UZALEŻNIENIA OD GIER KOMPUTROWYCH

advertisement
UZALEŻNIENIA OD
GIER
KOMPUTEROWYCH
Uzależnienie
Ciągłe poszukiwanie pewnych substancji czy powtarzanie określonych
zachowań.
Uzależniony jest pochłonięty przedmiotem uzależnienia, nie może się
bez niego obejść, zaniedbuje inne sprawy od relacji uczuciowych po
kontakty w pracy, w szkole.
Osoba, która posiada zespół pewnych cech, odczuwa pewne potrzeby
stykając się z przedmiotem uzależnienia, przeżywa szczególne
doświadczenie związane z oddziaływaniem tego przedmiotu na
swoją psychikę w wyniku tego kontaktu
Uzależnienie to nie nałóg, ale proces rozpoczynający się w tej
chwili, kiedy osoba dzięki temu kontaktowi odbiera siebie w
inny sposób.
IAD – Internet Addiction Disorder

Zaburzenie przejawiające się w sposobie
korzystania z Internetu.
Osoba staje się połączona z siecią przez długie
godziny, traci poczucie czasu. Nie jest w stanie
kontrolować potrzeby łączenia się z siecią, która
staje się centrum niepokoju, frustracji
Uzależnia się osoba, która ma w sobie
następujące części składowe:
Wrażliwość jednostki
i istnienie psychopatologii
Uzależnia się osoba, która ma w sobie
następujące części składowe:
Wrażliwość jednostki
i istnienie psychopatologii
Stresor
(czynnik wywołujący stres)
Uzależnia się osoba, która ma w sobie
następujące części składowe:
Wrażliwość jednostki
i istnienie psychopatologii
Stresor
(czynnik wywołujący stres)
Internet
Kontakt z Internetem jest
powtarzany jeżeli osoba
doświadcza pozytywnych skutków.
Czuję się pusty i niepotrzebny w
realnym życiu, w świecie wirtualnym
jestem KIMŚ
Czuję się pusty i niepotrzebny w
realnym życiu, w świecie wirtualnym
jestem KIMŚ
Dobrze się czuję
jedynie, gdy jestem
podłączony do
Internetu
Czuję się pusty i niepotrzebny w
realnym życiu, w świecie wirtualnym
jestem KIMŚ
Dobrze się czuję
jedynie, gdy jestem
podłączony do
Internetu
Kiedy nie
jestem w sieci,
ludzie mnie
źle traktują
Czuję się pusty i niepotrzebny w
realnym życiu, w świecie wirtualnym
jestem KIMŚ
Internet to mój
jedyny przyjaciel.
Dobrze się czuję
jedynie, gdy jestem
podłączony do
Internetu
Kiedy nie
jestem w sieci,
ludzie mnie
źle traktują
Uzależnieni






spędzają ponad 50 godzin w Internecie;
nadmierne korzystanie z Internetu nasiliło ich problemy
rodzinne lub szkolne;
mimo to nie udaje im się ograniczyć swego
zaangażowania;
Internet jest dla nich atrakcyjny ze względu na swoją
anonimowość, łatwość dostępu i użytkowanie;
jest środowiskiem do uzyskania wsparcia społecznego,
satysfakcji seksualnej, spojrzenia na siebie samego w
inny sposób;
czują zwiększenie poczucia władzy, dzięki uczestnictwie
w grach opartych na wyobraźni.
Gry są typową formą rozrywki wieku
dorastania.
1/4 nastolatków gra codziennie i są to głównie
chłopcy;



Gry są tworzone przez mężczyzn dla mężczyzn;
Chłopcy częściej ujawniają agresję, chęć
rywalizacji;
Mężczyźni posiadają lepsze umiejętności
wzrokowe i przestrzenne.
W gry można grać:
- w domu lub
„wszędzie” – przy
użyciu przenośnych
konsoli
- bez przerwy, gracz
decyduje, kiedy
kończy się gra.
POZYTYWY GIER



poprawiają kondycję
wzrokowo – ruchową
podnoszą samoocenę
dostarczają poczucie
mistrzostwa i
osiągnięć,
wzmacniają poczucie
własnej wartości.
CIEKAWOSTKA






