1. Paola rizzi prezentacja.

advertisement
Gra symulacyjna - gaming simulation (GS) jest symulacją efektów decyzji
podjętych w czasie odgrywania ról, w sytuacji uwarunkowanej określonymi
regułami: jest to mniej lub bardziej wyważona mieszanka ODGRYWANIA RÓL,
SYMULACJI i GRY.
symulacja=transformacja statycznego modelu w dynamiczną sytuacją;
gra=zbiór reguł, który tworzy mniej lub bardziej rzeczywistą grę / zabawę
rola= specyficzna funkcja odgrywana w dynamicznych sytuacjach, czyli rola
odgrywana w rozgrywanej grze.
gra
GAMING SIMULATION
symulacja
role
STRATEGICZNE GS
Wojna prawdopodobnie jest pierwszym środowiskiem, w
którym symulacja użyta w rzeczywistym świecie staje sią
symulacją rzeczywistego świata: modelem do przetestowania
przed lub po zaistnieniu rzeczywistych wydarzeń.
Gry strategiczne okazały się jednym z najskuteczniejszych
narzędzi szkoleniowych w szkołach wojskowych.
Strategiczne gry symulacyjne (niezależnie od dziedziny, w której
są stosowane) pozwalają na “przetestowanie i skorygowanie”
hipotetycznej strategii w formalnym i dokładnie określonym
środowisku, poprzez symulację problemu, z którym musimy się
zmierzyć, bez ponoszenia konsekwencji ewentualnych błędów.
GS A PRZEWIDYWANIE
PRZYSZŁOSCI
GS może być rozegrana dowolną ilość razy.
Możliwość powtarzania rozgrywek pogłębia zrozumienie roli ze strony każdego z
graczy.
Przyjęcie różnych zachowań oraz odmiennych punktów widzenia może być
wykorzystane do skonstruowania prawdopodobnych scenariuszy, oraz określenia,
zbioru, choćby nawet niewielkiego, możliwych prognoz.
GS A DORADZTWO ZAWODOWE
W doradztwie zawodowym GS pozwalają na skonstruowanie środowiska
(sztucznego świata), w którym możesz eksperymentować, dokonywać
prób, popełniać błędy, poprawiać je oraz dokonywać ocen poprzez
bezpośrednie doświadczenie, w kontrolowanych sytuacjach
GS a EDUKACJA
Szkolenie polega na przygotowywaniu się na możliwe niespodziewane
sytuacje; kształcenie oznacza natomiast, przygotowanie na to, ze może
zdarzyć się cos niespodziewanego.
Gdy umiesz grac i prowadzić symulację oznacza to, ze jesteś
przygotowany, ze może zdarzyć się coś nieoczekiwanego; jednak wyniki
symulacji pozwalają ci przygotować się na różne niespodziewane
sytuacje.
Użycie GS w celach edukacyjnych i pedagogicznych ma długą historię i
praktykę. W ciągu ostatnich 40 lat powstało wiele gier
wykorzystywanych w nauce historii, geografii, matematyce, nauce
języków obcych aż po przedmioty interdyscyplinarne.
Użycie GS oznacza ze nauczyciele mają możliwość “przećwiczenia”
swojego przedmiotu, zamiast jedynie go wykładać ex catedra, uczniowie
natomiast mogą “uczestniczyć” w procesie nauki.
Download