rehabilitacja w udarze mózgu - Instytut Psychiatrii i Neurologii

advertisement
Sekcja Chorób Naczyniowych i Sekcja Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Komisja Chorób Naczyniowych Komitetu Nauk
Neurologicznych
Polskiej Akademii Nauk
oraz
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
Zapraszają na konferencję naukową:
REHABILITACJA W UDARZE MÓZGU
15 –lecie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej IPiN
20 listopada 2015 roku, godz. 10:00
Sala Konferencyjna
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
20 listopada 2015 roku, godz. 10:00
Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
6
PROGRAM
 Przewodniczący sesji: A. Czernuszenko, J. Zaborski
12.15-12.40 Prof. J. Seniów (II Klinika Neurologii, IPiN,
 Przewodniczące sesji: A. Członkowska, I. Kurkowska-
Warszawa)
Jastrzębska
Zaburzenia systemu wykonawczego – wyzwanie
10.00-10.30 Prof. A. Członkowska (II Klinika Neurologii,
dla terapii
IPiN, Warszawa) - Wprowadzenie. Historia
12.40-13.00 Dr hab. med. M. Krawczyk (II Klinka Neurologii,
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki
IPiN, Warszawa)
Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Fizjoterapia chorych z uszkodzeniem
10.30-10.50 Prof. D. Mirowska-Guzel (Katedra i Zakład
Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Podstawy molekularne rehabilitacji
10.50-11.10 Dr hab. med. I. Sarzyńska-Długosz (II Klinika
Neurologii, IPiN, Warszawa)
Wczesna rehabilitacja w neurologii
11.10-11.30 Dr med. M. Leśniak (II Klinika Neurologii, IPiN,
ośrodkowego układu nerwowego
13.00-13.20 Dr med. K. Polanowska (II Klinika Neurologii,
IPiN, Warszawa)
Następstwa i postępowanie terapeutyczne
u chorych z encefalopatią niedotlenieniowoniedokrwienną
13.20-13.30 Dr hab. I. Kurkowska-Jastrzębska (II Klinika
Neurologii, IPiN, Warszawa)
Warszawa)
Przyszłość Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
Metodologia badań efektywności rehabilitacji
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii
i Neurologii
11.30-11.45 Dyskusja
13.30-13.45 Dyskusja
11.45-12.15 Przerwa kawowa
13.45-14.30 Poczęstunek
3
4
 Przewodniczący sesji: Lidia Darda-Ledzion, W. Wicha
14.30-14.50 Dr med. A. Czernuszenko (Medi-System,
Warszawa, CKR Konstancin)
Diagnostyka endoskopowa zaburzeń połykania
oraz wskazania do leczenia żywieniowego
14.50-15.10 Prof. J. Opara, Dr n.k.f. K. Mehlich (GCR „Repty”,
Tarnowskie Góry)
Terapia z wykorzystaniem lustra
15.10-15.30 Mgr A. Morisson, Mgr E. Piotrowska, Dr med.
Lidia Darda-Ledzion (ORN, CKR, Konstancin)
Choroba zakrzepowo-zatorowa u pacjentów
leczonych w oddziałach rehabilitacyjnych, ryzyko
wystąpienia i możliwości zapobiegania
15.30-15.45 Dr med. B. Kłysz, Dr hab. I. Sarzyńska-Długosz
(II Klinika Neurologii, IPiN, Warszawa)
Efekty zastosowania toksyny botulinowej
w rutynowej terapii poudarowej spastyczności
kończyny górnej – prezentacja video
15.45-16.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
5
Download