Dolina Dolnej Narwi

advertisement
Dolina Dolnej Narwi
Hubert Syperek 6a
Jakub Susoł 5a
Jakub Sulkowski 6a
Natura 2000:
Europejska sieć
ekologiczna to sieć
obszarów chronionych
na terenie UE
utworzonych w celu
ochrony cennego
bogactwa
przyrodniczego Ziemi,
zbiorów narodowości
biologicznej i
zrównoważaniem
wykorzystywania jej
elementów i
gospodarowania
(program wdrażany
jest przez UE od roku
1992)
Informacje ogólne
Obszar specjalnej ochrony
ptaków tzw. OSO derektywa ptasia. Ostoja
obejmuje 140km odcinek
rzeki od Przełomowej
Doliny Narwi do Półtuska.
SOO - dyrektywa
środowiskowa ochrona
środowiska.
Zwierzęta Dolnej Narwi
Dolina Dolnej Narwi – 35 gatunków
ptaków wymienionych w dyrektywie
ptasiej-13 z nich jest zamieszczonych
na liście ptaków w Polskiej Czerwonej
Księdze.

Obejmuje zbiorowiska roślin wodnych
związane ze starorzeczami, szuwarami,
torfowiskami i łąkami.
Rośliny
Sasanka otwarta

Występuje wokół bieguna w Ameryce Północnej ,
Azji i Europie. W Polsce występuje w stanie dzikim
jest rzadka jej ilość zmniejsza się w ostatnich
czasach. Kwitnie od marca do kwietnia , czasami
kwitnie przedłuża się do czerwca. Objęta ścisłą
ochroną gatunkową , zagrożona (polska czerwona
lista roślin , konwencję Genewska Dyrektywa
Siedliskowa).
Rzepik Szczenciniasty

Gatunek rośliny z rodziny różowatych. Zasięg
występowania obejmuje wschodnią , południową –
wschodnią i północną część kontynentu
azjatyckiego. W Polsce spotykany w północno –
wschodniej części. Siedlisko: dość suche, lub
średnio wilgotne podłoże humusowe, kamienisto
gliniaste lub piaszczysto – gliniaste, zwykle odczynie
obojętnym lub lekko kwaśnym. Kwitnie od czerwca
do lipca, czasami do września. Objęta jest od
2004r. W Polsce ścisłą ochroną .
Knieć błotna (kaczeniec)

Kwitnie od marca do maja lub czerwca. W Polsce
pospolita na bagnistych łąkach , brzegach strumieni
, lasach łęgowych. Knieć wabi owady nektarem ,
specjalnymi plamami i rysunkami które mogą być
zauważone tylko przez oczy owadów , reagujące na
światło ultrafioletowe.
Leniec bezpodkwiatkowy

Bylina półpasożyt czerpiąca wodę i
sole mineralne. Ściśle chroniona.
Bylina wysokość 10 – 30 cm . Liście
siedzące , szerokość 2 - 3,5 mm. Z
trzema niewyraźnymi nerwami.
Osoka Aloesowa

Pospolita, występuje często na nizinie. Występuje
głównie w eutroficznych wodach stojących –
jeziorach , starorzeczach , przy czym preferuje ,
zbiorniki silne zarastające i wypełniające
wypełnione. Bywa stosowana do karmienia zwierząt
hodowlanych i na nawóz.
Dziękuje za uwagę!!!!
Źródła:
-ine.eko.org.pl
-tobrze.blox.pl
-www.4lomza.pl
-wikipedia.pl
Informacje








Obrazy : Google Grafika
www.edutuba.pl
www.atlas–roślin.pl
www.zielonewrota.pl
arwrd.flog.pl
www.fotoprzyroda.pl
wikipedia.pl
Slajdy 1,2,3,4 foto: R. Łuczak; skany: J. Sulkowski
Download