One-stage bilateral open reduction through a medial approach in

advertisement
Jedno-czasowa obustronna otwarta repozycja z dojścia przyśrodkowego w leczeniu
rozwojowe j dysplazji stawu biodrowego
M. M. Zamzam, K. I. Khoshhal, A. A. Abak, K. A. Bakarman, A. M. M. AlSiddiky,
K. O. AlZain, M. K. Kremli
King Khalid University Hospital, Riyadh, Saudi Arabia
J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:113-18.
Wyniki jedno-czasowej, obustronnej otwartej repozycji stawu biodrowego z dojścia
przyśrodkowego w leczeniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u dzieci poniżej 18
miesiąca życia, były oceniane u 23 dzieci, 18 dziewczynek i 5 chłopców. Średni wiek w dniu
operacji wynosił 10.1. miesiąca (od 6 do 17) a średni okres obserwacji wynosi l 5.4 lat (3 do 8).]
Akceptowany wynik kliniczny i radiologiczny był osiągnięty odpowiednio w 44 (97.5%) i 43
(93.5%) w 46 biodrach. Wynik znakomity osiągany był u dzieci młodszych niż 12 miesięcy i u
tych które nie wymagały plastyki panewki, a także w przypadkach gdzie widoczne było jądro
kostnienia głowy kości udowej i nie stwierdzono cech jałowej martwicy.
Jedno-czasowa, obustronna repozycja umożliwia zaoszczędzenie drugiego zabiegu dziecka,
przyspiesza leczenie, skraca czas unieruchomienia i usprawniania w porównaniu z zabiegami
wykonanymi w dwóch etapach.
Download