Teoria i zadania do tematu 47 – równoległe łączenie odbiorników

advertisement
Teoria i zadania do tematu 47 – równoległe łączenie odbiorników energii elektrycznej
1. W łączeniu równoległym odbiorników energii elektrycznej (oporników) mamy:
a) U=U1=U2=U3=…
b) I=I1+I2+I3+..
2 . Powyższy zapis oznacza , że w łączeniu równoległym odbiorników energii
elektrycznej (oporników) natężenie w gałęzi głównej jest równe sumie natężeń prądu w
rozgałęzieniach , oraz napięcie miedzy końcami poszczególnych odbiorników energii
elektrycznej jest takie samo , jak miedzy końcami całego obwodu.
3 . W łączeniu równoległym odbiorników energii elektrycznej (oporników) odwrotność
oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników:
𝟏
1
𝟏
=
+
𝑹 𝑅1 𝑹𝟐
Gdzie: R – opór elektryczny zastępczy (całkowity),
R1 –rezystancja pierwszego odbiornika energii elektrycznej (opornika)
R2 – rezystancja drugiego odbiornika energii elektrycznej (opornika)
Zadania;
Zad .1
Oblicz opór całkowity układu trzech oporników połączonych równolegle , jeżeli ich
opory wynoszą; R1=2Ω , R2=1Ω , R3=3Ω.
Zad .2
Oblicz opór całkowity trzech oporników połączonych równolegle. Wartości ich oporów
są sobie równe i wynoszą 2Ω.
Zad . 3
Rezystancja zastępcza trzech oporników połączonych równolegle , z których dwa maja
wartość rezystancji 8Ω i 16Ω , wynosi 2Ω. Ile wynosi rezystancja trzeciego opornika?
Zad .4
Dwa opory: R oraz 4R dołączono równolegle do napięcia U. Ile wynosi natężenie prądu
w mniejszym oporze?
Zad .5
Wyznacz wartość oporu całkowitego dla czterech oporników połączonych równolegle
jeżeli każdy z nich miał opór 4Ω.
Powodzenia.
Download