Ak - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
Poszukiwanie pracy poprzez sieć
Europejskich Służb Zatrudnienia EURES
Monika Dapczyńska
Doradca EURES
Targi Pracy Gdynia, 14.10.2010r.
EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
EURES:
•
działają na terenie państw należących
do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - kraje UE, Norwegia,
Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria,
•
działają w ramach urzędów pracy,
•
świadczą bezpłatne usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy
dla pracodawców, bezrobotnych oraz
osób poszukujących pracy,
•
udzielają informacji na temat
warunków życia i pracy w krajach
UE/EOG
Usługi EURES
INFORMOWANIE
 o warunkach życia i pracy w krajach EOG
 o sytuacji na europejskich rynkach pracy z uwzględnieniem
występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
DORADZTWO i POMOC
 poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
 pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych,
INICJOWANIE DZIAŁAŃ
na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności
w dziedzinie zatrudnienia,
REALIZACJA I ZARZĄDZANIE
międzynarodowymi projektami rekrutacyjnymi
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
www.wup.gdansk.pl
POLSKI PORTAL INTERNETOWY
www.eures.praca.gov.pl
MIĘDZYNARODOWY PORTAL
INTERNETOWY
www.eures.europa.eu
Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
www.wup.gdansk.pl
Oferta pracy
EURES
Krajowa strona internetowa EURES
www.eures.praca.gov.pl
• Oddzielne informacje skierowane dla Pracodawców i
Poszukujących Pracy
• Linki do stron internetowych WUP, zawierających oferty pracy EURES
• Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG
• Informacje nt. okresów przejściowych
• Linki do portali mobilności
• Archiwum zrealizowanych działań EURES
• Bieżące informacje nt. realizowanych w całej Polsce projektów
EURES na stronie głównej
• Informacje w 3 wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej,
francuskiej
• Ciekawe historie osób które skorzystały z usług EURES
Warunki życia i pracy w krajach UE/EOG
Po zalogowaniu na międzynarodowym
portalu EURES
poszukujący pracy mają możliwość:
• Stworzyć CV w różnych językach i w różnych
formatach (doc, pdf, EuropassCV)
• Stworzyć i zachować na przyszłość różnorodne
profile wyszukiwania
• Otrzymywać na adres mailowy oferty pracy
znajdujące się na portalu EURES według
wcześniej dobranego klucza
• Odpowiadać na zapytania pracodawców
EUROPASS – CV w formacie europejskim
http://europass.cedefop.europa.eu/
Pracodawcy - najczęstsze wymagania
1.Znajomość języka obcego w stopniu:
 komunikatywnym / bardzo dobrym
 brak znajomości języka-w rzadkich wypadkach
2.Doświadczenie na zajmowanym stanowisku:
 minimum rok
 najczęściej 2-4 lat
3.Odpowiednie wykształcenie w zależności od rodzaju oferty pracy
4.Odpowiednie kwalifikacje, licencje, certyfikaty takie jak np:
 prawo jazdy kat. B, C, E
 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
 uprawnienia (dla spawacza) EN 287-135t16W02 ssnb
5. Cechy charakteru:
 Samodzielność
 Odpowiedzialność
 zdolności organizacyjne
 uczciwość
6. Inne:
 referencje
Oferty pracy oferowane w roku 2009 w ramach EURES
w zależności od kraju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP w Gdańsku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP w Gdańsku
Stopa bezrobocia w krajach Europy w sierpniu br.
Źródło: Eurostat
Zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą
Przed wyjazdem należy:
1) Zebrać wszelkie możliwe informacje, aby ewentualny wyjazd był bezpieczny i
nie naraził na nieprzewidziane kłopoty. Przeprowadzka do innego kraju wiąże
się z ze zmianami we wszystkich dotychczasowych obszarach życia stąd też
decydując się na wyjazd za granicę, bardzo ważne jest uzyskanie pełnej
informacji o warunkach życia i pracy w danym kraju. Niewielki wysiłek włożony
w zaplanowanie wyjazdu pomoże zaoszczędzić czas, energię i uniknąć
niepotrzebnych frustracji po przyjeździe.
2) Upewnić się że posiadamy:
• Ważny dokument tożsamości (paszport albo dowód osobisty)
• Inne potrzebne dokumenty takie jak: akt urodzenia, dokumenty dotyczące
obecnego lub poprzednich związków małżeńskich, w tym orzeczenia rozwodowe
• Zezwolenie na pobyt (o ile jest ono wymagane)
• Wszelkie umowy lub korespondencję z pracodawcą. Warto upewnić się, że
warunki umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje są zrozumiałe.
Zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą
• Zakwaterowanie w miejscu, do którego planowana jest przeprowadzka.
Informacje o tym, jak znaleźć mieszkanie za granicą można znaleźć w zakładce
"Poznaj warunki życia i pracy„ na stronie www.eures.praca.gov.pl
•Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne
(opcjonalnie).
• Wystarczające środki finansowe zapewniające utrzymanie do chwili
otrzymania pierwszej wypłaty lub na wykupienie biletu powrotnego, w sytuacji
gdyby zaistniała konieczność wcześniejszej powrotu do Polski.
Udając się do pracy za granicą warto wcześniej zapoznać się z
cenami podstawowych usług i produktów (artykułów
spożywczych, wynajmu mieszkania, transportu).
Informacje te są niezbędne dla oszacowania sumy pieniędzy,
która należy wziąć ze sobą.
Zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą
Wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest bardzo ryzykowny i
dlatego warto odpowiednio wcześniej, przed planowanym wyjazdem z
Polski, zacząć poszukiwania pracy. Więcej informacji o sposobach
poszukiwania pracy za granicą w zakładce "Szukasz pracy” na stronie
www.eures.praca.gov.pl
Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na wyjazd za granicę i szukanie
pracy na miejscu, szczególnie ważne jest uzyskanie informacji jeszcze
w Polsce nt. sytuacji na rynku pracy w danym państwie oraz
możliwościach zatrudnienia. W takiej sytuacji warto również zabrać ze
sobą świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy oraz referencje,
które będzie można przedstawić potencjalnym pracodawcom za
granicą. Dodatkowo sugeruje się tłumaczenie referencji na język
obcy.
Dziękuję
za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
Tel. 58 326 18 17
Download