Pobierz

advertisement
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA AMBULANSU
Uwagi i objaśnienia:
- W kolumnie 2 i 3 zamawiający określił wymagane parametry przedmiotu zakupu.
- W kolumnie 4 należy wpisać informację dotyczącą parametrów oferowanego wyposażenia potwierdzającą że wyposażenie spełnia wymagania zamawiającego.
- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi i w celu potwierdzenia ich spełniania wystarczające jest wpisanie „TAK” jako parametru oferowanego. Udzielenie
odpowiedzi „NIE” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry określone jako „Podać”
wymagają podania konkretnego parametru oferowanego w wymaganych jednostkach.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie (jeżeli dotyczy).
Lp.
Opis parametru
Parametr wymagany
Parametr oferowany
kol. 1
kol. 2
kol. 3
kol. 4
NOSZE GŁÓWNE
1
Producent, typ, model
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
4
5
6
7
Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości
pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i
dezynfekcji .
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji
zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej.
Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami
do kąta min. 80 stopni.
Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej
długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8
Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne.
TAK
9
Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 181 [kg]
TAK, Podać w kg
10
Waga oferowanych noszy max. 23 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865.
TAK, Podać w kg
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
11
Okres gwarancji min. 24 miesiące
12
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
13
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek
transportera do/z ambulansu.
Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami.
Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach
System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie
załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie
zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę.
Możliwość regulacji wysokości najazdowej noszy
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3
poziomach pochylenia).
Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 20 [cm] minimum dwa skrętne w zakresie 360 o,
hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu).
Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy.
Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości
poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych,
absorbujących czas czynności, np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie
blokady kół.
Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch poziomach wysokości.
Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku
transportu pacjentów bariatrycznych lub uchwyty ułatwiające pracę w przypadku
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
transportu pacjentów bariatrycznych, zintegrowane z ramą transportera tworzące
zamkniętą budowę panelu kontrolnego transportera, z którego jest bezpośredni dostęp do
poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni
14
Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg.
TAK, Podać w kg
15
Waga transportera max. 28 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865.
TAK, Podać w kg
16
17
Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego
materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi.
Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN
EN 1789
18
Okres gwarancji min. 24 miesiące
19
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
20
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
NOSZE PODBIERAJĄCE
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Łopaty noszy wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego.
TAK
4
Rozdzielne na dwie niezależne połowy.
TAK
5
Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie.
TAK
6
Regulacja długości.
TAK
7
Wyposażone w pasy dla pacjenta.
TAK
8
Udźwig min 150 kg.
TAK, Podać
TAK, Podać w kg
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
9
Okres gwarancji min. 24 miesiące
10
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
11
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
KRZESEŁKO TRANSPORTOWE
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Składane, wyposażone w miękkie siedzisko.
TAK
4
Zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem.
TAK
5
Min. dwa kółka transportowe.
TAK
6
Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie.
TAK
7
Wyposażone w składane rączki tylne.
TAK
8
Przednie rączki z regulacją długości.
TAK
9
Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg.
10
Okres gwarancji min. 24 miesiące
11
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
12
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
TAK, Podać
TAK, Podać w kg
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJENTA (DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH)
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
1. Deska:
 Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego.
 Min. 12 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach.
 Długość min. 180 cm, szerokość min. 45 cm
 Waga deski – poniżej 10 [kg]
2. Pasy zabezpieczające do deski:
 Konstrukcja pasa dwuczęściowa.
 Możliwość regulacji długości.
 Pasy kodowane kolorami mocowane do deski
3. Stabilizator głowy:
 System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych.
 Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków.
 Paski do mocowania stabilizatora do deski.
4
Okres gwarancji min. 24 miesiące
5
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
Podać
TAK, Podać
TAK,
Podać wymiary w cm,
Podać wagę w kg
TAK, Podać
TAK
ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY GÓRNY SZYJNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją podparcia podbródka – 3 szt.
Podać
TAK, Podać
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
4
Okres gwarancji min. 24 miesiące
5
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK, Podać
TAK
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
TAK
4
Dla pacjentów dorosłych
TAK,
5
Objętość worka ok. 1500 ml.
TAK
6
Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3, 4, 5 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie.
TAK
7
Rezerwuar tlenu - możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania
dodatkowych łączników.
TAK
8
Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa.
TAK
9
Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta.
