ABC *wicze* seniora

advertisement
STAW KOLANOWY W
PIGUŁCE
Mgr Agnieszka Wnuk
[email protected]
504 002 650
ANATOMIA
W stawie kolanowym łączą się trzy kości :
• Kość udowa
• Kość piszczelowa
• Kość strzałkowa
Kość udowa i piszczel tworzą STAW UDOWOPISZCZELOWY, natomiast kość udowa i rzepka tworzą STAW
RZEPKOWO-UDOWY.
Obydwa są objęte wspólną torebką stawową, a ich jamy stawowe
łączą się ze sobą.
ŁĄKOTKI
Łąkotki to dwie chrząstki
włókniste o kształcie
półksiężycowatym leżące między
kością udową, a kością
piszczelową. Na rogach
(końcach) połączone są pasmami
łącznotkankowymi z kością
piszczelową. W przekroju
poprzecznym mają one
charakterystyczny klinowaty
kształt.
WIĘZADŁA
WIĘZADŁO RZEPKI
Kolano skoczka
Pacjenci z „kolanem
skoczka” odczuwają
ból w okolicy więzadła
rzepki, najczęściej tuż
poniżej jego przyczepu
do rzepki, który nasila
się z upływem czasu, a
do bólu dołącza się
stopniowo uczucie
sztywności i obrzęku
kolana.
W okolicy stawu kolanowego zlokalizowanych jest kilka kaletek
maziowych, często mających bezpośrednie połączenie z jamą
stawu kolanowego:
•
•
•
•
•
•
•
nadrzepkowa
przedrzepkowa podskórna
przedrzepkowa podpowięziowa
przedrzepkowa podścięgnowa
podrzepkowa głęboka
mięśnia półbłoniastego
podścięgnowa mięśnia brzuchatego łydki
KOLANO POKOJÓWKI
(zapalenie kaletki podrzepkowej i przedrzepkowej)
Ryzyko zachorowania wzrasta w zawodach, w których staw na
skutek długotrwałego ucisku jest szczególnie przeciążony (np.
u gospodyń domowych, posadzkarzy, pracujących na
kolanach). Zapalenia kaletek maziowych mogą być
następstwem nieleczonych naderwań lub przerwań więzadeł
albo ścięgien. Zazwyczaj oba schorzenia powstają na skutek
przewlekłego mechanicznego ucisku na kolana np. U osób,
którzy często muszą klęczeć.
USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
Najczęstszym mechanizmem urazu
jest uszkodzenie więzadła podczas
obrotu do wewnątrz, gdy podudzie
jest ustabilizowane.
TRIADA
O’DONOHUEA
OBJAWY USZKODZENIA ACL’A
• bardzo silny ból w momencie urazu, który stopniowo
ustępuje
• często słyszalny „trzask” w stawie i uczucie rozerwania
• uczucie „ucieknięcia” kolana w trakcie urazu
• obrzęk stawu kolanowego w ciągu 24 godzin (narastanie
krwiaka wewnątrz stawu)
• subiektywne odczucie niestabilności kolana podczas
prób obciążenia stawu
ZESPÓŁ BOCZNEGO PRZYPARCIA RZEPKI
ROZCIĄGANIE
WZMACNIANIE
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA (OA)
• sztywność stawów po wstaniu
rano z łóżka
• uczucie osłabienia podczas
wchodzenia po schodach lub na
początku aktywności fizycznej
• zmniejszenie zakresu ruchomości
w stawach utrudniające kucanie
oraz pełne wyprostowanie nóg.
• ocieplenie i obrzęki stawów
kolanowych po wysiłku
• słyszalne zgrzyty, skrzypienia w
stawie.
MAM CHONDROMALACJĘ – CO ROBIĆ!!??
ENDOPROTEZA
Powikłania: ograniczenie zakresu
ruchu, ból (6 miesięcy!);
infekcja,
obluzowanie - mogą prowadzić do
reoperacji!
W ubiegłym roku w całym kraju odnotowano 663 powikłań po
wszczepieniu endoprotez stawowych, w tym 85 zgonów;
powikłania wystąpiły w 1,34 proc. wszystkich przeprowadzonych
zabiegów tego rodzaju - wynika z danych Narodowego Funduszu
Zdrowia
Download