurgii (20).jpg (905 KB)
Inne foldery tego chomika:

Badania fizykalne
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Gerd Herold - medycyna wewnętrzna - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy WYDANIE IV
 Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 Interna i pielęgniarstwo internistyczne giełdy egzamin cm umk


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download