Zagadnienia do konkursu wiedzy o teatrze Dzieje teatru : greckiego

advertisement
Zagadnienia do konkursu wiedzy o teatrze
Dzieje teatru :
greckiego,
rzymskiego,
średniowiecznego,
elżbietańskiego,
oświecenia,
romantycznego,
dwudziestolecia wojennego
Przykładowe pytania i odpowiedzi do testu:
teatr grecki:
1. Jakie gatunki obejmuje teatr? Odp. Dramat, komedia i tragedia, balet, pantomima, opera,
rewia
2. Jaki teatr jest praojcem wszystkich teatrów w Europie? Odp. Grecki
3. Z jakich elementów zbudowany jest teatr grecki? Odp. Theatron, orchestra, proskenion,
skene, parados
4. Jakie cechy ma teatr grecki? Odp. Dramat zabarwia religia, występuje chór, zazwyczaj
wystawiany o wschodzie słońca
5. Komu były poświęcone święta w teatrze greckim? Odp. Dionizosowi
6. Jak nazwywa się podstawowy strój-szata w tetrze greckim? Odp. Chiton
teatr rzymskiego :
1. Podaj cechy teatru rzymskiego. Odp.bardziej ozdobny niż grecki, budowany specjalnie
budynek a nie kuto go w skale, brak odniesień religijnych, głównym celem była rozrywka
2. Z czego był zbudowany teatr rzymski? Odp. widownia(cavea), scena(pulpitum), budynek
sceniczny(skene)
3. Jakie są odmiany sztuk teatralnych w teatrze rzymskim?odp. Mim, pantomima, fabula
atellana, fabula palliata, fabula togata, fabula conthurnata, fabula praetexta
4. Kto był aktorem w tatrze rzymskim?odp. Tylko mężczyźni
5. Co było podstawą stroju w tatrze rzymskim?odp. Maski- przedstawiające płeć, wiek, zawód
klasę i charakter(uczucia )postaci oraz onkos- specjalne uczesanie aktora
teatr średniowieczny:
1. Jaką formę miał teatr w średniowieczu? Odp. Były to widowiska religijne tzw. misteria
i mirakle
2. Co to był w średniowieczu mansjon? Odp. Budka imitujaca jakiś obiekt, w którym
rozgrywa się akcja dramatu
3. Gdzie teatr średniowieczny był głównie odgrywany? Odp.W kościele
4. Co było główną cechą przedstawień średniowiecznych? Odp. tortury krzyki, jęki i groza
5. Gdzie współcześnie w Polsce i na świecie odbywają się przedstawienia teatralne na wzór
średniowieczny? Odp. Wszystkie drogi krzyżowe inscenizowane w okresie św. Wielkiej
Nocy, w Niemczech na Bawarii i w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Górze zamkowej
w Kurzętniku
teatr elżbietański
1. Jaka jest umowna data powstania teatru elżbietańskiego? Odp. 1576
2. Kto i kiedy wybudował oraz gdzie po raz pierwszy budynek przeznaczony na teatr? Odp.
James Burbage, w 1576, w Londynie
3. Jacy bohaterowie pojawili się w teatrze elżbietańskim? Odp. Postacie fantastyczne-duchy,
wiedźmy i zjawy
4. Co było głównym tematem sztuk elżbietańskich? Odp. Władza, moralność i tragiczna
miłość
5. Na jakie części dzieliła się sztuka w tym teatrze? Odp. Na sceny i akty
6. Jaki wybitny dramaturg tamtej epoki kojarzony jest z tetarem elżbietańskim? Odp. William
Szekspir
teatr oświecenia
1. Jaką główną funkcje miał teatr oświecenia? Odp. Wychowawczą,dydaktyczną
2. W którym roku postał w Warszawie pierwszy teatr publiczny i z czyjej inicjatywy? Odp.
1765, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
3. Jaką formę miały przedstawienia teatralne? Odp. Misteria, przedstawienia publiczne
4. Główna cecha teatru oświecenia to... Odp. Jednoznaczny bohater (albo zły albo dobry),
komedie realistyczne bez postaci fantastycznych
5. Kto tworzył w dobie oświecenia? Odp. np.Mollier
teatr romantyczny
1. Dla kogo był przeznaczony teatr romantyczny? Odp. Dla bogatego mieszczaństwa
2. Jakie postacie charakteryzują ten teatr? Odp. Nadprzyrodzaone
3. W jakiej scenerii odgrywała się akcja sztuki? Odp. Przyroda, noc, wiatry, ruiny zamków,
egzotyka- tajemniczość
4. Jak nazywa się bohaterów z tego okresu? Odp. Bajroniczny (nieprzecietna indywidualność,
przeżywająca nieszczęśliwą miłość, prowadzącą do tragicznych skutków), werterowski
(bohater zrezygnowany, z myślami samobójczymi, nie umiejący odnaleźć sensu życia ,
uciekający do marzeń i wspomnień), rosyjski ( zniechęcony do życia, nie umiejący odnaleźć
sensu życia)
5. Co po raz pierwszy pojawia się w tym teatrze? Odp. Sceny zbiorowe, niejednorodna
tematyka, kompozycja otwarta)
teatr dwudziestolecia międzywojennego
1. Jakie 3 koncepcje są charakterystyczne dla tego teatru? Odp.
A/KONSTANTY STANISŁAWSKI-matoda przezywania, emocje
b/EDWARD CRAIG- aktor gra jak manekin
c/WITKACY – teoria czystej formy tzn. dzieło nie może naśladować rzeczywistości,
najważniejsza jest jego szokująca, nietypowa forma, treść trzeba odczuć
2. co charakterystycznego jest w dramatach Witkacego? Odp. Deformacja, parodia i groteska,
brak chronologii, odrzucenie sensu
teatr współczesny
1. Kiedy powstał teatr wsółczesny ? Odp. w pierwszej połowie XX wieku jako Awangarda
teatralna, po której nastapił socrealizm i dalej komunizm
2. Jakie cechy ma teatr współczesny? Odp.
-W formie widowiska,
-odwołania do karnawalizacji,
-przenikanie się słowa, śpiewu, tańca i pantomimy
-multimedialność
-zniesienie granic między sceną a widownią (może aktor być wśród widzów)
-występują kobiety i mężczyźni
-nieograniczona liczba osób w sztuce
-mieszanie scen od satyry do humoru i horroru
-ludzie przebrani są za postacie, które grają
-akrobacje, nagość, spadająca z sufitu scenografia, bajeczne kostiumy
- pojawienie się antybohatera
-brak chronologii w akcji
3. Jakie są nurty (rodzaje) teatru współczesnego? Odp.
- od 1950-60 teatr absurdu
- ok 1960 roku teatr alternatywny
- teatr polityczny
- współczesnych brutalistów
- teatr telewizji
- teatr lalek
4. Wymień sztuki teatru współczesnego
- Witold Gombrowicz „Ślub”, „Operetka”
-Tadeusz Różewicz „Kartoteka”
- Sławomir Mrożek „Tango”
test wiedzy o aktorze
KRYSTYNA JANDA http://www.krystynajanda.pl/
JANUSZ GAJOS
http://culture.pl/pl/tworca/janusz-gajos
PIOTR ADAMCZYK http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1115359
MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA http://www.malgorzatakozuchowska.pl/
Download