Godne umieranie. Towarzyszenie umierającym.

advertisement
Rodzaje pomocy w hospicjum.
lek. Izabela Bętkowska
mgr Elżbieta Wesołek, psycholog
Medycyna paliatywna

Gałąź medycyny zajmująca się leczeniem
chorych z aktywną, szybko postępującą,
prowadzącą do śmierci chorobą

Forma leczenia nastawiona na łagodzenie
dolegliwości i uzyskanie możliwie jak
najlepszego komfortu mimo choroby

Jest to opieka zespołowa – tzn. prowadzona
przez współpracujący z chorym i opiekującymi
się nim bliskimi zespół: pielęgniarek, lekarzy,
rehabilitantów, psychologów, pracowników
socjalnych, wolontariuszy i innych osób
Po pomoc dla nieuleczalnie chorej osoby
powinniśmy się zgłaszać
do ośrodków opieki paliatywnej:
1.
2.
3.
4.
Zespoły domowej opieki paliatywnej (hospicjum
domowe)- chory przebywa w domu, mając
kontakt z zespołem 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę
Oddziały dzienne –chory przyjeżdża na zajęcia
na kilka godzin
Poradnie medycyny paliatywnej – gdzie chory
może uzyskać poradę, konsultację
Oddziały całodobowe (w hospicjum, w szpitalu)
HOSPICJUM - ŻYCIE
Nie zapominajmy o tym
że my też umrzemy, że umieranie wpisane jest w życie.
Nasi podopieczni nas tylko wyprzedzają.
Kogo obejmuje opieką hospicjum:

Cierpiący na choroby nowotworowe - przy
wyczerpanych możliwościach całkowitego
wyleczenia choroby

Chorzy umierający z powodu przewlekłej
niewydolności (serca, płuc, nerek, wątroby,
miażdżycy)

Osoby umierające w związku z postępującą
niesprawnością (po udarze mózgu, z otępienie,
choroby niszczące układ nerwowy, starczy wiek)
Cele opieki hospicyjnej



Poprawa jakości życia chorych poprzez łagodzenie
cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego i
społecznego
Aktywizacja do możliwie pełnego życia, pomimo postępu
choroby
Uczynienie godnym ostatniego okresu życia
Dlatego u chorych w opiece paliatywnej nie stosuje
się takich zabiegów, które są bardzo uciążliwe
i mogłyby wydłużyć proces umierania.
Ponadto:
 Wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku
towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia
 Pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby
duchowość
osobowość
spotkanie
radość
nadzieja
zaufanie
CZAS JEST DAREM
Towarzyszenie umierającym
oraz ich bliskim









Empatia
Edukacja rodziny w zakresie opieki
Wyjaśnianie objawów
Przygotowanie leków doraźnych, wypożyczenie i
zakupienie potrzebnego sprzętu medycznego
Przygotowywanie chorego i rodziny na moment odejścia
Świadomość własnych przeżyć
Panowanie nad trudnymi sytuacjami
Pomoc w uporaniu się z silnymi emocjami i przeżyciami
Opieka nad przeżywającymi żałobę
W bólu?

Mimo ogromnego rozwoju medycyny wielu
ludzi wciąż uważa, że śmierć musi łączyć
się z bólem i cierpieniem.
jednak

Obecnie dysponujemy wieloma środkami
leczniczymi, pozwalającymi opanować
dokuczliwe objawy chorób
Potrafimy skutecznie uśmierzać cierpienie koniecznie w razie potrzeby szukajmy
profesjonalnej opieki paliatywnej
„Przy pewnej umierającej chorej czuwały opiekujące się nią
dwie kobiety. Pacjentka krzyczała z bólu, a one - zamiast
zadbać o podanie jej leków przeciwbólowych powtarzały jej
tylko, aby się modliła
 Chora nie miała nawet siły się modlić. Wymagała w tym
czasie pilnego profesjonalnego leczenia przeciwbólowego, co
pozwoliłoby jej również duchowo pożegnać się ze światem.
Kobiety te po prostu nie wiedziały, że mogą pomóc jej
jeszcze w inny sposób. NIKT NIE ZGŁOSIŁ CHOREJ DO
HOSPICJUM
 Ta historia jest przykładem tego, jak mocno tkwi w nas
przekonanie, że „to musi boleć".


NIE WIESZ CO ZROBIĆ – SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ!
Zasady medycyny paliatywnej
oraz niezbędne umiejętności
pracujących w hospicjum
Ograniczenie uciążliwych procedur
diagnostycznych do niezbędnego minimum
 Umiejętne komunikowanie się
 Podejmowanie trudnych decyzji wspólnie
z chorym (świadoma zgoda)
 Leczenie objawowe, psychosocjalna opieka nad
pacjentem i jego rodziną

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej
na temat poruszanych wyżej treści –
można kontaktować się z autorami
w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.freedigitalphotos.net
Download