TAK
10
Okres gwarancji min. 24 miesiące
11
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
TAK, Podać
TAK, Podać
TAK
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
Podać
TAK, Podać
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
3
Wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
TAK
4
Worek przeznaczony dla dzieci
TAK
5
Objętość worka ok. 550 ml.
TAK
6
Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1, 2, 3 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie.
TAK
8
Rezerwuar tlenu - możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania
dodatkowych łączników.
Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O.
9
Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta.
10
Okres gwarancji min. 24 miesiące
11
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
7
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
TAK
4
Worek przeznaczony dla niemowląt
TAK
5
Objętość worka ok. 280 ml.
TAK
6
Wyposażony w kpl. 3 masek przystosowanych do sterylizacji w autoklawie.
TAK
7
Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania
dodatkowych łączników.
TAK
8
Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O.
TAK
9
Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta.
TAK
TAK, Podać
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
10
Okres gwarancji min. 24 miesiące
11
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK, Podać
TAK
SSAK ELEKTRYCZNY
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
Podać
TAK, Podać
4
Precyzyjna stopniowa regulacja podciśnienia, z podświetlanymi wartościami nastaw,
umożliwiającymi ustawienie parametrów w warunkach ograniczonej widoczności- zakres
podciśnienia minimum 0 - 80 [kPa]
Przepływ min. 30 l/min.
5
Wbudowany podświetlany wskaźnik obrazujący osiągane podciśnienie
TAK
6
Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości min. 1 litr
TAK
7
Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy.
TAK
3
11
Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 60 min. pracy, bez zewnętrznego zasilaniaprzy maksymalnym podciśnieniu .
Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu
ssaka - zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789.
Okres gwarancji min. 24 miesiące
12
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
13
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
9
10
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
PULSOKSYMETR
1
Producent, typ, model.
Podać
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Typu klips palcowy.
4
Okres gwarancji min. 24 miesiące
5
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać
TAK
PRZENOŚNY APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ZE STETOSKOPEM
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
TAK, Podać
3
Okres gwarancji min. 24 miesiące
TAK, Podać
4
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
TAK
GLUKOMETR
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Z kompletem pasków - min. 100 szt. pasków pomiarowych.
4
Okres gwarancji min. 24 miesiące
5
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
LATARKA DIAGNOSTYCZNA
1
Producent, typ, model.
Podać
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
TAK, Podać
3
Okres gwarancji min. 24 miesiące
TAK, Podać
TORBO-PLECAK REANIMACYJNY
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Wykonany z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję.
4
Minimalne wymiary: 50 cm x 40 cm x 20 cm.
TAK,
Podać wymiary w cm
5
Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy.
TAK
6
Wyposażony w min. jedną zewnętrzną kieszeń.
TAK
8
Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub
odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu.
Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek.
9
Okres gwarancji min. 24 miesiące
7
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
RESPIRATOR TRANSPORTOWY
1
Producent, typ, model.
Podać
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie
pracą oraz alarmami: pneumatyczne lub pneumatyczno-elektryczne – z przenośnego lub
stacjonarnego źródła sprężonego tlenu.
TAK
4
Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała.
TAK
5
Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg.
6
Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa.
TAK
7
Tryb wentylacji IPPV/CMV. SIMV
TAK
8
Funkcja „oddech na żądanie”
TAK
9
Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max – 3 cm H20.
TAK
11
Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO.
TAK
12
Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej.
TAK
13
Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 5 – 40 oddechów/min.
TAK
14
15
16
Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 2000 ml (lub
odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mnie2jsza niż 2-14 l/min).
Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 10-60 cm H20.
Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV:
100% i 60% lub wentylacja 100% tlenem i tzw. Air Mix
TAK, Podać
TAK, Podać w kg
TAK
TAK
TAK
17
Manometr ciśnienia w układzie pacjenta.
TAK
18
CPAP jako integralna część respiratora.
TAK
19
20
Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako
integralna część respiratora lub dodatkowy moduł.
Alarmy:
 Wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu.
 Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta.
 Niskiego ciśnienia gazu zasilającego.
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
21
26
Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min.
Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5
i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym
końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta
Transportowy zestaw tlenowy zawierający:
 butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l;
 reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową
pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z
akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz
dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych
Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy
PN EN 1789.
Urządzenie fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania bądź wykorzystywania do
prezentacji.
