20161114zal-nr-3

advertisement
Zał nr 3
Szkolny programu działań w zakresie działań w zakresie Roku Wolontariatu
Zadania
Zbiórki żywności.
„Pomóż ty” – sprzedaż kalendarzy na rzecz niewidomych.
Akcja „Pola nadziei” – pomoc dla hospicjum.
Współpraca z Domem Dziecka w Siedlcach.
SKC przedszkolakom (organizowanie zajęć typu plastyczne, ruchowe).
Zbiórka Darów Dla Dzieci Z Białorusi – Współpraca Ze Wspólnota Polską.
Przygotowanie Jasełek szkolnych.
Paczki świąteczne – przygotowanie darów dla potrzebujących dzieci.
Zbiórka artykułów spożywczych dla rodzin potrzebujących.
Kolędnicy dla dzieci z misji –wiejskie kolędowanie (dla Afryki).
Dzień dobrych uczynków.
Konkurs plastyczny „Okaz swoje serce”.
Wycieczka do hospicjum w Warszawie – warsztaty.
Spotkania formacyjne SKC, dzień modlitwy za potrzebujących.
„Góra grosza”.
Zbiórka nakrętek dal Zuzi – „Zdążyć z pomocą”.
Pisanie i wysyłanie kartek dla dzieci chorych na nowotwór.
„Jestem wolontariuszem – pomagam innym” – apel.
Wolontariat na godzinach wychowawczych.
Termin
IX, XII, IV
IX - XI
X
Wg potrzeb
Wg potrzeb
XII
XII
XII
I
I
III
IV
V
5 razy w roku
XII
Cały rok
XII
VI
Cały rok
Odpowiedzialny
U. Sadło
SU
U. Sadło/M. Franczak
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło/M. Kopryjaniuk
U. Sadło/G. Karczewska
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło
U. Sadło
SU
G. Karczewska
U. Sadło
U. Sadło
Nauczyciele wychowawcy
Download