Gry mogą pomagać i są wykorzystywane w terapii:
u pacjentów po wylewie;
u osób z zaburzeniami uwagi (głęboki poziom)
u pacjentów z pourazowym uszkodzeniem mózgu czy z
urazem czaszkowo – mózgowym;
przy uszkodzeniu (urazie) dłoni, nadgarstka, ramienia;
u pacjentów z dystrofią mięśniową;
u pacjentów z porażeniem splotu barkowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NAŁOGOWEGO GRANIA





Fizyklane:
Ryzyko wystąpienia drgawek epileptycznych
Halucynacje słuchowe
Bóle nadgarstków, łokci, karku, zapalenie
ścięgien
Nadwaga (brak ruchu)
Bezwiedne moczenie, wypróżnianie
LECZENIE ->
ODSTAWIENIE GRY
DZIECI (0 – 8 lat):


Stają się bardziej
agresywne po kontakcie z
grą komputerową –
potwierdza to szereg
badań.
Nie ma analogicznych
badań potwierdzających,
że nastolatki i osoby
dorosłe staja się bardziej
agresywne po grach
komputerowych.
UZALEŻNIENIE OD GIER




Zachowanie przymusowe (kompulsywne)
Brak zainteresowania innymi czynnościami
Kontakt głównie z innymi uzależnionymi osobami
Objawy fizyczne i psychiczne podczas prób odstawienia
tego obiektu, tzw. „efekt odstawienia”, głód.
UZALEŻNIENIE OD GIER JEST
WYNIKIEM ICH ODDZIAŁYWANIA NA
POZIOM POBUDZENIA
Osoby uzależnione spędzają większą
część dnia grając, zabiera to cały czas
wolny, ale też wpływa negatywnie na
czas, który powinien być przeznaczony na
naukę, sport, sen, jedzenie, odpoczynek,
itp.
KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA
(realne)






Kradzież pieniędzy, by kupować nowe gry,
sprzęt;
Udział w drobnych przestępstwach;
Kupowanie gier przeznaczonych na obiady,
bilety miesięczne itp.
Wagary po to by grać!
Brak czasu na naukę, prace domowe;
Brak życia towarzyskiego
cd….
KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA
(realne)
Poirytowanie, rozdrażnienie, gdy nie ma
możliwości grania (np. podczas
wakacyjnego wyjazdu);
 Granie zawsze dłużej niż zaplanowany
czas;
 Zauważalny wzrost poziomu agresji.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Rodzic powinien
znać rodzaj gry w
jaki gra dziecko,
powinien z
dzieckiem to
omówić (zawsze
czytać instrukcję
zawartą na
opakowaniu)
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Dzieci powinny
otrzymać konkretna
informację od
dorosłych, że jest
różnica między
czasem
wymyślonym a
rzeczywistym
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
Zniechęcanie do
grania
(szczególnie w
pojedynkę)

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Zapewnienie
dziecku innych
zajęć w czasie
wolnym
SPRAWDŹ !
… czy dziecko gra codziennie?
SPRAWDŹ !
… czy dziecko często gra długo, ponad 3-4
godziny?
SPRAWDŹ !
… czy dziecko
potrzebuje emocji,
których gra mu
dostarcza?
SPRAWDŹ !
… czy dziecko jest
niespokojne,
poirytowane, jeśli
nie może grać?
SPRAWDŹ !
… czy dziecko
zaniedbuje życie
towarzyskie, inne
dodatkowe zajęcia?
SPRAWDŹ !
… czy dziecko gra
zamiast się uczyć,
odrabiać lekcje?
SPRAWDŹ !
… czy sam próbuje
ograniczyć granie, ale
jest bezsilny?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards