Przykładowe pytania - pobierz - Kursy

advertisement
Pytania z Elektrotechniki
1.
Co to jest prąd
- jest to zjawisko uporządkowanego ruchu elektronów swobodnych lub jonów.
2. Natężenie prądu
- jest to ilość ładunku przepływającego przez przewodnik w ciągu jednej sekundy (Ampery)
3. Napięcie elektryczne
- różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola
elektrycznego (Volty)
4. Praca prądu
- W=UxIxt
(praca prądu to iloczyn napięcia, natężenia i czasu)
5. Podstawowy układ elektryczny w maszynie
- Silnik mechaniczny > Alternator > Regulator zasilania > Akumulator > wyposażenie elekt.
6. Co to jest prądnica, budowa i zasada działania
- Prądnica jest urządzeniem wytwarzającym energię elektryczną kosztem dostarczonej jej energii
mechanicznej, składa się ze stojanu (magnes trwały) i wirnika. W obracanym wirniku w polu
magnetycznym magnesu indukuję się prąd dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej
7. Co to jest alternator, budowa i zasada działania
- W przeciwieństwie do prądnicy prąd indukowany jest w uzwojeniu stojana, składającego się z 3
rozmieszczonych co 120 stopni uzwojeń. Do wirnika poruszanego przez silnik doprowadzany jest prąd
co zmienia go w elektromagnes. Ten omiata swoim polem elektromagnetycznym uzwojenia stojanu –
indukując w nich prąd przemienny , trójfazowy. Dlatego też potrzebny jest prostownik aby prąd
zamienić na stały i jednofazowy.
8. Co to jest rozrusznik, budowa i zasada działania
- Rozrusznik – urządzenie do uruchamiania silnika spalinowego. Rozrusznik elektryczny to silnik prądu
stałego, który służy do obracania wału korbowego silnika i nadawania mu odpowiedniej prędkości
obrotowej, przy której silnik może rozpocząć samodzielną pracę.
Składa się z: obudowy, silnika elektrycznego, sprzęgiełka, elektromagnesu.
9. Co to jest akumulator, budowa i zasada działania
- Akumulator - jest magazynem prądu stałego, które po wyczerpaniu można naładować. Energia w nim
magazynowana ma formę energii chemicznej. Akumulator składa się z połączonych szeregowo kilku
ogniw zanurzonych w rozcieńczonym kwasie siarkowym (H2SO4)
Budowa : Obudowa > Ogniwa (płyty dodatnie i ujemne oddzielone separatorem)> Elektrolit (roztwór
kwasu siarkowego)
10. Ładowanie akumulatora
- Akumulator ładujemy prądem stałym wykorzystując w tym celu prostownik. Prostownik powinien
mieć amperomierz oraz woltomierz.
Na każde ogniwo ustalamy napięcie 2,2V. Np. w akumulatorze 12V mamy 6 ogniw więc, 6x2.2=13.2V
Natężenie ustalamy na 1/10 pojemności akumulatora. Np. jeśli akumulator ma 120Ah to ustalamy na
prostowniku 12A
Naładowanie sprawdzamy amperomierzem, Woltomierzem lub aerometrem (gęstość)
11. Sposoby łączenia akumulatora
- szeregowy plus z minusem otrzymujemy większy Volty ale mamy tyle samo amperów
- równoległy płus z plusem, minus z minusem – większy amperarz , ale tyle samo volt
12. Co to jest bezpiecznik
-Bezpiecznik elektryczny – w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji
elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego
natężenia prądu.
Download