Uploaded by User6926

PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA ZE STOMIĄ c

advertisement
PROCES
PIELĘGNOWANIA
PACJENTA ZE
STOMIĄ
OPRACOWAŁA DOROTA JAŁECZKO
Pacjent lat 52 w kolejnej dobie po zabiegu operacyjnym wyłonienia stomii z
powodu raka jelita grubego. Pacjent od samego początku nie akceptuje swojej
choroby, wyglądu ciała i worka stomijnego na brzuchu. Chory większość czasu spędza
w łóżku z powodu bólu brzucha i osłabienia. Pacjent zgłasza pęcznienie worka i
nieprzyjemny zapach z okolicy worka stomijnego. Niepokoi się zatrzymaniem gazów
oraz powikłaniami, które mogły wystąpić, a o których poinformował go wcześniej
lekarz. Pacjent zastanawia się czy zaakceptuje to jego żona i czy poradzi sobie z
samoopieką i pielęgnacją w domu.
Problem pierwszy
Trudności w zaspakajaniu potrzeb z powodu ograniczenia w poruszaniu się.
Cel opieki - zaspokojenie potrzeb podstawowych.
Plan działania:
- Pielęgnacja stomii w pierwszych dniach po zabiegu operacyjnym.
- Pomoc choremu w uruchamianiu - zmianie pozycji, siadaniu i wychodzeniu z łóżka,
przy udziale fizjoterapeuty.
- Pomoc choremu w toalecie ciała, zmianie bielizny osobistej oraz spożywaniu
jedzenia.
- Zaangażowanie w opiekę nad pacjentem żony i rodziny.
Problem drugi
Trudności w zaspakajaniu potrzeb z powodu ograniczenia w poruszaniu się.
Cel opieki - zaspokojenie potrzeb podstawowych.
Plan działania:
- Pielęgnacja stomii w pierwszych dniach po zabiegu operacyjnym.
- Pomoc choremu w uruchamianiu - zmianie pozycji, siadaniu i wychodzeniu z łóżka,
przy udziale fizjoterapeuty.
- Pomoc choremu w toalecie ciała, zmianie bielizny osobistej oraz spożywaniu
jedzenia.
- Zaangażowanie w opiekę nad pacjentem żony i rodziny.
Problem trzeci
Brak akceptacji stomii z powodu zmienionego wyglądu ciała i braku kontroli nad
wydalaniem.
Cel opieki - akceptacja stomii.
Plan działania:
- Umożliwienie choremu kontaktu z psychologiem.
- Włączenie do opieki nad chorym rodziny lub osób dla niego znaczących.
- Wzmocnienie u chorego poczucia sensowności, niezależności i zrozumienia elementów istotnych w akceptacji nowej sytuacji.
- Dostarczenie choremu informatora stomii, np. “Stomik”, “Nasza Troska” i
uzgodnienie czasu omówienia wątpliwości i wskazówek postępowania.
- Umożliwienie choremu kontaktu z osobą ze stomią.
- Włączenie chorego do pielęgnacji stomii.
- Zachęcenie chorego do patrzenia, dotykania i obserwacji stomii podczas pielęgnacji.
- Zapewnienie choremu warunków intymnych przy zmianie sprzętu stomijnego, np.
dokonanie zmiany w sali opatrunkowej.
Problem czwarty
Wystąpienie nieprzyjemnego zapachu i głośnego odchodzenia gazów, wynikające ze
zjedzenia pokarmów ciężkostrawnych.
Cel opieki - zmniejszenie nieprzyjemnego zapachu i głośnego odchodzenia gazów.
Plan działania:
- Poinformowanie pacjenta, by unikał produktów, które wzmagają gazy czyli jaja,
groch, cebula, czosnek itp.
- Uwzględnienie w diecie pokarmów jak ryby, chude mięso, nabiał, ryż, kasze i
gruboziarniste pieczywo.
- Unikanie spożywania pokarmów w dużych ilościach z dodatkiem sztucznych
barwników i konserwantów.
- Stopniowe wprowadzanie nowych produktów - jeden produkt w ciągu dnia i
obserwacja funkcjonowania przewodu pokarmowego.
- Spożywać około dwóch litrów wody.
Problem piąty
Wystąpienie zaparcia z powodu błędów żywieniowych i zbyt małej ilości płynów.
Cel opieki - likwidacja zaparć.
Plan działania:
- Poinformowanie chorego o możliwości spożywania pokarmów świeżo
fermentowanych, np. maślanki, która rozluźni stolec.
- Przyjmowanie na czczo łyżki oleju lub syropu z laktulozą.
- Możliwości wykonania wlewki do kolostomii.
- Profilaktyczne stosowanie diety bogatoresztkowej.
- Kontakt z lekarzem w sytuacji zaparć trwających dłużej niż pięć dni z bólami
brzucha.
Problem szósty
Lęk z powodu braku wiedzy na temat wytworzenia stomii.
Cel opieki - zmniejszenie lęku.
Plan działania:
- Dostarczenie choremu materiałów informacyjnych na temat pielęgnacji i
zaopatrzenia stomii, np. Poradnik dla chorych ze stomią.
- Asystowanie w zmianie sprzętu stomijnego i korygowanie niewłaściwego
postępowania.
- Przedstawienie choremu zasad refundacji sprzętu i możliwości zakupu.
- Nauczenie chorego wykonywania irygacji.
- Skierowanie pacjenta do Poradni Stomijnej oraz informacje na temat grup wsparcia
społecznego.
Problem siódmy
Trudności w zaspakajaniu potrzeb z powodu ograniczenia w poruszaniu się.
Cel opieki - zaspokojenie potrzeb podstawowych.
Plan działania:
- Pielęgnacja stomii w pierwszych dniach po zabiegu operacyjnym.
- Pomoc choremu w uruchamianiu - zmianie pozycji, siadaniu i wychodzeniu z łóżka,
przy udziale fizjoterapeuty.
- Pomoc choremu w toalecie ciała, zmianie bielizny osobistej oraz spożywaniu
jedzenia.
- Zaangażowanie w opiekę nad pacjentem żony i rodziny.
Problem ósmy
Brak umiejętności samoopieki.
Cel opieki - opanowanie umiejętności samopielęgnacji.
Plan działania:
- Ocena możliwości chorego do samoopieki.
- Zaangażowanie rodziny.
- Nauczenie chorego kontroli funkcjonowania stomii (ocena koloru, kształtu i
wielkości) oraz rozpoznanie możliwych problemów tj. biegunka, zaparcia, zmiana
koloru, kształtu lub wielkości stomii.
- Możliwość zmiany worka przez pacjenta w obecności pielęgniarki edukacyjnej.
- Dostosowanie odpowiedniego sprzętu stomijnego.
Problem dziewiąty
Niepokój związany z akceptacją worka stomijnego przez żonę i lęk wystąpienia
zaburzeń seksualnych z powodu resekcji brzuszno - kroczowej.
Cel opieki - wczesne rozpoznanie zaburzeń.
Plan działania:
- Rozmowa z chorym.
- Rozmowa z żoną pacjenta.
- Skierowanie chorego do poradni seksuologicznej w celu rozpoznania zaburzeń i
rozpoczęcia leczenia farmakologicznego.
- Kontakt z psychologiem.
Download