Dyrektor SPZOZ – lek.med.Jacek Ziętal

advertisement
HARMONOGRAM PRACY SPZOZ W SŁAWKOWIE
OD DNIA 01.05.2014
Prosimy również o zapoznanie się z informacją o ewentualnych zmianach w
harmonogramie spowodowanych np.urlopem lub chorobą personelu. W/w informacja
zamieszczana jest w zakładce: Komunikaty dla pacjentów.
Dyrektor SPZOZ – lek.med.Jacek Ziętal- przyjmuje w piątki 12.00 - 13.00
PORADNIA OGÓLNA - GABINET NR 14
lek.med. spec. chorób wewnętrznych Aleksandra Mura
Przyjmuje:
poniedziałek 12.00 - 18.00 ( wizyty domowe 10.25-12.00)
wtorek 8.00-14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
środa 11.00 -14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
czwartek 8.00-14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
piątek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
PORADNIA OGÓLNA - GABINET NR 7
lek.med. spec. chorób wewnętrznych Agnieszka Wesołowska-Rogozik
Przyjmuje:
poniedziałek, 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
wtorek 12.00 - 18.00 (wizyty domowe w godz. 10.25-12.00)
środa 12.00 - 18.00 (wizyty domowe w godz. 10.25-12.00)
czwartek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
piątek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
PORADNIA OGÓLNA I MEDYCYNY PRACY - GABINET NR 15
lek.med. Ludwik Ziętal
Przyjmuje:
poniedziałek, środa, 8.00 - 11.00 (wizyty do domowe w godz. 11.00-11.30)
wtorek ,czwartek , piątek 14.00 - 18.00
PORADNIA DLA DZIECI I PORADNIA OGÓLNA - GABINET NR 2
specjalista chorób dzieci - lek.med. Anna Ziętal
Przyjmuje:
poniedziałek, 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
wtorek, 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
środa 12.00 - 18.00 (wizyty domowe w godz. 10.25-12.00)
czwartek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
piątek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
PORADNIA STOMATOLOGICZNA - GABINET NR 16
lek. stomatolog Elżbieta Kłapcińska
poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 13.00 wtorek ,czwartek 12.00 - 18.00,
lek. stomatolog Jadwiga Ziembińska
poniedziałek i środa 12.00 - 18.00
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - GABINET NR 17, 18
specjalista ginekolog i położnik -lek.med. Jacek Ziętal
Przyjmuje:
wtorek 8.00 - 12.00,środa 14.00 - 18.00, czwartek 8.00 - 12.00,
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA - GABINET NR 17,18
otolaryngolog lek.med. Dorota Modelska-Kilan
Przyjmuje:
poniedziałek 8.00-12.00, wtorek 13.00- 17.00 , piątek 9.30-13.30
PORADNIA OKULISTYCZNA - GABINET NR 35
specjalista okulista lek.Med. Barbara Mazgaj-Łyko
Przyjmuje:
wtorek i czwartek 14.00 - 18.00, Piątek 8.00-12.00
PORADNIA CHIRURGICZNA - GABINET NR 17,18
lek.med.chirurg spec. Jacek Gronka
Przyjmuje :
poniedziałek 13.00-18.00, środa 8.00-13.00, czwartek 12.00-18.00 ,
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFI I- GABINET NR 35
spec. ginek. lek.med Jacek Ziętal, spec.chorób wewn. lek.med. Aleksandra
Mura, specjalista chorób dzieci lek.med.Anna Ziętal
Wykonują badania:
poniedziałek 9.00 - 11.00 ( m.in. usg tarczycy, usg ciąży,prostaty, j.brzuszna)
wtorek 8.00-9.00 ( usg transwaginalne)
środa 8.00 - 11.00 (ukg, bad.dopplerowskie układu tętniczego)
czwartek 8.00-9.00( usg u dzieci)
POKÓJ ZABIEGOWY, PRACOWNIA EKG - GABINET NR 3
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 18.00
LABORATORIUM - GABINET NR 22
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 14.00
FIZYKOTERAPIA - GABINET NR 31, 32, 33, 34
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00
SZCZEPIENIA u dzieci wykonywane są po wcześniejszym zbadaniu przez
lekarza
Wtorek:11.00-12.00 Środa:14.00-16.00
Download