ANALIZATOR KAMPANII ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA

advertisement
NASK
Źródło:
http://www.nask.pl/pl/form/r3925108360411,Analizator-kampanii-zlosliwego-oprogramowania-wspierajacy-systemy-be
zpieczenstwa.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 16:44
ANALIZATOR KAMPANII
ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA
WSPIERAJĄCY SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA SIECI
KOMPUTEROWYCH
Kruczkowski, M
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne;
tom 8-9;
numer ;
strony 820-826;
2016;
SIGMA-NOT
Analiza i identyfikacja kampanii złośliwego oprogramowania jest aktualnie ważnym
zagadnieniem, ponieważ dotyczy realnej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w
dynamicznie rozwijającej się sieci Internet. Zrealizowany analizator próbek złośliwego
oprogramowania wykorzystujący metody uczenia maszynowego i eksploracji danych
w pełni odpowiada na zapotrzebowania współczesnych sieci. Zaproponowane
rozwiązanie zakłada wykorzystanie analiz heterogenicznych danych pochodzących z
różnych warstw sieci w celu zidentyfikowania zmasowanych ataków sieciowych.
Słowa kluczowe: eksploracja danych, kampania złośliwego oprogramowania,
uczenie maszynowe, złośliwe oprogramowanie
www
Powrót
Download