Odp nr 1 - SP ZOZ Brzesko

advertisement
DZP-271-2-U/16
Odp.nr 1
Brzesko dnia 22.06.2016.r.
Oferenci wszyscy
biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych produktów leczniczych
BZP nr 91391 -2016 z dnia 17.06.2016
W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców informuję:
1 . Dotyczy – Zadanie 21.
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga aby produkt zaoferowany w Zadaniu 21
posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu:
- rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile oraz gronkowcowego
zapalenia jelit – możliwość podania w formie doustnej.
- zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.
Odp.Tak- możliwość podania w formie doustnej
2.Czy zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki
hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania
zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z
krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą.
Odp.Zamawiajacy dopuszcza
3.Czy zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 saszetek (saszetka zwiera 1 opatrunek 10cm x 10cm) w
kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.Zamawiajacy dopuszcza
4.Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7, w pozycji nr 61 możliwość zakupu preparatu Multilac®? Jeżeli
tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z
uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę. W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze
cechy:
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza
Multilac® jestsynbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – oligofruktozę:
Lactobacillus helveticus
Lactoccocus lactis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus termophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Jest stosowany1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej.
Posiada unikalną technologię ochronybakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie
pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych
barwników.
1
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
5.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 3 poz. 1 i 2 (Meropenem fiol. 0,5g i 1g) wymaga, aby meropenem posiadał
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z
którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki
związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w
przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe
i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odp.Zamawiajacy nie wymaga.
6.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 3 poz. 1 i 2 (Meropenem fiol. 0,5g i 1g) wymaga, aby trwałość roztworu
preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odp.TAK
7.Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 16 w pozycji 1 dopusci płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany,
zawierający jony Na, K, Mg, Cl oraz Ca izojonowy bez mleczanów ,buforowany octanami i jabłczanami w
bezpiecznym opakowaniu z dwoma portami o pojemnosci 500 ml o nazwie Sterofundin ISO?.
Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.
2
Download