szczegóły w załączeniu

advertisement
W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych” nr KSI
PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach zaprasza do składania ofert na pobyt (noclegi i całodniowe wyżywienie) dla grupy
60 osób w dniach 13-14 marca br. w związku z planowanym szkoleniem dla pracowników tut.
Izby.
Proszę o podanie:
 ceny wynajęcia sali szkoleniowej (układ szkolny lub w podkowę) za całość szkolenia,
 ceny noclegu dla jednej osoby,
 ceny całodziennego wyżywienia na osobę w formie bufetu szwedzkiego z podziałem na
poszczególne posiłki (tylko w tabeli) – szczegóły w załączeniu,
 ewentualne dodatkowe koszty np. opłata klimatyczna, opłata za parking.
Proszę o podanie cen brutto - tut. Izba nie jest płatnikiem podatku VAT.
Szczegóły szkolenia w załączeniu.
Zapłata za wszystkie ww. usługi nastąpi w formie przelewu z terminem 7 dni od daty otrzymania
faktury wystawionej w dniu zakończenia szkolenia.
Oferent musi figurować w rejestrze obiektów hotelarskich skategoryzowanych Marszałka
Województwa Śląskiego http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=53 jako co najmniej hotel***
(tylko obiekty z terenu województwa śląskiego).
Zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt celem zapoznania się ze wzorem umowy, której
akceptacja jest konieczna do rozpatrzenia oferty.
Złożone oferty nie stanowią żadnego zobowiązania dla tut. Izby - Izba zastrzega sobie prawo nie
skorzystania z przesłanych ofert.
Oferty opatrzone podpisem proszę składać do dnia 28 lutego br.:
faksem na numer (32) 604-49-37,
pocztą elektroniczną na adres: [email protected](w formacie pdf),
osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.
W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 Alina Milo, tel. (32) 604-49-49,
604-49-70.
Tabela – wyżywienie
śniadanie
[zł/os.]
13.03.2012r.
14.03.2012r.
przerwa
kawowa
[zł/os.]
obiad
[zł/os.]
kolacja
[zł/os.]
Razem:
Razem dla 60 os.:
wartość
brutto
[zł/os.]
Harmonogram szkolenia
13 marca br.
do godz. 10.00
10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-13.30
13.30-15.30
19.00
14 marca br.
8.00-9.00
9.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.30
13.30-14.30
14.30
przyjazd i zakwaterowanie
Pokoje muszą być przygotowane na ww. godzinę.
przerwa kawowa:
 ciepłe napoje: po 1 filiżance na 1 os. kawy i herbaty w termosach z dodatkami: śmietanką
lub mleczkiem, cytryną, cukrem,
 drobne ciasteczka,
zimne napoje: po 1 szklance na os. wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
wykład
obiad w formie bufetu szwedzkiego – proszę przesłać propozycje menu:
 I i II danie,
 zimne napoje: po 1 szklance na os. wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
wykład
kolacja w formie bufetu szwedzkiego – proszę przesłać propozycje menu:
 danie ciepłe,
 zimna płyta,
 ciepłe napoje: po 1 filiżance na 1 os. kawy lub herbaty z dodatkami: śmietanką lub
mleczkiem, cytryną, cukrem,
 zimne napoje: po 1 szklance na 1 os. wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
śniadanie
wykład
przerwa kawowa:
 ciepłe napoje: po 1 filiżance na 1 os. kawy i herbaty w termosach z dodatkami: śmietanką
lub mleczkiem, cytryną, cukrem,
 drobne ciasteczka,
 zimne napoje: po 1 szklance na os. wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
wykład
obiad w formie bufetu szwedzkiego – proszę przesłać propozycje menu:
 I i II danie,
 zimne napoje: po 1 szklance na os. wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
wykwaterowanie i wyjazd.
Uczestnicy szkolenia do tego czasu pozostają w pokojach.
Download