Wskazania do terapii indywidualnej:

advertisement
Wskazania do terapii indywidualnej:

























skręcenia i zwichnięcia stawów
złamania
„zespół bolesnego barku”
endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego i barkowego
stany po zabiegach operacyjnych
bóle odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego
zespoły przeciążeniowe
dyskopatie
stany po przebytych udarach i wylewach mózgu
choroba Parkinsona
stwardnienie rozsiane
ZOKN (zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej)
asymetria ułożeniowa niemowląt
kręcz szyi
wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe
opóźnienie rozwoju psychoruchowego
uszkodzenie splotu barkowego
mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
zespół Downa
wady postawy
stany po przebytym zerwaniu ścięgna Achillesa
naderwania i zerwania ścięgien oraz mięśni
uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł
stany po zabiegach artroskopii stawu kolanowego i barkowego
inne
Download