Okres gwarancji min. 24 miesiące
27
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
28
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
22
23
24
25
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
DEFIBRYLATOR
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Dwunasto odprowadzeniowy defibrylator
4
5
Zasilanie akumulatorowe, w zestawie minimum trzy akumulatory litowo-jonowe bez
efektu pamięci lub zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci z ładowaniem
akumulatorów z sieci 230 V AC i 12V DC z ładowarki dwustanowiskowej
Ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC
- min. 360 wyładowań lub min. 330 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 600
minut monitorowania lub 200 defibrylacji maksymalną energią 200J
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania
pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym) lub 3 niezależne akumulatory ładowane
zaraz po wpięciu w mocowanie ścienne
Zasilacz do defibrylatora zintegrowany lub oddzielny: zasilanie z sieci 220 V.
Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg.
Aparat wyposażony w ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 8,0 cali.
Wyświetlanie co najmniej 4 krzywych dynamicznych.
Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas
analizy: wiek i płeć pacjenta.
Wzmocnienie sygnału EKG na minimum siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0;
4,0 cm/Mv lub ze wzmocnieniem zapisu EKG regulowanym w zakresie 0,25 – 2 cm/Mv,
z stymulacją przez skórną gdzie wyjściowe natężenie prądu można ustawić w zakresie 10
do 150 mA
Prezentacja tętna w zakresie min.: od 20 do 300 uderzeń na minutę.
Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta, poziom
energii defibrylacji w zakresie: co najmniej od 2 J do 360 J lub fala defibrylacji dwufazowa
– z kompensacją impedancji ciała pacjenta, poziom energii defibrylacji w zakresie: od 2 J
do 200 J.
Dostępne minimum 25 różne poziomy energii.
Kardiowersja.
Defibrylacja ręczna.
Defibrylacja półautomatycznej zgodna z ERC 2015, z możliwością ręcznego wyboru energii
defibrylacji dla dorosłych i dzieci
Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na
„żądanie” i asynchronicznym.
Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 150 mA.
Częstość stymulacji minimum: od 40 do 150 impulsów na minutę.
Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu.
Funkcja codziennego automatycznego testu, nie wymagająca od użytkownika włączenia
urządzenia lub autotest wykonywany każdorazowo po włączeniu urządzenia
Metronom.
Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu
pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG lub 1000 misji lub defibrylator posiadający
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK, Podać w kg
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
kartę danych do zapisywania do 1000 misji
26
34
35
Alarmy monitorowanych funkcji.
Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, torbę
transportową z dwoma kieszeniami, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego
funkcji. W cenie oferty: łyżki defibrylacyjne oraz mocowanie ścienne do ambulansu
Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora.
Wbudowany rejestrator termiczny, szerokość papieru min: 95 mm.
Możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG za pomocą modemu GPRS w
Polsce lub teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG za pomocą wbudowanego
modemu GSM w Polsce.
Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC.
Wodoodporność/odporność na kurz: norma
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu
sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych).
Okres gwarancji min. 24 miesiące
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
36
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
27
28
29
30
31
32
33
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
5
Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie
umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.
Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz
zewnętrzny.
Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz.
6
Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg.
3
4
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać w kg
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy
pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę.
Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do
przenoszenia.
Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia.
Mocowanie strzykawki.
Mocowanie strzykawki do czoła pompy.
Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości
ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji.
Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie –
system obsługiwany całkowicie manualnie.
Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w
pompie.
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml
różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek
dostępnych na rynku polskim).
Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki.
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml.
Programowanie infuzji.
Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz.
Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz.
Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.
Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol,
Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz
minutę).
Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji.
Trzy rodzaje bolusa:
 Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h.
 Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml,
automatyczne wyliczenie czasu.
 Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości
EMERGENCY.
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%.
Wypełnienie linii 3 tryby:
 Obowiązkowy,
 Nieobowiązkowy,
 Zalecany.
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml.
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin.
Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut,
automatyczne obliczanie infuzji.
Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy.
Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów.
Funkcja KVO (Keep Vein Open).
Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości
od 0,1 do 5 ml/h, zapis ustawień.
Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo
pojawienia się okluzji lub nieszczelności.
Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym.
Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę
z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.
Panel sterowania.
Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu
(tzw. Tryb nocny).
Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów.
Klawiatura symboliczna.
Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia.
Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb
zespołu.
Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki,
prędkości bolusa, stężenia itp.).
Układ alarmów.
Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
Alarm pustej strzykawki.
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Alarm przypominający – zatrzymana infuzja.
Alarm okluzji.
Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia.
Alarm rozładowanego akumulatora.
Alarm braku lub źle założonej strzykawki.
Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki.
Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia.
Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora.
Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.
Alarm wstępny przed końcem infuzji.
Z zasilaniem sieciowo-akumulatorowym - z możliwością montażu w ambulansie.
57
Okres gwarancji min. 24 miesiące
58
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
59
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA
1
Producent, typ, model.
2
Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
3
Pompa infuzyjna objętościowa – 10 kompletów.
TAK
4
5
6
Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC.
Ochrona przed porażeniem min. klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.
Ochrona przed zalaniem; min IP22.
Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się
z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie.
Możliwość stosowania detektora kropli.
Możliwość wykrywania powietrza w drenie.
TAK
TAK
TAK
8
9
10
Podać
TAK, Podać
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
11
12
13
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
20
Zakres szybkości dozowania min. 0.1 – 999 ml/h.
Zakres szybkości podaży Bolus-a min. 50 – 1200 ml/h.
Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką).
Możliwość zmiany dawki Bolus-a bez wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego
podażą.
Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą
infuzją:
 dawka,
 czas lub szybkość podaży.
Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
 ng, μg, mg, g;
 mIU, IU, kIU;
 na kg wagi ciała lub nie;
 na min, godz. dobę;
 jednostki molowe.
Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji lub klawiatura
symboliczna.
Możliwość wpisania do pompy min. 100 procedur dozowania leków złożonych min. z:
 nazwy leku,
 rozcieńczenia leku,
 szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach.
Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do
pomp biblioteki leków.
Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-700 mm Hg.
21
Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą.
TAK
22
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji.
Alarmy:
 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości,
 podana zaprogramowana objętość,
TAK
14
15
16
17
18
19
23
24
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017







25
26
27
28
29
30
31
32
33
Załącznik nr 1b do specyfikacji
przepływ za mały / za duży lub sygnalizacja alarmu ostrzeżenia okluzji,
powietrze w drenie,
okluzja,
30 min do rozładowania akumulatora,
akumulator rozładowany,
zanik zasilania sieciowego,
pompa uszkodzona.
Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń.
Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h lub min. 8 godzin przy infuzji
125 ml/h
Możliwość mocowania pomp na statywach oraz w stacjach dokujących.
Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania na statywach nie wymagający demontażu
przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do przenoszenia.
Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z
oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:
 podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),
 podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,
 prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,
 archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.
Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej –
niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji
jednocześnie:
 Nazwa leku.
 Dawka.
 Szybkość infuzji.
 Objętość podana.
 Stan naładowania akumulatora.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
Załącznik nr 1b do specyfikacji
 Aktualne ciśnienie w drenie.
 Stan infuzji (w toku lub zatrzymana).
34
35
36
Waga do 2.5 kg.
Okres gwarancji min. 24 miesiące
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
37
Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski.
TAK, Podać w kg
TAK, Podać
TAK
TAK, Podać nazwę,
adres, nr telefonu
POZOSTAŁE INFORMACJE (DOTYCZY NOSZY GŁÓWNYCH, TRANSPORTERA NOSZY GŁÓWNYCH, NOSZY PODBIERAJĄCYCH, KRZESŁKA
TRANSPORTOWEGO, SSAKA ELEKTRYCZNEGO, RESPIRATORA, DEFIBRYLATORA, POMP INFUZYJNYCH)
Lp.
kol. 1
Opis parametru
Parametr wymagany
Parametr oferowany
kol. 2
kol. 3
kol. 4
Zagwarantowanie dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów przez co najmniej 10 lat od daty dostawy ambulansu.
Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla
potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.
UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej
liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów).
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni
wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
Podać
4
Maksymalny czas naprawy nie przekroczy 10 dni roboczych.
TAK
5
Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po trzeciej nieskutecznej
próbie jego naprawy.
TAK
6
Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok
TAK
7
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni.
Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy
uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub
zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem
za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną.
TAK
1
2
3
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
DFZP-ML-271-18/2017
8
9
10
Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 6 osób) w
momencie odbioru ambulansu; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego
w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób,
konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem. Powyższe szkolenia w ambulansie będącym
docelowym miejscem instalacji.
W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu
niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu/aparatu jako całości w
wymaganej specyfikacją konfiguracji.
Dotyczy urządzeń posiadających paszport: Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok
produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne
wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile
występują)
Załącznik nr 1b do specyfikacji
TAK
TAK
TAK
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Download