Prawo Ohma

advertisement
Prawo Ohma
opracowanie: Katarzyna Surowiecka
Prawo Ohma
Różnica potencjałów pomiędzy dwoma końcami przewodnika (napięcie) U jest
proporcjonalne do natężenia prądu I płynącego przez ten przewodnik.
Współczynnikiem proporcjonalności jest opór R
U=RI
Opór mierzymy w omach (Ω=V/A). Można go mierzyć bezpośrednio omomierzem, albo
mierząc napięcie i natężenie prądu w układzie.
W tablicach fizycznych można znaleźć oporność właściwą dla różnych materiałów. Opór
przewodnika jest proporcjonalny do oporności właściwej ρ materiału, z którego jest
zbudowany, jego długości l i odwrotnie proporcjonalny do przekroju poprzecznego S
l
R
S
Jednostką oporności właściwej jest Ω∙m
Układ pomiarowy
Do wykonania doświadczenia potrzebne będą:

multimetry uniwersalne, które mogą pełnić rolę woltomierza, amperomierza i omomierza

oporniki

zasilacz prądu stałego
Czym się różni wartość nominalna od rzeczywistej?
Sprawdź opory wszystkich oporników w twoim zestawie pomiarowym. Wpisz do tabelki
zarówno wartość nominalna z opornika jak i zmierzoną doświadczalnie. Oblicz o ile procent
wartość zmierzona różni się od nominalnej.
R nominalny (Rn)
R zmierzony (Rz)
Rn  Rz
Rn
100%
1
Jak duże są rozbieżności?
Jaki jest opór elektryczny człowieka?
Wytrzyj ręce tak, żeby były suche i złap palcami za końcówki omomierza. Twój opór to:
........................................................................................................
Czy Twój opór jest taki sam jak opory Twoich kolegów?
Następnie nachuchaj na palce i ponownie zmierz swój opór
........................................................................................................
Czy coś się zmieniło? Dlaczego?
Łączenie oporników
Pojedyncze oporniki można ze sobą łączyć w większe układy. Cały taki układ można zastąpić
pojedynczym opornikiem o oporze zastępczym Rz
Połączenie szeregowe
R1
R2
Rz  R1  R2
Połączenie równoległe
R1
1
1
1


R z R 1 R2
R2
Wybierz dwa oporniki. Połącz je najpierw szeregowo a potem równolegle. Zmierz
omomierzem wartość oporu zastępczego. Porównaj z wartością policzoną z wykorzystaniem
zmierzonych w pierwszej części doświadczenia wartości oporu.
R1=...................................................
R2=....................................................
2
opór zmierzony
opór obliczony
połączenie szeregowe
połączenie równoległe
Badanie prawa Ohma dla pojedynczego opornika
Zmontuj obwód składający się z zasilacza, opornika, woltomierza i amperomierza. Pamiętaj,
ze woltomierz włączamy do obwodu równolegle a amperomierz szeregowo.
V
R
A
Zmieniaj napięcie na zasilaczu i zapisuj wartość napięcia zmierzonego na oporniku i prądu
płynącego przez układ. Nie zapomnij o jednostkach!
U[
]
I[
]
R=U/I [
]
3
Następnie przedstaw te same wyniki w formie wykresu ilustrującego zależność napięcia od
natężenia U(I) (tak jak na narysowanym przykładzie). Do przedstawionych punktów dopasuj
6
5
U[V]
4
3
2
1
0
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
5.6
I (mA)
prostą U=RI.
Współczynnik kierunkowy dopasowanej prostej (czyli tangens jej kąta nachylenia do osi x) to
szukana wartość oporu.
Otrzymany opór to:
R=...........................................
Jak ci się wydaje, dlaczego metoda dopasowywania prostej jest lepsza niż obliczanie
wyniku z każdego pomiaru?
Badanie prawa Ohma dla układu oporników
Zaproponuj układ kilku oporników, który będzie zawierać jednocześnie połączenia szeregowe
i równoległe. Narysuj schemat i oblicz opór zastępczy.
Schemat układu oporników
4
Następnie zbuduj układ pomiarowy i wypełnij tabelkę pomiarową. Tak jak poprzednio
sporządź wykres zależności napięcia od natężenia.
U[
]
I[
]
R=U/I [
]
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards