„Branża sokownicza na rynku polskim, europejskim, światowym

advertisement
XIV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KRAJOWEJ UNII
PRODUCENTÓW SOKÓW
„Branża sokownicza na rynku polskim, europejskim,
światowym – stan, szanse, zagrożenia”
25 – 27 maja 2011, Ryn
Hotel Zamek Ryn, www.zamekryn.pl
PROGRAM RAMOWY
25 maja 2011, środa
Potencjał i charakterystyka rynku zagęszczonych
i pitnych soków owocowych w:
 Turcji i krajach arabskich
 krajach Dalekiego Wschodu
 Ameryce Północnej
Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej

Od 14:00 Przyjazd gości
PREZENTACJE FIRM
14.00-15.30 Obiad
13.30-15.00 Obiad
15.00-15.30 Otwarcie XIV Sympozjum KUPS
15.30-19.00 TECHNOLOGIA I
JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE
SOKOWNICZYM
15.30-19.15 RYNEK SOKÓW I BAZA SUROWCOWA
Prezentacje i dyskusja:
 Wspólna Polityka Rolna po roku 2013 w kontekście
rynku owoców i warzyw
 Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku –
stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
 Baza surowcowa do produkcji zagęszczonych soków
owocowych i ich rynek w sezonie 2010/2011
 Prognoza zbiorów na sezon 2011/2012
20.00 Kolacja integracyjna
Prezentacje i dyskusja:

Polityka
Unii
Europejskiej
dotycząca
bezpieczeństwa
żywności
i
komunikacji
do konsumenta oraz
jakości handlowej
na przykładzie branży sokowniczej

Pozostałości środków ochrony roślin i kierunki
zmian w przepisach UE

Nowe regulacje prawne UE dotyczące materiałów
i
wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
z żywnością
PREZENTACJE FIRM
20.00 Uroczysta kolacja
26 maja 2011, czwartek
9.00-14.00 POTENCJAŁ ŚWIATOWEGO RYNKU
SOKOWNICZEGO – SZANSĄ ROZWOJU POLSKICH
PRZEDSIEBIORCÓW
Prezentacje i dyskusja:

Rynek soków, nektarów i napojów w Polsce
i na świecie. Trendy i prognozy

Rynek zagęszczonego soku pomarańczowego
w Europie i na świecie

Strategia promocji artykułów rolno-spożywczych
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
27 maja 2011, piątek
Do 12.00 Wykwaterowanie
10.00-13.00 Wycieczka do
„Wilczego Szańca”
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne
(j. angielski i j. polski).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
wprowadzania zmian do programu Sympozjum.
Organizator: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa
www.kups.org.pl, e-mail: [email protected]
tel. +48 22 6063863, tel./fax. +48 22 6464472
Download