PROGRAM KONFERENCJI

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem
embriopatologii i okresu okołolęgowego
1 – 2 lipca 2010 r. Hotel Diament we Wrocławiu, ul. Muchoborska 10
Czwartek, 01.07.2010 r.
SESJA I
900 – 1100
Jerzy Niedziółka, Henryk Malec
Krakowska Szkoła Higieny Inkubacji Ptaków jako kontynuatorka myśli naukowej
prof. W.B. Borzemskiej
Iwona Pijarska
Wybrane parametry inkubacji a jakość piskląt kurzych
Ewelina Mróz
Aktualne problemy w reprodukcji indyków
1055-1125 Przerwa kawowa
SESJA II
1125 - 1315
Fabio De Saouza
Chick program system nadzoru i kontroli jakości szczepień indukcyjnych w
wylęgarni.
Piotr Szeleszczuk
Szczepienia kur metodą in ovo: aktualny stan badań
Klaudia Chrząstek, Alina Wieliczko
Transfer przeciwciał matczynych u ptaków
1315-1445 Przerwa obiadowa
SESJA III
1445 – 1635
Marleen Boerjan
Nowe osiągnięcia w zakresie warunków temperatury i wentylacji procesu inkubacji
Marek Pospiech
Technologia inkubacji w przemy produkcji drobiu
Andrzej Koncicki, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel
Zastosowanie metizoprinolu metodą in ovo w modulowaniu odporności u ptaków
1635-1700 Przerwa kawowa
SESJA IV
1700 - 1830
Jacek Małecki Topicht
Bioasekuracja na fermie drobiu
Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta, Anna Seroka
Występowanie zakażeń astrowirusami w stadach indyków w Polsce
Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel., Andrzej Koncicki
Wpływ metizoprinolu stosowanego in ovo na wybrane elementy układu
odpornościowego u 1-dniowych piskląt indyczych
Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Choroba Mareka – nowe przypadki u szczepionych ptaków
Grzegorz Woźniakowski, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Wojciech Kozdruń
Nowe metody szybkiego wykrywania zjadliwych szczepów wirusa choroby Mareka
1930 - 2400 Uroczysta Kolacja
Piątek, 02.07.2010 r.
SESJA V
900 – 1115
Agnieszka Marek, Anna Dudzic, Dagmara Stępień-Pyśniak, Ewelina Pyzik
Mikroflora bakteryjna izolowana z zapłodnionych jaj kurzych, zamarłych zarodków i
od nowo wyklutych piskląt oraz jej znaczenie w patologii drobiu
Maciej Kuczkowski,Marta Kuziemska, Maciej Ugorski, Alina Wieliczko
Zakażenia Salmonella Enteritidis i Salmonella Gallinarum u piskląt
Grzegorz Tomczyk, Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta, Olimpia
Kursa, Anna Sawicka
Wpływ próbobrania na wykrywalność Mycoplasma gallisepticum u ptaków
zakażonych
Gajęcki Maciej, Gajęcka Magdalen
Aktywność zearalenonu w tkankach ptaków
Jowita Samanta Niczyporuk, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Grzegorz
Woźniakowski
Zastosowanie PCR do wykrywania adenowirusów ptasich.
Artur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk, Monika Łukasiewicz, Karol Pawłowski
Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny stopnia rozprzestrzenienia
chorób wirusowych w stadach drobiu ozdobnego
1115 – 1145 Przerwa kawowa
SESJA VI
1145 - 1400
Elżbieta Samorek – Salamonowicz
Zagrożenie nowymi zoonozami – Wirus Zachodniego Nilu
Zenon Minta, Krzysztof Śmietanka, Monika Olszewska, Michał Jóźwiak,
Krzysztof Wyrostek, Michał Reichert
Wrażliwość gęsi domowej i gęsi kanadyjskiej na zakażenie wirusem H5N1 HPAI
Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta, Anna Pikuła, Włodzimierz Meissner
Charakterystyka genetycznie pokrewnych słabo patogennych wirusów grypy ptaków
H7N7 u kaczek krzyżówek w Polsce
Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta, Michał Jóźwiak, Krzysztof Wyrostek,
Monika Olszewska
Wpływ podłoża transportowego i warunków przechowywania na wykrywalność
wirusa grypy ptaków
Tomasz Stenzel, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki
Hepatotoksyczność metizoprinolu zastosowanego jako immunomodulator u gołębi
pocztowych
Anna Woźniak, Alina Wieliczko
Problemy okresu okołolęgowego u ptaków ozdobnych – wybrane zagadnienia
Tomasz Piasecki
Poliomawiroza u młodych papug
1400 – 1500 Obiad
1500 – 1700 SESJA SATELITARNA
Monitoring serologiczny - aktualne wyzwania
Download