POWIKŁANIA STOMII

advertisement
CHIRURGICZNE
POWIKŁANIA STOMII
dr n. med. Adam Majewski
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Szpitala im. A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu
DEFINICJA
Stomia – gr. Stoma - otwór, usta
W medycynie – operacyjnie wytworzone
połączenie narządów wewnętrznych ze skórą
Typy stomii wg :
- Narządu : p. pokarmowy ( gastro / jejuno / ileo /
kolo) , moczowa ( uro ), oddechowa ( tracheo)
- Przeznaczenia : wydalnicze, odżywcze
- Sposobu wytworzenia : laparotomia, endoskopia (
PEG)
- Czasu trwania : czasowa / ostateczna
- Budowy : końcowe ( 1 lufowe) , boczne (2 lufowe,
pętlowe)
- z drenem, bez drenu
Przykłady stomii
Ileostomia
Końcowa = 1 lufowa
Pętlowa = 2 lufowa
Wszystkie rodzaje stomii w znaczący
sposób wpływają negatywnie
na jakość życia .
Silva 2003
Typy powikłań stomii wg :
- Czasu wystąpienia : wczesne, późne
- dynamiki objawów : ostre / przewlekłe
- lokalizacji : skórne, jelitowe,
metaboliczne, psychiczne, społeczne
- Typu interwencji : chirurgiczne,
zachowawcze ( opatrunkowe,
farmakologiczne, dietetyczne , … )
POWIKŁANIA STOMII
WCZESNE
obrzęk
 infekcja
okołostomijna
 przetoka
 martwica stomii
 krwawienie

PÓŹNE
wypadanie stomii
zwężenie stomii
wciągnięcie stomii
przepuklina
krwawienie
wznowa choroby
OBRZĘK
PRZYCZYNY:
- ucisk na naczynia
żylne
LECZENIE:
- najczęściej ustępuje
samoistnie
- farmakologia
- okłady
INFEKCJA
PRZYCZYNY:
- odczyn na nici
chirurgiczne
- nieszczelność na
granicy skóry i
śluzówki
INFEKCJA
PRZYCZYNY:
- zakażenie
drobnoustrojami w
miejscu kontaktu jelita
ze skórą
INFEKCJA
LECZENIE:
- właściwa pielęgnacja
- stosowanie środków
dezynfekcyjnych
INFEKCJA
LECZENIE:
- właściwa pielęgnacja
- stosowanie środków
dezynfekcyjnych
PRZETOKA
PRZYCZYNY:
- ewolucja zakażenia
okołostomijnego
- perforacja jelita w
tkance podskórnej
LECZENIE:
- drenaż
- opatrunki
KRWAWIENIE
PRZYCZYNY:
- podrażnienie i
wysychanie śluzówki
- uszkodzenia
mechaniczne
LECZENIE:
- właściwa pielęgnacja
i nawilżanie
- farmakologia
WCIĄGNIĘCIE STOMII
PRZYCZYNY:
- zbyt duże
napięcie jelita
LECZENIE:
- odpowiedni
sprzęt
stomijny
ZAPADNIĘCIE STOMII
LECZENIE:
- korekcja
operacyjna
WYPADANIE STOMII
PRZYCZYNY:
- zbyt mobilne jelito
(za długa krezka)
Wypadanie i obrzęk
Wypadanie i przepuklina
Wypadanie kolostomii 2
lufowej
WYPADANIE STOMII
LECZENIE:
- odprowadzanie
- operacyjne
MARTWICA
PRZYCZYNY:
- zakrzepy w naczyniach
- ucisk na naczynia
MARTWICA
PRZYCZYNY:
- zła technika operacyjna
- zaburzenia krzepnięcia
MARTWICA
LECZENIE:
- tylko operacyjne
Wypadnięcie z
niedokrwieniem
MARTWICA
Wciągnięcie
ZWĘŻENIE STOMII
PRZYCZYNY:
- przewlekłe procesy
zapalne skóry
- zakażenie okołostomijne
- niedokrwienie
LECZENIE:
- rozszerzanie mechaniczne
- plastyka chirurgiczna
PRZEPUKLINA
OKOŁOSTOMIJNA
PRZYCZYNY:
- podeszły wiek
- wyniszczenie chorobą
- zbyt szeroki otwór
w powięzi
PRZEPUKLINA
OKOŁOSTOMIJNA
LECZENIE:
- pas przepuklinowy
(z otworem na stomię)
- operacyjne
Program Badań Przesiewowych
RAKA JELITA GRUBEGO
Do badań kwalifikują się:
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
- lat bez objawów raka jelita grubego,
które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego
stopnia
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
osoby w wieku 40-65
- lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.
Specjalistyczny Szpital im. dr A.Sokołowskiego ; Zakład Endoskopii
Zabiegowej nr tel. 074 64 89 683
COLORECTAL CANCER
MDT
- All MDTs should see 60 or more new cases per annum
- All elective radical surgery performed by surgeon who is
member of an MDT and who undertakes 20 or more
curative resections per annum
- Rate of laparoscopic surgery
- The patient should be seen by a stoma nurse prior to
surgery (Saunders, 1976), and the referral should be made at
the earliest opportunity to allow adequate time for
preparation.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards