Dowiedz się więcej

advertisement
NIERUCHOMOŚCI
INWESTYCYJNE
efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych
Rynek nieruchomości
komercyjnych w Polsce ma przed sobą
olbrzymie perspektywy. Silna pozycja
polskiej gospodarki, najmniejsze w całej
Europie skutki kryzysu sprawiły, że
Polska utrzymuje się na celowniku
funduszy inwestycyjnych z całego
świata poszukujących nieruchomości
komercyjnych właśnie w naszym kraju.
W pierwszym półroczu 2010 rynek
inwestycji w nieruchomości komercyjne
wzrósł o ponad 70% w porównaniu z
rokiem 2009. Większość transakcji
przeprowadzona
została
przez
najbardziej aktywne na tym polu,
fundusze niemieckie i brytyjskie. Rynki
światowe bardzo wysoko oceniają
potencjał inwestycyjny w Polsce.
Proponujemy
Państwu
atrakcyjny
produkt
inwestycyjny.
Oferujemy
skomercjalizowane obiekty handlowe,
magazynowe i biurowe. Nieruchomości
komercyjne to bardzo dobra inwestycja,
dająca wysoki zwrot przy niskim
ryzyku.
nieruchomości inwestycyjne
2
wysoka stopa zwrotu
gwarantowany przychód
wzrost wartości inwestycji
stabilny rynek
4
bezpieczeństwo inwestycji
dywersyfikacja portfela
bezpieczeństwo inwestycji
Każdemu inwestorowi zależy, aby jego inwestycja była bezpieczna. Brookfield wybiera dla swoich klientów
inwestycje, które gwarantują wysokie bezpieczeństwo. Dobrze skonstruowane, wieloletnie umowy najmu,
silni sieciowi najemcy i doskonałe lokalizacje to najkrótsza charakterystyka naszych inwestycji.
gwarantowany stały przychód
Właściciel nieruchomości komercyjnej inwestując swój kapitał w lokal handlowy, supermarket, czy magazyn
ma zagwarantowany umową przychód z najmu powierzchni przez okres trwania umowy. W niemal
wszystkich oferowanych przez nas nieruchomościach są to umowy na czas określony, nie krótsze niż 3 lata.
wzrost wartości inwestycji
Wieloletni trend na rynku nieruchomości zarówno na świecie jak i w Polsce, jednoznacznie i wyraźnie
wskazuje, że wartość nieruchomości wzrasta w stosunku rok do roku. Podobnie jest z nieruchomościami
komercyjnymi - stanowi to dodatkowe źródło zysku dla inwestora.
nieruchomości inwestycyjne
3
wysoka stopa zwrotu
Brookfield przedstawia inwestycje, które oprócz bezpieczeństwa dają inwestorowi to co jest dla niego bardzo
ważne – wysoki zwrot. Nieruchomości, które Państwu oferujemy osiągają gwarantowaną stopę zwrotu od 8%
netto rocznie.
stabilny rynek
Polski rynek nieruchomości jest uważany za stabilny i dający potencjał na wysoki zwrot z inwestycji.
Najlepiej świadczy o tym wysoka aktywność inwestorów z Europy Zachodniej, którzy właśnie w Polsce
inwestują kapitał w nieruchomości komercyjne.
dywersyfikacja portfela
Aby uniknąć ryzyka lub zminimalizować je, aktywny inwestor musi pamiętać o dywersyfikacji swojego
portfela. Nieruchomości komercyjne są doskonałym sposobem ulokowania kapitału. Stanowią doskonałą
alternatywę lub dopełnienie dla akcji, obligacji i innych instrumentów inwestycyjnych.
nieruchomości inwestycyjne
4
Nieruchomość
komercyjna vs.
Mieszkanie
Zarabiaj na rynku, na którym zarabiają fundusze inwestycyjne.
Wbrew powszechnym opiniom, inwestycje w mieszkania pod wynajem nie są optymalnym ulokowaniem kapitału.
Zwrot inwestycji jest liczony w dziesiątkach lat, a zysk z nich jest bardzo zbliżony do oprocentowania lokat
bankowych. Rynek nieruchomości komercyjnych jest znacznie bardziej dochodowy, dlatego duże fundusze
inwestycyjne i instytucje finansowe tu właśnie realizują swoje zyski.
nieruchomości inwestycyjne
5
Nieruchomość komercyjna vs.
Mieszkanie
Nieruchomość komercyjna
Mieszkanie
1.Długookresowe umowy najmu - kilka lub kilkanaście lat bez
możliwości wypowiedzenia umowy we wcześniejszym
terminie przez najemcę – zabezpieczenie stałego przychodu z
najmu przez cały okres umowy.
1.Krótkookresowe umowy najmu, zawierane bardzo często na
okres 12 miesięcy lub jako umowy na czas nieokreślony z
jednomiesięcznym
okresem
wypowiedzenia.
Częste
poszukiwania nowego najemcy to koszty dla właściciela.
2.Korzystne dla właściciela umowy najmu – koszty związane z
użytkowaniem nieruchomości przenoszone są na najemcę.
Obowiązki właściciela ograniczone do minimum.
2.Opłaty eksploatacyjne pozostają po stronie właściciela.
Podobnie ma to miejsce w przypadku podatków z tytułu
własności nieruchomości.
3.Stopa zwrotu w inwestycjach, które przedstawiamy naszym
klientom zaczyna się od 8% (gwarantowana umową najmu).
Dodatkowo do tego dochodzi zysk z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości realizowany przy sprzedaży.
3.Stopa zwrotu na rynku mieszkań w największych polskich
miastach wynosi 3-4%. Boom mieszkaniowy w ubiegłych
latach spowodował olbrzymią podaż mieszkań na rynku
najmu, a tym samym obniżkę cen.
4.Nieruchomości proponowane przez nas mają silnych
sieciowych najemców: banki, sieci spożywcze, duże firmy
logistyczne i dystrybucyjne. Daje to gwarancję wywiązywania
się z zawartej umowy.
4.Trudno jest sprawdzić wiarygodność osoby wynajmującej
od nas mieszkanie. Umowa najmu jest krótka i zazwyczaj w
małym stopniu zabezpiecza interes właściciela.
5.Przychód z czynszu w nieruchomościach, które
proponujemy jest gwarantowany i stały dzięki długim
umowom najmu – niezależnie od warunków panujących na
rynku.
5.Nie da się dokładnie przewidzieć zachowania rynku najmu
mieszkań i wysokości stawek, więc nie możemy być pewni,
czy przychód z wynajmu mieszkania nie obniży się.
6.Właściciel nie ponosi nakładów na wyposażenie
powierzchni. Nieruchomość od pierwszego dnia przynosi
dochód bez dodatkowych kosztów.
6.Wykończenie, umeblowanie i remont najczęściej pozostają
po stronie właściciela. Co stanowi dodatkowe koszty i
wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu.
nieruchomości inwestycyjne
6
 bezpieczeństwo inwestycji
 regularny przychód
 wzrost wartości inwestycji
 wysoka stopa zwrotu
 stabilny rynek
 dywersyfikacja portfela
Inwestycje na rynku nieruchomości powszechnie uważane są za bezpieczne
i dające stabilny wzrost wartości inwestycji. Warto jednak zainwestować
swój kapitał możliwie najefektywniej i wybrać nieruchomość, która daje
najwyższą stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
Tu zaczyna się nasza praca - dobieramy i rekomendujemy produkty pod
kątem maksymalizacji zysku naszych klientów. Brookfield pełni rolę
doradcy oraz koordynatora całego procesu transakcji zaczynając od analizy i
rekomendacji poprzez zebranie dokumentacji oraz pomoc przy uzyskaniu
finansowania, aż do momentu finalizacji transakcji.
Brookfield specjalizuje się w transakcjach o wartości od 1 do 20 mln PLN.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu w pracy z funduszami inwestycyjnymi
jesteśmy w stanie przedstawić inwestorom indywidualnym rozwiązania,
których nie znajdą w żadnym innym miejscu.
nieruchomości inwestycyjne
7
KONTAKT:
Brookfield Partners sp. z o.o.
Metropolitan
Plac Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
T +48.22.243.04.88
F +48.22.449.00.01
[email protected]
www.brookfield.pl
nieruchomości inwestycyjne
8
Download