Około 15-20tys. - Sport

advertisement
www.pulsmedycyny.pl
Około 15-20 tys.
PULS MEDYCYNY NR 2 (314) 3 LUTEGO 2016
23
uszkodzeń ACL
odnotowuje się
w Polsce w sezonie
narciarskim z czego
20 proc. u dzieci
i młodzieży.
ntuzji stawu
fakty i mity
1. Złamanie
awulsyjne
wyniosłości międzykłykciowej
u dziecka.
2. i 3. Stan po
zespoleniu
wyniosłości międzykłykciowej.
2
warunkiem, że w tunelach kostnych
na wysokości chrząstki stawowej nie
znajdują się implanty lub fragmenty
kostne przeszczepu.
Awulsyjne złamanie
guzowatości kości piszczelowej
Ten rodzaj uszkodzenia jest typowy dla wieku dziecięcego i polega
na oderwaniu fragmentu kostnego wraz z przyczepem od kości
piszczelowej. Pociągnięty przez
więzadło fragment kostny ulega
uniesieniu lub przemieszczeniu,
powodując zablokowanie stawu.
Niewłaściwie leczone może doprowadzić do trwałego przykurczu
partner sekcji
W chirurgicznym
leczeniu
zerwanego
lub niewydolnego
więzadła
krzyżowego stosuje
się przeszczepy,
które mają
odtworzyć
jego strukturę
i funkcję.
3
w stawie i upośledzenia funkcji kończyny.
W chirurgicznym leczeniu zerwanego lub niewydolnego więzadła
krzyżowego stosuje się przeszczepy,
które mają odtworzyć jego strukturę i funkcję. W tym celu zwykle
wykorzystuje się tkanki własne
operowanego pacjenta pobrane
z różnych miejsc. Typowe miejsca
pobrania przeszczepu u dzieci i młodzieży to ścięgna mięśni półścięgnistego i smukłego. W wybranych
przypadkach stosuje się materiały
biologiczne pobrane od dawcy tkankowego*. Odstąpiono od stosowania
materiałów sztucznych (protez
węglowych, poliestrowych, goreteksowych) z powodu braku ich przebudowy własnymi tkankami oraz
występującego procesu zmęczenia
materiałowego, prowadzącego do
ich zrywania.
Intensywny rozwój biomechaniki,
inżynierii materiałowej oraz technik
mikrochirurgicznych przyniesie na
pewno w najbliższych latach nowe
teorie na temat funkcji poszczególnych
części więzadła krzyżowego przedniego oraz nowe materiały do jego rekonstrukcji i mocowania przeszczepów.
Być może zastosowane zostaną materiały biologiczne pochodzące z hodowli tkankowych, sztuczne włókniny
kolagenowe z osadzonymi na nich
komórkami tkanki łącznej, stymulatory jego zrostu lub regeneracji.
Aktualny stan wiedzy, rozwój chirurgii artroskopowej oraz dostępne
implanty pozwalają obecnie na skuteczne odtworzenie więzadła u dzieci
i młodzieży, którego brak Alman bardzo trafnie nazwał „początkiem końca
stawu kolanowego”.
dr n. med. Juliusz Dec, specjalista
ortopeda, traumatolog, Sport Klinika
w Żorach, Grupa Medyczna Scanmed
* W klinice w Żorach przeprowadzono
pierwszą w Polsce operację
przeszczepu łąkotki allogenicznej,
wykorzystując przeszczep przygotowany
przez polski bank tkanek.
Download