HARMONOGRAM PRACY SPZOZ W SŁAWKOWIE OD DNIA 01.01

advertisement
HARMONOGRAM PRACY SPZOZ W SŁAWKOWIE OD DNIA
01.01.2013
Dyrektor SPZOZ – lek.med.Jacek Ziętal- przyjmuje w piątki 12.00 - 13.00
PORADNIA OGÓLNA - GABINET NR 14
Lek.med. spec. chorób wewnętrznych Aleksandra Mura
Przyjmuje:
poniedziałek 10.00 - 18.00 ( wizyty domowe 8.00-10.00)
wtorek 8.00-14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
środa 11.00 -14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
czwartek 8.00-12.00 (wizyty domowe w godz. 12.00-13.10)
piątek 10.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
PORADNIA OGÓLNA I MEDYCYNY PRACY - GABINET NR 15
Lek.med. Ludwik Ziętal
Przyjmuje:
poniedziałek, środa, 8.00 - 11.00 (wizyty do domowe w godz. 11.00-11.45)
wtorek ,czwartek , piątek 14.00 - 18.00
PORADNIA OGÓLNA
Lek.med. Magdalena Badowska - GABINET NR 8
poniedziałek 10.00 - 18.00 ( wizyty domowe 8.00-10.00)
wtorek -8.00 – 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
środa, 8.00 – 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
czwartek 8.00 – 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
piątek 8.00 – 12.00 (wizyty domowe w godz. 12.00-13.10)
PORADNIA DLA DZIECI I PORADNIA OGÓLNA - GABINET NR 2
SPECJALISTA CHORÓB DZIECI - Lek.med. Anna Ziętal
Przyjmuje:
poniedziałek, 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
wtorek, 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
środa 10.00 - 18.00 (wizyty domowe w godz. 8.00-10.00)
czwartek 8.00 - 14.00 (wizyty domowe w godz. 14.00-15.35)
piątek 8.00 - 12.00 (wizyty domowe w godz. 12.00-13.10)
PORADNIA STOMATOLOGICZNA - GABINET NR 16
Lek. Stomatolog Elżbieta Kłapcińska
poniedziałek, wtorek ,środa, 7.00 – 13.00 czwartek, piątek 12.00 - 18.00,
Lek. Stomatolog Jadwiga Ziembińska
poniedziałek i środa 12.00 - 18.00
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - GABINET NR 17, 18
SPECJALISTA GINEKOLOG I POŁOŻNIK -Lek.med. Jacek Ziętal
Przyjmuje:
wtorek 8.00 - 12.00,środa 14.00 - 18.00, czwartek 8.00 - 12.00,
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA - GABINET NR 17,18
OTOLARYNGOLOG Lek.med. Dorota Modelska-Kilan
Przyjmuje:
poniedziałek 8.00-12.00, wtorek 13.00- 17.00 , piątek 9.30-13.30
PORADNIA OKULISTYCZNA - GABINET NR 35
SPECJALISTA OKULISTA Lek.Med. Barbara Mazgaj-Łyko
Przyjmuje:
wtorek i czwartek 14.00 - 18.00, Piątek 10.00-14.00
PORADNIA CHIRURGICZNA - GABINET NR 17,18
lek.med.chirurg spec. Jacek Gronka
Przyjmuje :
poniedziałek 13.00-18.00, środa 8.00-12.00, czwartek 12.00-18.00 ,
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFI I- GABINET NR 35
spec. ginek. lek.med Jacek Ziętal, spec.chorób wewn. lek.med. Aleksandra
Mura, specjalista chorób dzieci lek.med.Anna Ziętal
Wykonują badania:
poniedziałek 9.00 - 10.00 ( m.in. usg tarczycy, usg ciąży,prostaty, j.brzuszna)
wtorek 8.00-9.00 ( usg transwaginalne)
środa 8.00 - 11.00 (ukg, bad.dopplerowskie układu tętniczego)
czwartek 8.00-9.00( usg u dzieci)
piątek 8.00-10.00(m.in. usg j.brzusznej )
POKÓJ ZABIEGOWY, PRACOWNIA EKG - GABINET NR 3
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 18.00
LABORATORIUM - GABINET NR 22
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 14.00
FIZYKOTERAPIA - GABINET NR 31, 32, 33, 34
Czynne codziennie w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00
SZCZEPIENIA u dzieci wykonywane są po wcześniejszym zbadaniu przez
lekarza
Poniedziałek 16.00-17.00 Wtorek:11.00-12.00 Środa:14.00-16.00
ZASADY ZAPISU NA PORADY I WIZYTY W SPZOZ
W SŁAWKOWIE
1.Na porady u lekarza i wizyty domowe pacjenci mogą zapisywać
się osobiście , przez osoby trzecie oraz telefonicznie pod numerem
2931056.
Terminy wizyt domowych uzgadniane są z lekarzem.
2.W SPZOZ w Sławkowie ustala się terminy wizyt w przypadku:
- wizyt o charakterze kontrolnym
- wizyt w poradni dziecięcej( np.szczepienia, bilanse)
-wizyt w poradni stomatologicznej (nie dotyczy pacjentów z
bólem),
-zabiegów w pracowni rehabilitacji
3.Zapisy na listę oczekujących na świadczenia stomatologiczne
dokonywane są przez asystentkę w godzinach pracy poradni.
4. Zapisy na listę oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne
dokonywane są przez pracowników rehabilitacji od poniedziałku
do piątku w godzinach od 12-13 oraz 17-18. Pacjenci są
zobowiązani do potwierdzenia zaplanowanego wcześniej terminu
realizacji zabiegów. Niepotwierdzenie terminu wiąże się z
wykreśleniem z kolejki.
5.Pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia przyjmowani
są niezwłocznie.
6.Końcowa rejestracja pacjenta dokonuje się w dniu wizyty po
sprawdzeniu dokumentów ubezpieczeniowych – uprawniających
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
7. Wszyscy pacjenci mogą uzyskać szczegółową informację na
temat przyjęć w rejestracji SPZOZ.
Download